Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για νέους αγρότες


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για νέους αγρότες...

Από το Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 και να υποβάλλουν αίτηση-φάκελο (συμπληρωμένο από Γεωτεχνικό ή Τεχνολόγο Γεωπονίας) στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 18.3.2014 έως 16.5.2014.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά τους 14 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον :
α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. 
β) Η γεωργική τους εκμετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους και έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).
γ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή δεσμεύονται να αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την έγκριση.
δ) Το σύνολο της εκμετάλλευσής τους έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2014 ή το 2013 και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει τους 14 μήνες. 
ε) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (ΚΕΦ1Γ3 αναλυτ. πρόσκλησης του Μέτρου)

Το ύψος ενίσχυσης της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών καταβάλλεται σε τρεις δόσεις και κυμαίνεται κατά κατηγορία περιοχής, προσανατολισμό παραγωγής και επίπεδο μελλοντικού εισοδήματος από 10.000€ έως 20.000€. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:
των Διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr ή
των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Μ.Ε. Θεσσαλονίκης: 2310984161 κ. Ν.Χαραλάμπους και 2310984165 κα Τ.Καλογερούδη
Π.Ε. Χαλκιδικής:  2371351216 κ. Ι.Φωτιάδης και 2371351346 κα Δ.Μελά
Π.Ε. Πέλλας:  2381351299 κ. Γ.Σίπκας και  2381351328 κα  Α. Μούσιου
Π.Ε. Πιερίας:  2351321311 κ. Κ. Συμεωνίδης και  Χ.Σαμαρτζίδης
Π.Ε.  Ημαθίας: 2331350183 κα. Κ.Παπαοικονόμου και  κα Ι.Κεχαγιά 2332350142
Π.Ε.  Κιλκίς: 2341350119 κ Χ. Οικονόμου και  2341350162 κα  Α.Παπαδοπούλου 
Π.Ε. Σερρών: 2321355189 κ. Θ. Σάνδρος και  2321355232 κ. Δ.Παντελαίος

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο