Κυριακάτικα συνεδριάζει το Δ.Σ. Βέροιας για προϋπολογισμό, πρόγραμμα δράσης κ.α.


Κυριακάτικα συνεδριάζει το Δ.Σ. Βέροιας για προϋπολογισμό, πρόγραμμα δράσης κ.α.

Κυριακάτικες συνεδριάσεις θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, μία ειδική και μία τακτική. Συγκεκριμένα, την Κυριακή (24/11), στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση και στις 12 το μεσημέρι, τακτική. 

Τα θέματα των συνεδριάσεων έχουν εξής:


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
2ο :
Ψήφιση ή μη Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας, έτους 2014.


ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


ΘΕΜΑ
1ο :
Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη  καταρχήν απόφασης του Δ.Σ. για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 463 της πόλης της Βέροιας, στο Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το παιδί» (Σύλλογος Κοινωνικής Πωτοβουλίας), για την ανέγερση κτιρίου.  
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη  παράλληλης άσκησης με την ΕΛ.ΑΣ., αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας από τον Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 45/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 279/2013 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
7ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. της Γ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του  Δήμου έτους 2013.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της εργασίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», για το χρονικό διάστημα από 31/12/2013 ως 31/12/2014.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη α) ανάθεσης και β) διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Εξοπλισμός και Οργάνωση Ολοκληρωμένου Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών Τηλεφροντίδας στο Δήμο Βέροιας»
ΘΕΜΑ
10ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μερική ανάκληση της συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ιδιοκτησίες  ΚΠ7 & ΚΠ8, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση τμήματος της Εθνικής οδού Νότιας Περιφερειακής Βέροιας παραλλαγή Νοσοκομείου από Χ.Ο. 0+000 έως 3+379,21».
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση των επικειμένων των υπ’ αριθ. 41 και 46 ιδιοκτησιών του Ο.Τ. 670
ΘΕΜΑ
12ο :
Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για την α)  αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων της ΟΤΕ ΑΕ στους αύλειους χώρους του Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Κομνηνίου και του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Κουμαριάς και β) δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ.Κουμαριάς στην εταιρία ΟΤΕ ΑΕ.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 578 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Τριποτάμου.
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 61 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος του συνοικισμού Ταγαροχωρίου.
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 189,33,235,324,257 και τμημάτων των υπ’ αριθ. 180,101,313 και 312 (312α,312β,312γ και 312δ) αγροτεμαχίων του αγροκτήματος της Τ.Κ. Συκιάς.
ΘΕΜΑ
16ο :
Ορισμός μελών της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού Ο.Γ.-Ρ.Γ. στο Ο.Τ. 316 (οδοί Αβύδου-Στρατού-Σποράδων).
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικής προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ.Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Νικολάου Καραμανλίδη.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Κωνσταντίνου Θεοχαρόπουλου.
ΘΕΜΑ
21ο :
Αποδοχή ή μη πρότασης του Δασαρχείου Βέροιας για απαγόρευση βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες του συνιδιόκτητου δάσους Σφηκιάς, κατά την περίοδο ισχύος της Διαχειριστικής Μελέτης.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την α) κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της δράσης «Νοέμβρης ανθρωπιάς- αλληλεγγύης- συμπαράστασης» και β) οικονομική ενίσχυση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αγορά τροφίμων.
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε άστεγο και   άπορο δημότη.
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
25ο :
Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογούμενου πολίτη.
ΘΕΜΑ
26ο :
Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση  ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Παναγιώτας Κακούλη από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση  ή μη επιστροφής της πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ.Βεργίνας»
ΘΕΜΑ
29ο :
Επί αιτήματος του «Ανθρώπινου Δυναμικού Βέροιας» για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
30ο :
Επί αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
31ο :
Επί αιτήματος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ν.Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
32ο :
Επί αιτήματος του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου και του ισογείου και του υπογείου χώρου του Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4178/2013.
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4178/2013.
ΘΕΜΑ
35ο :
Παραίτηση ή μη του Δ.Βέροιας από τη συνέχιση προώθησης της μελέτης «Άρση πλημμυρικών προσχώσεων στην κοίτη του Τριποτάμου στη θέση Ανάντερε».
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας».
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη παραλαβής του Γ’ κεφαλαίου της μελέτης «Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου (Α΄φάση)».
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τριλόφου».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο