Πρόσκληση εκπαιδευτικών για συμπληρωματική ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 70 - Δασκάλων, οι οποίοι α) δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2010-2011, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους εν λόγω πίνακες και β) έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2010-2011 και δεν έχουν ακόμη προσληφθεί, να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης των περιοχών προτιμήσεώς τους.


Τα παραπάνω ισχύουν σε συνέχεια της αριθμ. 73493/Δ2/23-06-2010 εγκυκλίου με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ.Α΄)» (Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 28-6-2010) όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 79009/Δ2/6-7-2010 εγκύκλιο με θέμα «Συμπληρωματική εγκύκλιος αναπληρωτών-ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και καταχώρισης προϋπηρεσίας σχολικού έτους 2010-2011 (σχετ. 73493/Δ2/23-6-2010, 73441/Δ2/23-6-2010 και Φ.361.1/162/73512/Δ1/23-6-2010)».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 5-04-2011 έως και 11-04-2011.

Μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων αναπληρωτών, τροποποίηση της σειράς κατάταξης των εκπαιδευτικών είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τριτέκνου ή προσκομίσουν πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ή πιστοποιητικό χρόνου κτήσης ή βαθμού πτυχίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. (Μητροπόλεως 44, 59100 Βέροια) στα τηλέφωνα 23310-24588, 23310-26406, 23310-24047.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο