Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (19/3/2014)


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (19/3/2014)...

Με 42 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, την Τετάρτη 19 Μαρτίου, στις 6 μ.μ., στο Δημαρχείο. Στο 2ο θέμα θα συζητηθεί ένσταση του εργολάβου που έχει αναλάβει την ανέγερση σχολείο στην περιοχή Γιοτζαλίκια της Βέροιας, κατά της απορριπτικής εισήγησης για επιπλέον κοστολόγηση εργασιών, ενώ στο 33ο θέμα, συζητείται η "έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων".

Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου κα 2ου ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» κατά της υπ’ αριθ. 4458/10-2-2013 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη ανταλλαγής τμημάτων αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας των Ε.Κωστογλίδη κ.λ.π. με τμήματα δημοτικών αγροτεμαχίων.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη καταρχήν απευθείας αγοράς τμήματος του υπ’ αριθ. 181 οικοπέδου της Τ.Κ. Κουλούρας.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη α) ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, β) πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και γ) απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη κατακύρωσης πλειστηριαζομένων ακινήτων στο Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
7ο :
Επί αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας για α) συμψηφισμό ποσού οφειλής του πρώην Δ.Απ.Παύλου, β) διακανονισμού του υπολειπόμενου ποσού.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 12/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 2/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 82/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 109/2011 απόφασης του, περί ορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπυξης Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 106/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 113/2011 απόφασης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ
13ο :
Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τις προσθήκες νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ Βέροιας για το σχολικό έτος 2014/2015
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας σε δράση για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και β) εξουσιοδότησης του αρμόδιου αντιδημάρχου.
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη α) εγγραφής του Δ.Βέροιας ως επίσημου υποστηρικτή της εκστρατείας “Generation Αwake” και β) εξουσιοδότησης του αρμόδιου αντιδημάρχου.
ΘΕΜΑ
16ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2014 της Υπηρεσίας Καθαριότητας
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της Τερέζας Κωνσταντινίδου.
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης νέας επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών λόγω αλλαγής μόνιμης κατοικίας.
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού της αξίας της απαλλοτριούμενης και ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της Ε.Πιπερίδου.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας της Φ.Ευαγγέλου σε δόσεις
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των κληρονόμων Ν.Γιουβαντσικλάρ σε δόσεις
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Β.Βασιλείου κλπ. σε δόσεις
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Ε.Παπαδημητρίου κλπ. σε δόσεις
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας μίσθωσης των υπόγειων χώρων της Δημοτικής Αγοράς.
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. από χρηματικό κατάλογο έτους 2013.
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη α) τροποποίησης-ανάκλησης εν μέρει της υπ’ αριθ. 189/2013 απόφασης του Δ.Σ. και β) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «Δεσμός».
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη διατήρησης της απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών Γ.Φλαμπουλίδη κλπ.,
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας, β) δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την υλοποίηση της δράσης «ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της δράσης « Α.Σ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Νικολάου Γκατζούφα.
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Αθανασίου Θεοχαρόπουλου.
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ.Παλατιτσίων».
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην εταιρία ΤΕΝΤΕΣΚΟ Α.Ε.
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη α) δωρεάς στο Γηροκομείο Βέροιας στη μνήμη του πρώην δημοτικού συμβούλου Ν.Παπαγιαννούλη και β) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης δημοσίων σχέσεων.
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη και καθορισμός του χώρου τοποθέτησης πίνακα (ταμπλό) ανακοινώσεων.
ΘΕΜΑ
38ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
39ο :
Επί αιτήματος της Τομεακής Επιτροπής Ημαθίας του Κ.Κ.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
40ο :
Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηρολιβάδου για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο