Ο Α. Τόλκας και η δράση του στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας


Ο Α. Τόλκας και η δράση του στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (συνέντευξη στη Ναυτεμπορική)

Με βασικές προτεραιότητες την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση των εσόδων του, ώστε ο Οργανισμός να επιβαρύνει όσον το δυνατό λιγότερο το Δημόσιο, αλλά και την επέκτασή του σε νέες αγορές κινείται η νέα διοίκηση του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ).

Πρόκειται για τον Οργανισμό ο οποίος, όπως αναφέρει μιλώντας στη «Ν» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός του, Aγγελος Τόλκας, προήλθε από τη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ).

Το ΕΣΥΠ είναι «ηλικίας» μόλις δέκα μηνών και ανήκει στο πρώτο κύμα συγχωνεύσεων που αποφασίστηκε για τα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου. Επρεπε να αντιμετωπιστούν υψηλά χρέη και έλλειμμα, ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς στους οποίους συμμετέχει και να γίνει μια πρωτόγνωρη και δύσκολη για το ελληνικό Δημόσιο συγχώνευση. Παρ’ όλα αυτά σήμερα κινείται σε τροχιά μείωσης του ελλείμματος για το 2013, ενώ ο στόχος είναι το 2015 η χρήση να κλείσει χωρίς ζημιές. Ωστόσο, η διοίκησή του επισημαίνει ότι η μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης σχεδόν στο μισό για το 2014 θα ανακόψει αυτήν την πορεία.

Σύμφωνα με τον κ. Τόλκα, βάσει του προϋπολογισμού των προηγούμενων διοικήσεων και των προβλέψεων της διυπουργικής επιτροπής, προέκυπτε για το 2013 ένα έλλειμμα 660.000 ευρώ.

«Αυτή τη στιγμή και από το Μάρτιο που αναλάβαμε εμείς ως διοίκηση, ως αποτελέσματα εννεαμήνου είχαμε έσοδα 3.100.000 ευρώ και έξοδα 3.197.000 ευρώ. Πρέπει να τονίσω ότι, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς το έλλειμμα υπολογίζεται στις 145.000 ευρώ για το εννεάμηνο, ενώ προβλεπόταν να κλείσει ο χρόνος στις 660.000 ευρώ. Υπολογίζουμε να περιορίσουμε το έλλειμμα στις 200.000 με 250.000 ευρώ», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΣΥΠ, ο οποίος διευκρινίζει ότι «έχουμε περιορίσει το έλλειμμα κάτω από το μισό που προϋπολογιζόταν, με τις αποφάσεις της διοίκησης, με την αύξηση των εσόδων, τη διοικητική αναδιοργάνωση του Οργανισμού, με τη νέα διοικητική δομή του, τη διεύρυνση της παρουσίας μας στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό».

Υπογραμμίζει επίσης ότι «σε μια περίοδο που όλοι ψάχνουμε να μειώσουμε ελλείμματα, είναι σημαντικό ένας δημόσιος Οργανισμός μέσα από μια μεγάλη προσπάθεια και σε συνεργασία με τους εργαζομένους να έχει μειώσει τόσο πολύ το έλλειμμά του».

Οπως μας εξηγεί ο κ. Τόλκας, οι πρώτες εξοικονομήσεις έγιναν από τη διακοπή των εξωτερικών συνεργασιών που είχε ο Οργανισμός, με αποτέλεσμα όλα πλέον να εξυπηρετούνται εσωτερικά.

«Η πρώτη απόφαση ήταν να καταγγείλω τη σύμβαση του αυτοκινήτου leasing του διευθύνοντος συμβούλου γλιτώνοντας αρκετά χρήματα. Ο,τι πληρώναμε σε εξωτερικές συμβάσεις το διακόψαμε και όλα πλέον εξυπηρετούνται από τις δικές μας δυνάμεις», επισημαίνει.

Σημαντική επίσης παράμετρος είναι η μείωση του μισθολογικού κόστους. Το ενιαίο μισθολόγιο εφαρμόζεται απαρέγκλιτα.

Από τις 38 θέσεις διοίκησης (διευθυντές, προϊσταμένους, τμηματάρχες κ.ο.κ.), ο νέος κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει μόλις 13 (μείωση της τάξεως του 66%), που συνιστά μια εντυπωσιακή μείωση για το χώρο του Δημοσίου.

Μεγάλη είναι και η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με τη μείωση των τριών διοικήσεων σε σχέση με το παρελθόν.

Ενώ, λοιπόν, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές είχαν συνολικά ένα μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας των 17.000 ευρώ, σήμερα το κόστος διοίκησης ανέρχεται στις 3.000 ευρώ, καθότι η μόνη θέση που διατηρήθηκε ήταν αυτή του διευθύνοντος συμβούλου.

Θεσμικές παρεμβάσεις

Εξηγώντας το ρόλο των θεσμικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ΕΣΥΠ, ο κ. Τόλκας αναφέρει ως παράδειγμα τη διαπίστευση των ΚΤΕΟ, την τήρηση και παροχή του εθνικού χρόνου, τον έλεγχο των ταξιμέτρων τη βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης κάθε τομέα, την εφαρμογή προτύπων στις δημόσιες συμβάσεις και τα δημόσια έργα, ακόμη και το ρόλο της διαπίστευσης στο άνοιγμα των επαγγελμάτων που ήδη έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται.

«Υπάρχει λοιπόν ένας τεράστιος χώρος που θα πρέπει να στηριχθεί η λειτουργία μας. Ουσιαστικά δεν ζητάμε κάτι άλλο από το να αναλάβουμε το ρόλο μας. Ωστόσο, για αυτό απαιτείται από την πολιτεία να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Στα πεδία που η παρουσία του ΕΣΥΠ είναι υποχρεωτική, αυτό να εφαρμοστεί, ενώ όσα πεδία είναι προαιρετικά να τα ανιχνεύει η ίδια η αγορά, αναζητώντας πλεονεκτήματα στην ποιότητα, στον ανταγωνισμό, στις εξαγωγές. Το να έχει μια εταιρεία σήμερα ένα πρότυπο που αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο, της δίνει πλεονεκτήματα ποιότητας, άρα έχει κοινούς παρονομαστές ανταγωνισμού με τις άλλες επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που και λόγω της κρίσης γίνεται αιτούμενο», σημειώνει ο κ. Τόλκας.

«Οικονομική αυτοδυναμία»

Ενίσχυση της οικονομικής «αυτοδυναμίας» του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), μέσω ανοίγματος σε νέους τομείς, επιδιώκει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Αγγελος Τόλκας, όπως αναφέρει στη «Ν» για τα αυξημένα έσοδα του ΕΣΥΠ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τόλκας σημειώνει: «Τα έσοδα αυξήθηκαν γιατί κυνηγάμε πολύ περισσότερο την παρουσία μας στην αγορά, ανοιγόμαστε σε νέους χώρους για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οικονομική μας αυτοδυναμία στο βαθμό που το κράτος να δίνει όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα στο ΕΣΥΠ για να μπορέσει να συντηρηθεί, αλλά και να εξυπηρετεί τις κρατικές λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί. Κι αυτό είναι που ζητάμε ουσιαστικά, να στηριχθεί θεσμικά με τις δράσεις που δικαιούται και πρέπει να αναλάβει σε επίπεδο χώρας, δηλαδή τον έλεγχο της αγοράς και τον έλεγχο ποιότητας στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ένας τεράστιος χώρος που τώρα γίνεται αντιληπτός». 

Συνεργασίες για πρότυπα στο «επιχειρείν»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), Αγγελος Τόλκας, μιλώντας στη «Ν» αναφέρει ότι το ΕΣΥΠ βρίσκεται σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) για τη χρήση προτύπων στις επιχειρήσεις, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για τον καθορισμό σειράς προτύπων στον τουρισμό, το χώρο των ενόπλων δυνάμεων, την Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ, ενώ προχωρά και στη μελέτη και μεταφορά προτύπων για την έρευνα και την εξόρυξη πετρελαίου.

Οπως μας εξηγεί, ο χώρος αυτός έχει πάρα πολλές απαιτήσεις και πρέπει να έχει μεγάλη ακρίβεια σε θέματα ασφάλειας και οικονομίας, γι’ αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί διεθνή πρότυπα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι «είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας, μέσα στον οποίο μπαίνουμε με τη συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα με τους αντίστοιχους φορείς τυποποίησης της Νορβηγίας και του Ισραήλ».

Το ΕΣΥΠ δεν περιορίζεται στις παραπάνω συνεργασίες. Σύμφωνα με τον κ. Τόλκα, «από το Μάρτιο έχουμε ανοίξει μεγάλες διεθνείς συνεργασίες, οι οποίες έχουν και πολύ μέλλον, όπως για παράδειγμα αναλάβαμε ένα πολύ μεγάλο έργο σε συνεργασία με τη Γερμανία για την ενίσχυση του συστήματος διαπίστευσης της Ρωσίας. Εχουμε αναλάβει την προώθηση της διαπίστευσης στην Αλβανία. Συνεργαζόμαστε σε κοινή σύμπραξη με Δανούς και Αυστριακούς για να στήσουμε το εθνικό σύστημα ποιότητας στη Μογγολία.

Δεν είναι τυχαίο ότι συνεργαζόμαστε με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αφού έχουμε μια πολύ καλή βάση τεχνογνωσίας, αναγνώρισης στην Ευρώπη και συνεχή παρουσία. Πρόσφατα, υπογράψαμε και πρωτόκολλο συνεργασίας με την Κύπρο για να μεταφράζουμε τα πρότυπα στα ελληνικά από κοινού και να πετυχαίνουμε επιπλέον εξοικονόμηση και για τις δύο χώρες. Γενικά, είμαστε ένας ισχυρός εταίρος των Ευρωπαίων στο πλαίσιο των συνεργασιών και αυτό είναι στις προτεραιότητές μας».

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο