Τρία μεγάλα έργα αποχέτευσης σε Μακροχώρι, Πατρίδα και Σέλι προϋπολογισμού 10,73 εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ

Από αριστερά: Αντώνης Καγκελίδης, Δημήτρης Δάσκαλος, Θωμάς Αχτσής
Για τα έργα αποχέτευσης που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, αλλά και για τα άμεσα σχέδια και τους μακροχρόνιους στόχους της ΔΕΥΑΒ, αναφέρθηκαν χθες το μεσημέρι, σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Επιχείρησης, ο πρόεδρος Δημήτρης Δάσκαλος και ο διευθυντής Θωμάς Αχτσής, παρουσία του δημοτικού συμβούλου Αντώνη Καγκελίδη.


Ο κ. Δάσκαλος ενημέρωσε για τα τρία έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, τα οποία είναι: Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Μακροχωρίου, ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κάτω Βερμίου, καθώς και εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού Πατρίδας και εξωτερικός αγωγός από Πατρίδα έως οικισμό Λαζοχωρίου.

Όπως τόνισε στην αρχή της συνέντευξης ο Δημήτρης Δάσκαλος, η ΔΕΥΑΒ είναι η μεγαλύτερη δημοτική επιχείρηση του Δήμου, η οποία μετά την προσάρτηση των ΔΕΥΑ από τους δήμους που ενώθηκαν με την Βέροια (30% από τον πρώην Δήμο Δοβρά, 25% από τη Βεργίνα και εξ΄ ολοκλήρου από Απ. Παύλου και Μακεδονίδος) πλέον υπερδιπλασιάστηκε. Πρόσθεσε δε, ότι η επιχείρηση έχει κερδίσει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των δημοτών, προσπαθώντας καθημερινά να προσφέρει ποιοτικό νερό και να κάνει σωστή διαχείριση, μέσω του βιολογικού καθαρισμού, των αστικών λυμάτων.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τριών έργων

Για το έργο κατασκευής δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Μακροχωρίου, ο προϋπολογισμός είναι 6.523.412,64  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), το συνολικό μήκος των αγωγών είναι 35,078 χιλιόμετρα και ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12  Ιουλίου 2011 στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ.
Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου λυμάτων του οικισμού Μακροχώρι και την σύνδεση με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό μεταφοράς των λυμάτων που οδηγεί τα λύματα της Βέροιας στην ΕΕΛ της Βεροίας
Το δίκτυο του οικισμού θα αποτελείται από αγωγούς ακαθάρτων από PVC σειράς 41 με διαμέτρους από Φ200 έως και Φ500. Τα φρεάτια του δικτύου είναι φρεάτια επίσκεψης, αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης, συμβολής, κλπ. Τα φρεάτια είναι χυτά με λαιμό, κυκλικής διατομής με     εσωτερική διάσταση 1,20 μέτρων ή ορθογωνικής διατομής (για τα φρεάτια συμβολής με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Βέροιας).

Για το έργο ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κάτω Βερμίου, ο προϋπολογισμός: 1.439.100,00 (με ΦΠΑ) και το αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου  του οικισμού  Κάτω Βερμίου (Σελίου).
Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου σε ολόκληρο τον οικισμό Κάτω Βερμίου από πλαστικούς αγωγούς (PVC σειρά 41) διαμέτρου Φ 200 & Φ250 (βαρυτικοί αγωγοί), με τα απαραίτητα φρεάτια επίσκεψης, αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης κ.λ.π., κυκλικής διατομής και με εσωτερική διάμετρο 60 ή 120 cm.
Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευασθούν είναι 8.820 μέτρα. (8.200 μ Φ200 και 620 μ Φ250)
Τα λύματα, αφού συλλεχθούν από το νέο δίκτυο, καταλήγουν στο τέλος του υφιστάμενου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α) από PVC διαμέτρου Φ315 που τα οδηγεί στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1.000 περίπου μέτρων Ανατολικά από τον οικισμό.

Τέλος, για το έργο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού Πατρίδας και εξωτερικός αγωγός από Πατρίδα έως οικισμό Λαζοχωρίου, ο προϋπολογισμός: 2.767.500,00 (με ΦΠΑ), ενώ αντικείμενο  του έργου είναι η κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου και του εξωτερικού αγωγού σύνδεσης του οικισμού Πατρίδας του Δήμου Βέροιας.
Το έργο αφορά την κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου από πλαστικούς αγωγούς (PVC σειρά 41) διαμέτρου Φ 200 & Φ250 (βαρυτικοί αγωγοί), με τα απαραίτητα φρεάτια επίσκεψης, αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης κ.λ.π., κυκλικής διατομής και με εσωτερική διάμετρο 60 ή 120 cm., που θα συλλέξει τα λύματα από ολόκληρο τον οικισμό Πατρίδας.
Θα κατασκευασθεί ακόμη ο εξωτερικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός από PVC διαμέτρου Φ315 σύνδεσης του εσωτερικού δικτύου της Πατρίδας με τον υφιστάμενο Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) Λαζοχωρίου που οδηγεί τα λύματα στην ΕΕΛ Βέροιας.
Το συνολικό μήκος των εσωτερικών αγωγών που θα κατασκευασθούν είναι 15.370 μέτρα. (14.700 μ Φ200 και 670 μ Φ250) και του εξωτερικού αγωγού είναι 1.415 μέτρα (Φ315).

Τα έργα που έχουν προτεραιότητα για υποβολή

Στους άμεσους στόχους της ΔΕΥΑ για την επόμενη περίοδο, είναι η ένταξη, κατάρτιση ή ωρίμανση μελετών και η κατασκευή των παρακάτω έργων:
•Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης από Μαυρονέρι – Αγία Βαρβάρα (κατασκευάζεται)
•Αποχέτευση Μακροχωρίου
•Αποχέτευση Πατρίδος
•Αποχέτευση Σελίου
•Βιολογικός Καθαρισμός Πολυδενδρίου
•Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης  Κάτω Βερμίου -1.635.000,00 €
•Αγωγός ύδρευσης περιοχής Καλλίγκα
•Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης από δ/ξ 2χ2800 έως δ/ξ Προφήτη Ηλία
•Αποχέτευση  (τμήμα) και Βιολογικός Καθαρισμός Καστανιάς
•Αποχέτευση οικισμών  Βεργίνας – Παλατιτσίων-  Συκιάς
•Αποχέτευση Τριλόφου - Αγίου Γεώργιου-Άγιας Μαρίνας - ΕΕΛ Βέροιας
•Αποχέτευση οικισμών Γεωργιανών- Τριποτάμου -Βέροια
•Αποχέτευση οικισμών  Ράχης – Ασωμάτων-Αγίας Βαρβάρας-Άμμου-Μέσης – ΕΕΛ
•Αποχέτευση Κουλούρας – Διαβατού
•Αποχέτευση Λυκογιάννης
•Αποχέτευση Ν. Νικομήδειας – Βιολογικός Καθαρισμός
•Βιολογικός Καθαρισμός Σφηκιάς - Δασκίου
•Βιολογικός Καθαρισμός Κουμαριά
•Αποχέτευση ξηροκλίβανου - Βιολογικός Καθαρισμός
•Ύδρευση Μακροχωρίου
•Ύδρευση και αποχέτευση επεκτάσεων Βέροιας - Γιοτζαλίκια
•Αποχέτευση  περιοχής Σαλαμίνος
•Αποχέτευση περιοχής Ακρόπολης
•Τηλέλεγχος Αποστόλου Παύλου
•Τηλέλεγχος  Βεργίνας
•Τηλέλεγχος Δοβρά

Επίσης, στο πλαίσιο της αξιοποίησης και επένδυσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στόχος είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  στους οικίσκους  της ΔΕΑΒ, η κατασκευή υδροηλεκτρικών μονάδων για παραγωγή  ρεύματος από το πόσιμο νερό, καθώς και μονάδα εμφιάλωσης  νερού στην Λευκόπετρα.
Τέλος, σε ερώτηση του «Λ», ο κ. Δάσκαλος τόνισε πως παράλληλα με τα παραπάνω, θα υπάρξουν ενέργειες για τη βελτίωση του δικτύου των οικισμών που η ύδρευση γίνεται με υδραγωγεία, όπως στην ορεινή Φυτειά, όπου, επιπλέον, σχεδιάζεται να γίνει κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού, για την διαχείριση των λυμάτων.

Πηγή: Εφημ. "Λαός" - Συντάκτης: Ν.Β.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο