Τα αποτέλεσμα της σύσκεψης για την «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη» στην ΠΚΜ


Τα αποτέλεσμα της σύσκεψης για την «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας...

Ανοιχτή συνάντηση με αντικείμενο τη σύσταση της «Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Π.Κ.Μ. στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. 

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας αντιληφθεί ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της περιοχής μας, εγκαινιάζουμε σήμερα, μετά την παρουσίαση του καλαθιού των αγροτικών προϊόντων, την αγροτοδιατροφική σύμπραξη. Είναι μια σύμπραξη με όλους τους φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας που αποσκοπεί στην προώθηση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των προϊόντων που παράγονται στη γη της Κεντρικής Μακεδονίας. Να κατοχυρώσουμε, δηλαδή, μια ονομασία προέλευσης, ένα brand name, και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να διοχετεύσουμε και να διακινήσουμε τα προϊόντα αυτά σε αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Θεωρώ ότι είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και αφορά στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων, και έχει την ευρεία αποδοχή πολλών φορέων που ασχολούνται με τον τομέα της αγροτικής οικονομίας. 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε την αγροτική πολιτική με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με στόχο την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου που έχουμε στη διάθεσή μας, το νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ 2014-2020, όπου κομβικό ρόλο θα έχει η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Με λίγα λόγια, η αιχμή του δόρατος της πολιτικής μας την επόμενη πενταετία είναι η ενδυνάμωση και προώθηση της αγροτικής οικονομίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας. 

«Και ακριβώς για να πετύχουμε τον υψηλό στόχο που έχουμε θέσει, απευθύνω,  με τη  σημερινή ευκαιρία, πρόσκληση σε ανθρώπους με βαθιά γνώση και εμπειρία, ικανά στελέχη, με διάθεση για προσφορά, που έχουν υπηρετήσει τον τόπο μας από σημαντικές θέσεις ευθύνης στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και μάλιστα υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυχημένοι κατά τη θητεία τους, να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της συλλογικής προσπάθειας για την ώθηση του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής οικονομίας στη Περιφέρειάς μας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Αναφερόμενος στο στόχο της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας  δήλωσε ότι «είναι η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τα οποία είναι ενταγμένα στο ‘Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων’, μέσα από την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, ανάδειξης και υποστήριξης». «Ας μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό της αγροτικής οικονομίας στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας είναι σταθερά στο επίπεδο άνω του 20%. Μάλιστα, ο πρωτογενής μας τομέας συμμετέχει κατά 20,8% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο χώρας, ενώ ταυτόχρονα, είμαστε η δεύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας σε εξαγωγική δραστηριότητα και η πρώτη σε εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Βούλησή μας, τόσο σε πολιτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, είναι να υποστηρίξουμε το σύνολο των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη με όλα τα διαθέσιμα μέσα», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας ευχαρίστησε την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της ΠΚΜ και τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κιλκίς και αρμόδιο στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της ΠΚΜ Χρήστο Γκουντενούδη καθώς και τον περιφερειακό σύμβουλο της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Ευθύμιο Φωτόπουλο για την εξαιρετική προετοιμασία και το έργο που επιτελούν προκειμένου να ευοδωθεί το νέο εγχείρημα της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης. 

«Αποτελεί πεποίθηση, όχι μόνο προσωπική μου αλλά και συνολικά της Διοίκησης, ότι η πρόοδος, η ευημερία, η ανάπτυξη, έρχονται μέσα από τη συνεργασία όλων των παραγωγικών δυνάμεων. Προσδοκία μας είναι, να πετύχουμε την ευρύτερη συμμετοχή των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων σε επίπεδο Περιφέρειας, να αναπτύξουμε συντονισμένες δράσεις συνεργασίας από κοινού με τις επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουμε την κατανάλωση των τοπικών προϊόντων και να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην διείσδυσή τους σε νέες αγορές σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο», κατέληξε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κιλκίς και αρμόδιος στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της ΠΚΜ Χρήστος Γκουντενούδης ευχαρίστησε τον περιφερειακό σύμβουλο Δημήτρη Ευθυμιάδη για τη συμβολή του στην υλοποίηση του εγχειρήματος και υπογράμμισε «τον καταλυτικό ρόλο της ‘Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης’ στη διασύνδεση όλων των παραγωγικών τομέων της αγροτικής οικονομίας, καθώς θα αποτελέσει  το εργαλείο υποστήριξης για την υλοποίηση του προγράμματος ‘Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων’». Ο κ. Γκουντενούδης αναφέρθηκε διεξοδικά στο εταιρικό σχήμα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που θα έχει η νέα «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη» της Π.Κ.Μ., ενώ ανέλυσε διεξοδικά τόσο τους σκοπούς της πρωτοβουλίας όσο και τα τοπικά προϊόντα που εντάσσονται σε αυτήν –προϊόντα με εξαγωγικό προσανατολισμό, προϊόντα Π.Ο.Π. που αναδεικνύουν την ταυτότητα περιοχών της Π.Κ.Μ, προϊόντα που καλύπτουν τη διατροφική επάρκεια της εγχώριας αγοράς και νέα και καινοτόμα προϊόντα.

Όπως τόνισε ο κ. Γκουντενούδης, καταστατικοί σκοποί της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» της Π.Κ.Μ. είναι, μεταξύ άλλων, η σύναψη συμφωνιών παροχής υπηρεσιών με συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις σχετικά με τους τρόπους προώθησης και διανομής των αγροτοδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και συγκεκριμένα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, αλυσίδες λιανικής πώλησης, δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων, οι  διμερείς επαφές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις και περιφέρειες για την προώθηση των προϊόντων που παράγονται στην Κεντρική Μακεδονία και η συνεργασία με φορείς, όπως Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς και Ενώσεις για την από κοινού προώθηση στόχων και προγραμμάτων, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας. Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κιλκίς και αρμόδιος στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης της Π.Κ.Μ. Χρήστος Γκουντενούδης έκανε λόγο για την ανάγκη διασύνδεσης του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως μεταξύ άλλων, στον αγροτουρισμό και το γαστρονομικό τουρισμό, καθώς και την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού με σκοπό την ευαισθητοποίηση του στη στήριξη και προτίμηση τοπικών προϊόντων και ενίσχυση αυτών των δράσεων με την υιοθέτηση Τοπικού Σήματος Ποιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολούθησε συζήτηση όπου εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων, που παρέστησαν στη συνάντηση (επιμελητήρια, αγροτικές και τουριστικές ενώσεις και ομοσπονδίες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών κ.ά.), αντάλλαξαν απόψεις για τη συνεργασία τους στην «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο