Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με "καυτό" θέμα την γέφυρα "Κούσιου" (18/12)


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με "καυτό" θέμα την γέφυρα "Κούσιου" (18/12)...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18/12/2013, στις 3 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, με 28 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Μεταξύ των θεμάτων θα είναι και το αναβληθέν θέμα για την έγκριση του 5ου ΑΠΕ για την κατασκευή της γέφυρας “Αδελφών Κούσιου”...

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για την επέκταση των κοιμητηρίων της Δ.Κ. Μακροχωρίου.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα των μαθητών της ΕΠΑΣ Βέροιας.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη του 5ου  Α.Π.Ε., του 4ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 266/2013 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», επί του προϋπολογισμού, του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και του ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2014.  
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 109/2013 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας» επί του προϋπολογισμού, του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και του ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25/2013 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δ. Βέροιας», επί του προϋπολογισμού, του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και του ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2013 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  έτους 2014.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση της υπ’ αριθ. 50/2013 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», επί του ετησίου προγράμματος δράσης  έτους 2014.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014 του υπολοίπου της πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ.Βέροιας για το έτος 2013», β) παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν.Ημαθίας και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και γ) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της προγραμματικής σύμβασης.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 52/2013 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», επί του ορισμού διαχειριστών κίνησης των τραπεζικών του λογαριασμών.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 307/2013 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης μεταφοράς απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ ομόρου Δήμου.
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 212/2013 απόφασης του Δ.Σ., για την καταβολή αποζημίωσης υποχρεώσεων τρίτων, ανάκλησης της υπ’ αρ. 5/2010 απόφασης και της καταρχήν ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με ιδιοκτησία Ε.Τάσιου κλπ. για δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη.
ΘΕΜΑ
15ο :
Επί αιτήματος του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ορόφου της Γ΄Στάθμης της Δημοτικής Αγοράς.
ΘΕΜΑ
16ο :
Επί αιτήματος της Φωτογραφικής Ομάδας Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης καταστήματος της Α΄Στάθμης της Δημοτικής Αγοράς.
ΘΕΜΑ
17ο :
Επί αιτήματος του Πολιτιστικού-Γυμναστικού Συλλόγου Συνοικισμού Προμηθέα Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου του πρώην «Κοσμοδρομίου».
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος α) του υπ’ αριθ.762 και β) του υπ’ αριθ.1350 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Τ.Κ. Τριλόφου.
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ.986 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Τριλόφου.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ.965 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Τριλόφου.
ΘΕΜΑ
21ο :
Επί αιτήματος του 3ου Γενικού Λυκείου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης».
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό (τμήμα όριο οικισμού-συμβολή δασικών δρόμων)» (Οδοποιίας) (Α.Μ. 41Γ/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος)
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες ως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (Οδοποιίας)» (Α.Μ. 40Γ/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος)
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες ως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου τμήμα Αηλιάδες-Άγιος Αθανάσιος (Περιβαλλοντική)» (Α.Μ. 40Β/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος)
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής του συνόλου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προσαγωγού από συλλεκτήριο φρεάτιο Δ.Δ. Διαβατού προς Ε.Ε.Λ. Βέροιας» (Α.Μ. 71/2007 επικ.2 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Απ.Παύλου)
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο