Βέροια: Αναρτήθηκαν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς - Ενστάσεις μέχρι 23/8

Το Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) οι προσωρινοί πίνακες ωφελούμενων μητέρων που υπέβαλλαν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στη Δράση  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για την εγγραφή των παιδιών τους στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας.

Ενστάσεις επί των  Προσωρινών Πινάκων (όσων δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς) μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στα κατά τόπους γραφεία της ΕΕΤΑ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής τους. Δηλαδή θα ληφθούν υπόψη ΜΟΝΟ αυτές  που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από την ΕΕΤΑΑ, μέχρι την 23/8/2013 και ώρα 14:00μ.μ.

Oι  μητέρες, που η πρώτη επιλογή τους ήταν μία από τις Δομές των Παιδικών Σταθμών του Νομικού μας Προσώπου, δηλαδή των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βέροιας και επιθυμούν βοήθεια, σχετικά με την υποβολή της ένστασής τους, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας, οδός Θ. Ζωγιοπούλου 5- Βέροια (Τηλ.2331022178 / 2331022547).


Δείτε την αναλυτική λίστα των δικαιούχων


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια