Συνεδριάζει την Δευτέρα 23/1 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Με 28 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, κυρίως διαδικαστικά, συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, στο Δημαρχείο (Μητροπόλεως 46). 

Τα θέματα έχουν ως εξής:  

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 5/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.& Π.Α. Δ. Βέροιας»      
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 33/2011απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας».      
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Δήμο Καζανλάκ Βουλγαρίας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της «Εορτής των Ρόδων».      
ΘΕΜΑ    4ο :    Ορισμός ή μη τριών (3) δημοτικών συμβούλων και έγκριση μετάβασης  στην Κομοτηνή  για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.      
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δ. Βέροιας στη συνάντηση εργασίας στο Μπρασόφ Ρουμανίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT II-LINKS.      
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.      
ΘΕΜΑ    7ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.      
ΘΕΜΑ    8ο :    Επί αιτήματος του Ε. Σιδέρη για παραχώρηση της χρήσης μέρους της Πλ. Ωρολογίου.      
ΘΕΜΑ    9ο :    Αποδοχή επιχορήγησης για χρηματοδότηση του Δήμου Βέροιας από τη ΔΕΗ, για την εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης του ποταμού Τριποτάμου.      
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Παιδείας  & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» επί του προϋπολογισμού του και του ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2012.      
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας» επί του προϋπολογισμού έτους 2012.      
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 2/2012 (Χρηματοδότηση και Τροποποίηση Σύμβασης του Διετούς Προγράμματος Δράσης) απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας»       
ΘΕΜΑ    13ο :    Εισήγηση της Δ.Ε. Μακροχωρίου για Μ.Π.Ε. εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας των Δ. και Ι. Παπαγιάννη      
ΘΕΜΑ    14ο :    Εισήγηση της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας για Μ.Π.Ε. εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας της εταιρίας « Βουγιούκας Ιωάννης και Σια Ε.Ε.».      
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων στον Σ. Νουρή, λόγω μη χρήσης παραβόλου απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.      
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη οριστικής ανάκλησης αδείας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.      
ΘΕΜΑ    17ο :    Ανάκληση της υπ’ αριθ. 6/2012 απόφασης Δ.Σ. και ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών.      
ΘΕΜΑ    18ο :    Ανάκληση της υπ’ αριθ. 7/2012 απόφασης Δ.Σ. και ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις επιτροπές α) διενέργειας διαγωνισμών και β)αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών.       
ΘΕΜΑ    19ο :    Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής των δαπανών έτους 2011.      
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης των υπ’    αριθ. 893 και 292 δημοτικών αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Τ.Κ. Διαβατού.      
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης των  υπ’    αριθ. 155 και 157 δημοτικών αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Τ.Κ. Κουλούρας      
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης των υπ’    αριθ. 121 και 138 δημοτικών αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Τ.Κ. Μετοχίου.      
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη εκτέλεσης με αυτεπι­στασία του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων».      
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη παράδοσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. τευχών μελετών που εποπτεύθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας (μελέτες του πρώην Δ. Δοβρά).       
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη παράδοσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. τευχών μελετών που εποπτεύθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας (μελέτες του πρώην Δ. Βεργίνας).      
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της υπ’ αριθ. 64/2011 μελέτης: «Αποτυπώσεις, βυθομετρήσεις, σύνταξη διαγραμμάτων περιοχής ΜΑΝΙΚΙ στον Αλιάκμονα».      
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της υπ’ αριθ. 66 /2011 μελέτης: «Υδρολογική αναγνώριση, πλημμυρικές παροχές, στερεομεταφορά, σύνταξη διαγραμμάτων περιοχής αμμοληψίας Δ. Βέροιας».      
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Ε. Ιντζεβίδη.          

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο