Στις 2 μ.μ. της Μ. Δευτέρας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Με 48 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει σήμερα, Μ. Δευτέρα (9/4), στις 2 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα της συνεδρίασης, που θα γίνει στο δημαρχείο της Βέροιας και – όπως πάντα, έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι πολίτες – έχουν ως εξής:    
ΘΕΜΑ    1ο :    Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2012.       
ΘΕΜΑ    2ο :    Επί εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δ. Βέροιας.      
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη οριστικής δωρεάν παραχώρησης κατά πλήρη κυριότητα, δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Βεργίνας στο ΥΠ.ΠΟ.Τ.      
ΘΕΜΑ    4ο :    Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου από 1-7-2011 έως 31-12-2011.      
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.       
ΘΕΜΑ    6ο :    Γνωμοδότηση του Δ.Σ. επί του υπ’ αριθ. 506 τεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, που πρόκειται να παραχωρηθεί στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.      
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης αγοράς ελαιολιπαντικών για τα οχήματα του Δ.Βέροιας.      
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών.       
ΘΕΜΑ    9ο :    Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δήμου Βέροιας      
ΘΕΜΑ    10ο :    Χορήγηση ή μη συναίνεσης για την παραχώρηση της χρήσης των παλαιών κοινοτικών χώρων υγιεινής στον Αρχαιολογικό χώρο των Αιγών.       
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 259 (για την ανέγερση του 4ου Νηπιαγωγείου Βέροιας).      
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δ.Βέροιας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την υλοποίηση του έργου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας των Δήμων Βέροιας και Αλεξάνδρειας» και έγκριση σχεδίου καταστατικού.        
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων, Δ. Βέροιας και της Ε.Ε.Τ.Α.Α.      
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, ΥΠ.ΠΟ.Τ. και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας.      
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη πλήρους απασχόλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας και καθορισμός αρμοδιοτήτων & αμοιβής του.      
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δ.Βέροιας επί του προϋπολογισμού της, έτους 2012.      
ΘΕΜΑ    17ο :    Συμμετοχή ή μη του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε.      
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη εκμίσθωσης και καταρτισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας για δεκαοκτώ (18) έτη.      
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη εκμίσθωσης και καταρτισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου για δεκαοκτώ (18) έτη.      
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη εκμίσθωσης και καταρτισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Τριλόφου για δεκαοκτώ (18) έτη.      
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ακριβόπουλο.      
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 315/2011 απόφασης του Δ.Σ.      
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης κοινόχρηστης έκτασης , για την επέκταση εργοταξίου του έργου «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας».      
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου «Κυψέλης Παραδοσιακών Τεχνών» στο Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας.      
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης του ισογείου χώρου του κτιρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής «Κυψέλης» στο Σύλλογο Εξωτερικών Συνεργείων Δ. Βέροιας       
ΘΕΜΑ    26ο :    Λήψη ή μη καταρχήν απόφασης για την αγορά του υπ’ αριθ. 434 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Τριποτάμου.      
ΘΕΜΑ    27ο :    Συναίνεση ή μη για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων από το Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το Παιδί»  σε δημοτικό κτίριο που του έχει παραχωρηθεί στην Τ.Κ. Βεργίνας.      
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για αγορά γιγαντοαφισών.      
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού.       
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Σχολείου Δ.Βέροιας.      
ΘΕΜΑ    31ο :    Επί αιτήματος του Α.Τυριντζή για σύνδεση ή μη ενός στύλου δύο φωτιστικών σωμάτων ιδιοκτησίας του με το δίκτυο δημοτικού φωτισμού και κάλυψη των δαπανών ενέργειας από το Δήμο Βέροιας.      
ΘΕΜΑ    32ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας για παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς.      
ΘΕΜΑ    33ο :    Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου.      
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.      
ΘΕΜΑ    35ο :    Επί πρότασης του Δασαρχείου Βέροιας για απαγόρευση βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες του Δημοσίου δάσους Φυτειάς, κατά την περίοδο ισχύος της Διαχειριστικής Μελέτης.      
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης δικαιωμάτων εκσκαφής, κατασκευής νέου φρεατίου και τοποθέτησης καμπίνας εξωτερικού χώρου στην εταιρία Ο.Τ.Ε. Α.Ε.  στην Τ.Κ. Πατρίδας.      
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης»      
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους»      
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη-Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού Γεωργιανών»      
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ. Καστανιάς»      
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση-Επισκευή οδών πόλης»      
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση μεταξύ δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων».      
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4ου Δημοτικού Βέροιας»      
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.3843/2010      
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Περίφραξη αγωνιστικού χώρου ποδοσφαιρικού Γηπέδου Δ.Δ. Διαβατού» (Α.Μ. 188/2010 (ΤΥΔΚ) του πρώην Δ. Απ. Παύλου)      
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου Δ.Δ. Διαβατού» (Α.Μ. 184/2010 (ΤΥΔΚ) του πρώην Δ. Απ. Παύλου)      
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Περίφραξη αγωνιστικού χώρου βοηθητικού ποδοσφαιρικού Γηπέδου Δ.Δ. Μακροχωρίου» (Α.Μ. 185/2010 (ΤΥΔΚ) του πρώην Δ. Απ. Παύλου)      
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας»   

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο