Ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας για μεταφορά μαθητών, σχολική στέγη και μετανάστες

Τρία ψηφίσματα, που αφορούν τη μεταφορά των μαθητών, τη σχολική στέγη και τους μετανάστες, εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (42) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας. Το πρώτο και το τρίτο ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα και το δεύτερο κατά πλειοψηφία.
Και τα τρία ψηφίσματα τα έφερε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος του Σώματος Γιάννης Γκιουρτζής.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
    
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην έκτακτη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 στις 14:00, μετά από συζήτηση σχετικά με το ανακύψαν, επείγον, πρόβλημα μεταφοράς μαθητών σε Σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Ημαθίας και της χώρας γενικότερα, που είχε ως αποτέλεσμα τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες γονέων και μαθητών και τη μη λειτουργία Σχολικών Μονάδων τις τελευταίες ημέρες, εξέδωσε, ομόφωνα, το ακόλουθο Ψήφισμα :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

1.    Τίθεται αλληλέγγυο στα δίκαια αιτήματα των γονέων των μαθητών και των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης, για την άμεση επίλυση του προβλήματος, ώστε, από την Τρίτη 8 Μαρτίου, να λειτουργήσουν κανονικά όλα τα Σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας, λαμβάνοντας υπόψη και τον κρίσιμο χρόνο που διανύει η σχολική περίοδος εν όψει και των Πανελλαδικών εξετάσεων.  
2.    Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει ΑΜΕΣΗ λύση στο πρόβλημα της έγκρισης των ενταλμάτων εξόφλησης των λεωφορειούχων, με σχετική εντολή στις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου.
3.    Ζητά από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να καταθέσει ΑΜΕΣΑ τροπολογία που να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών.
4.    Καλεί τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, δεδομένου ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανήκει, έως τις 30-6-2011, η αρμοδιότητα και η ευθύνη για τη μεταφορά μαθητών Σχολικών Μονάδων,  να αναλάβουν, ΑΜΕΣΑ, νέες πρωτοβουλίες, προς κάθε κατεύθυνση, για την επίλυση του προβλήματος.
5.    Καλεί όλους τους Βουλευτές του Νομού Ημαθίας να αναλάβουν ΑΜΕΣΑ πρωτοβουλία για την  εισαγωγή στη Βουλή σχετικής τροπολογίας με την οποία να ρυθμίζονται τα σχετικά, με την αντιμετώπιση του προβλήματος μεταφοράς των μαθητών, θέματα.

Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην περίπτωση που δεν δοθεί ΑΜΕΣΑ από τις αρμόδιες αρχές λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, επιφυλάσσεται και δεσμεύεται, μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να προβεί σε δυναμικές ενέργειες προς πάσα κατεύθυνση για την επίλυσή του.


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ «ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ-ΙΔΡΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Στην έκτακτη συνεδρίαση του, την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 και ώρα 14:00

Λαμβάνοντας υπόψη :
1.    Την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να θέσει, τον Ιανουάριο του 2011, σε δημόσια διαβούλευση το θέμα των «Συνενώσεων-Ιδρύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»,
2.    Τα κριτήρια που ετέθησαν, από το Υπουργείο Παιδείας, για τις Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων με σκοπό «τη δημιουργία νέου Σχολικού Χάρτη της Χώρας», όπως αυτά συγκεκριμένα διατυπώθηκαν στο υπ’ αριθ. 11136/Δ4/27-01-2011 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου και στις ομιλίες της Υπουργού, κ. Άννας Διαμαντοπούλου, και της Αναπληρώτριας Υπουργού, κ. Φώφης Γεννηματά, κατά τη διάρκεια της «ημερίδας ενημέρωσης και διαλόγου» του Υπουργείου Παιδείας με τους Δημάρχους της χώρας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28-02-2011,
3.    Ότι η διοχέτευση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και η διαρροή φημών για καταργήσεις-συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν σε δημοτικές/τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, έχει δημιουργήσει αναστάτωση σε τοπικές κοινωνίες του Δήμου και ιδιαίτερα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς των, φερόμενων προς συγχώνευση ή κατάργηση, Σχολικών Μονάδων,
4.    Ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας ετέθη και συζητήθηκε, από τον Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους, το εν λόγω θέμα,

Εκτιμώντας ότι :
1.    Τα Σχολεία δεν αποτελούν μόνον εστίες παροχής Παιδείας και Εκπαίδευσης αλλά βασικά κύτταρα δημιουργίας και καλλιέργειας του Πολιτισμού, που προσδίδουν ζωντάνια και συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενα των τοπικών κοινωνιών όπου λειτουργούν,
2.    Στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ειδικότερα, δεν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι για συγχώνευση ή κατάργηση Σχολικών Μονάδων, δεδομένου ότι κανένα Σχολείο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μειωμένου μαθητικού δυναμικού σε βαθμό τέτοιο που θα μπορούσε να προκαλέσει αξεπέραστα προβλήματα στην απρόσκοπτη και ομαλή επιτέλεση της Εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών,
3.    Η ενδεχόμενη κατάργηση και το κλείσιμο οιασδήποτε Σχολικής Μονάδας, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας, θα έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες όχι μόνο σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και στις οικείες τοπικές κοινωνίες γενικότερα, όπως:
α) Την απαξίωση και εγκατάλειψη αξιόλογων Σχολικών κτηρίων και υποδομών, για τις οποίες διατέθηκαν σημαντικοί δημόσιοι πόροι,
β) Την ταλαιπωρία των μαθητών και το χάσιμο πολύτιμου χρόνου τους σε βάρος της εκπαίδευσης και των σπουδών τους, συνεπεία των καθημερινών μετακινήσεών τους,
γ) Την επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς των μαθητών, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της πλήρους οικονομικής ύφεσης και μείωσης του ήδη χαμηλού εισοδήματος των εργαζομένων, επιπροσθέτως δε και την ανησυχία των γονέων για τα ζητήματα ασφάλειας των μαθητών-παιδιών τους,
δ) Την σταδιακή ερήμωση των οικισμών, λόγω του κλεισίματος ζωτικών, για την επιβίωση και ανάπτυξή τους, δημοσίων υπηρεσιών όπως είναι τα Σχολεία, που μπορεί να οδηγήσει σε τάσεις φυγής-εσωτερικής μετανάστευσης σε κατοίκους και ιδιαίτερα σε νοικοκυριά νέων γονέων,    


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


1.    Διατυπώνει, με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, την πλήρη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε ενέργεια κατάργησης ή συγχώνευσης Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας.
2.    Τονίζει, με έμφαση ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αλεξάνδρειας δεν προτίθενται να αποδεχθούν «τετελεσμένες» αποφάσεις αρμοδίων Αρχών, για καταργήσεις ή συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων στη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας, ιδίως δε κατά την περίπτωση που αυτές εκτελεστούν ερήμην της βουλήσεως και των απόψεων του Δήμου, των τοπικών φορέων και της οικείας κοινότητας των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.
3.    Επισημαίνει ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας είναι ανοιχτός στο διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και, γενικά, με κάθε άλλον, εμπίπτοντα στο σχετικό με τη διαμόρφωση του νέου «Σχολικού χάρτη» της Χώρας, φορέα, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων  του Δήμου, συνολικά, όπως και ειδικότερα των επιμέρους Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων που τον συνθέτουν, καθώς και της κοινής βουλήσεως των τοπικών φορέων.
4.    Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε κάθε επιχειρούμενη πολιτική και εφαρμογή μέτρων πολιτικής για μείζονα τοπικά ζητήματα, όπως είναι το θέμα της Παιδείας και της λειτουργίας των Σχολείων, όταν δεν ερωτώνται οι τοπικές κοινωνίες και δεν λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις και οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που άλλωστε έχει και το τεκμήριο της αρμοδιότητες σε όλες τις τοπικές υποθέσεις.
5.    Eπισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία την σημειούμενη, τα τελευταία χρόνια, μείωση των δαπανών για την Παιδεία και ζητά από την Κυβέρνηση, παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, να εξαιρέσει την Παιδεία από τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα και να ενεργήσει προς την κατεύθυνση ουσιαστικής αύξησης των δαπανών για την Παιδεία.

Τα ανωτέρω, αφού διαβάστηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το Σώμα, να διαβιβαστούν με τη μορφή απόφασης-ψηφίσματος:

1.    Στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2.    Στους Βουλευτές του Νομού Ημαθίας.
3.    Στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας.
4.    Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στα αντίστοιχα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
5.    Στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
6.    Στις Σχολικές Επιτροπές όλων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
7.    Στα τοπικά ΜΜΕ (με δελτίο Τύπου).


 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


ΨΗΦΙΣΜΑ


Στην έκτακτη συνεδρίαση του, την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 στις 14:00, μετά από συζήτηση σχετικά με το ζήτημα των μεταναστών στη χώρα μας και την απεργία πείνας μεταναστών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του ακόλουθου Ψηφίσματος :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  1. Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αγώνα και στην αγωνία των μεταναστών-απεργών πείνας, που έχουν φθάσει σε οριακό πλέον σημείο επιβίωσης. 
  2. Επισημαίνει ότι, οι οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες που διαβιούν στη χώρα μας, αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας και της εργατικής τάξης, συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στην παραγωγή πλούτου στη χώρα μας, και η Πολιτεία, οφείλει να εξασφαλίσει ισότιμα – όπως και για όλους τους Έλληνες Πολίτες – τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά τους δικαιώματα. Θεωρεί δε αυτονόητο ότι, οι μετανάστες πρέπει να ζουν και να εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας, επομένως ο αγώνας των μεταναστών είναι και δικός μας αγώνας.
  3.  Ζητά από την Πολιτεία και τις αρμόδιες κρατικές Αρχές, να προβούν σε ενέργειες και να λάβουν κάθε μέτρο στην κατεύθυνση της ισότιμης, με τους Έλληνες Πολίτες, αντιμετώπισης όλων των μεταναστών που εισέρχονται και διαβιούν νόμιμα στη χώρα μας.
  4. Απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες Αρχές, να ενεργήσουν ΑΜΕΣΑ, για ανθρωπιστικούς τουλάχιστον λόγους, ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των μεταναστών-απεργών πείνας, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω δυσάρεστες εξελίξεις, για τους ίδιους τους απεργούς πείνας, αλλά και για την αμαύρωση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο