Έσβησαν κλήσεις που δεν είχαν σωστά στοιχεία


Έσβησαν κλήσεις που δεν είχαν σωστά στοιχεία...

Οι κλήσεις με ελλιπή στοιχεία ''σβήνονται'' Την υποχρέωση να ''σβήνουν'' τις κλήσεις και να διαγράφουν τα πρόστιμα από παράνομη στάθμευση οχημάτων, στις περιπτώσεις εσφαλμένου ή ελλιπούς περιεχόμενου των κλήσεων υπενθυμίζει ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από διαγραφή προστίμων σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με παρέμβαση του.

Πολίτες προσέφυγαν στον Συνήγορο, αμφισβητώντας πρόστιμα παράνομης στάθμευσης που τους επιβλήθηκαν, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να αποδείξουν το βάσιμο των ισχυρισμών τους, καθώς η παράβαση φέρεται να είχε πραγματοποιηθεί πριν από πολλά έτη. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπέδειξε στους πολίτες να ζητήσουν από τις υπηρεσίες των Δήμων αντίγραφα των κλήσεων-πράξεων βεβαίωσης παράβασης οχήματος- προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενο αυτών. Συγκεκριμένα, τους προέτρεψε να συγκρίνουν τα στοιχεία του οχήματος ιδιοκτησίας τους, όπως αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, με τα στοιχεία αυτού όπως αναγράφονται στις κλήσεις. Επίσης, πληροφόρησε τους προσφεύγοντες να ελέγξουν το περιεχόμενο της κλήσης και κυρίως εάν ήταν όλα τα πεδία αυτής πλήρως συμπληρωμένα. 

Από τον έλεγχο στο περιεχόμενο των κλήσεων που διενήργησαν οι πολίτες διαπιστώθηκε ότι: (α) είτε ότι οι κλήσεις, βάσει των οποίων τους είχε επιβληθεί το πρόστιμο, δεν περιείχαν σωστά τα στοιχεία του οχήματός τους (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, μάρκα, χρώμα), (β) είτε ότι δεν είχε προσδιοριστεί επακριβώς η θέση του οχήματος σε σχέση με τη περιοχή ισχύος της σήμανσης (π.χ. μη αναγραφή του αριθμού της οδού), ή/και (γ) ότι οι κλήσεις δεν περιείχαν άλλα στοιχεία της παράβασης (π.χ. ποινή). 

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο (υπ΄ αριθμ. 2515/64/2007/11-7-2007 ΚΥΑ, και άρθρα 4, 10 και 104 του ΚΟΚ), στην κλήση θα πρέπει να αναγράφονται ορθά όλα τα στοιχεία που αφορούν στον ακριβή προσδιορισμό του οχήματος του παραβάτη και της παράβασης που διαπράχθηκε. Επιπλέον, διευκρίνισε ότι στις περιπτώσεις εκείνες που το αρμόδιο διοικητικό όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη της ορθής αναγραφής στην κλήση όλων των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος, αναγράφει εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα. 

Συνεπώς, τόνισε ότι, όταν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια για την είσπραξη αρχή οφείλει να μην προβαίνει στην είσπραξη του προστίμου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης γίνεται αυτό αντιληπτό. 

Κατόπιν των ανωτέρω οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων (Αθηναίων, Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, Σιντικής, Βέροιας) αποδέχθηκαν τις προτάσεις της Αρχής και προέβησαν στη διαγραφή οφειλών από πρόστιμα παράνομης στάθμευσης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο