Συνεδριάζει στο Μακροχώρι το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (15/7)

Στο πρώην Δημαρχείο Απ. Παύλου, στο Μακροχώρι, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, με 30 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, την Δευτέρα 15/7/2013, στις 6 μ.μ..
Πρώτο θέμα θα είναι και πάλι το αίτημα του συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Ν. Ημαθίας, για την αναστολή όλων των υπηρεσιών του Δήμου, πλην των προνοιακών και κοινωνικών δομών του.

Τα θέματα είναι τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο:
Επί αιτήματος του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Ν.Ημαθίας για την αναστολή της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου, πλην των προνοιακών και των κοινωνικών δομών του.
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 294 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.
ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης των υπ’ αριθ. 3 και 141/2012 αποφάσεων του Δ.Σ., για «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. και Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη και Υλοποίηση εφαρμογών γεωπληροφορικής, ΓΣΠ, χαρτογραφίας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στο Δ.Βέροιας». 
ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και β) ανάθεσης στην Κ.Ε.Π.Α. της παραγωγής CD λαογραφικού περιεχομένου.
ΘΕΜΑ 6ο:
Ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 7ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθέατων και μνημείων στη Βεργίνα».
ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη λύσης της μίσθωσης ακινήτου Γ.Καλιάνδρα.
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 56/2013 απόφασης του Δ.Σ., για «Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)».
ΘΕΜΑ 11ο:
Αποδοχή ή μη παραίτησης από δικαίωμα εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημοτική δασική έκταση.
ΘΕΜΑ 12ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2013 των δημοτικών υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 13ο:
Καθορισμός α) συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του Κ.Ιωαννίδη και β) δόσεων για την αποπληρωμή του ποσού.
ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του παλιού Δημοτικού Σχολείου Συκιάς στον Εκπολιτιστικό & Επιμορφωτικό Σύλλογο Συκιάς «Βάντα».
ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 165/1994 απόφασης του Δ.Σ., για «Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στον Κων/νο Λυρή» και β) διαγραφής της ληξιπρόθεσμης οφειλής.
ΘΕΜΑ 16ο:
Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Α.Γρίβα.
ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Α.Φασίδη.
ΘΕΜΑ 19ο:
Καθορισμός δόσεων για αποπληρωμή ποσού, προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Α.Παπαδοπούλου.
ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στο Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας.
ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε άπορη οικογένεια.
ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου δημότη.
ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση ή μη α) μελετών και β) καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δ.Βέροιας».
ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση ή μη ανάκλησης εν μέρει της υπ’ αριθ. 291/2013 απόφασης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 26ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.
ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.
ΘΕΜΑ 28ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.
ΘΕΜΑ 29ο:
Έγκριση ή μη α) διαγραφής βεβαιωθέντος προστίμου ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής και β) επαναβεβαίωσης μέρους αυτού.
ΘΕΜΑ 30ο:
Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου « Αμμοχαλικόστρωση – Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο