Δ. Βέροιας: Έστειλαν πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή μετά την συνεδρίασή της!


Δ. Βέροιας: Έστειλαν πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή μετά την συνεδρίασή της!

Δεν ξέρουμε αν το κάνουν επίτηδες, αν έχουν λόγο να μην αναρτηθεί η πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκαίρως, πάντως για άλλη μία φορά εστάλη στις 11.30 το πρωί της Τρίτης 1 Απριλίου πρόσκληση, για συνεδρίαση που ξεκίνησε στις 11 το πρωί της ίδιας μέρας!

Η ημερομηνία της πρόσκλησης είναι η 28η Μαρτίου, αλλά προφανώς κοινοποιήθηκε μόνο στα μέλη της...

Δείτε τα θέματα και ίσως διαπιστώσετε τους λόγους της παράτυπης και παράλογης αυτής διαδικασίας, της εκ των υστέρων δημοσίευσης της πρόσκλησης στον Τύπο.ΘΕΜΑ
1ο
Καταβολή ή μη προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής.
ΘΕΜΑ
2ο
Υποβολή στο Δ.Σ. της Δ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου έτους 2013.
ΘΕΜΑ
3ο
Επί ενστάσεων για το διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
ΘΕΜΑ
4ο
Επανακαθορισμός ή μη συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Π. Γκαγκούση.
ΘΕΜΑ
5ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για κατάθεση αίτησης δικαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας Α.Κρυστάλλη και λοιπών.
ΘΕΜΑ
6ο
Άσκηση ή μη διεκδικητικής αγωγής αποβολής εναντίον των αυθαίρετα χρησιμοποιούντων δημοτικών ακινήτων και ορισμός ή μη δικηγόρου.
ΘΕΜΑ
7ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του δήμου να παραστεί στο Τριμ.Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Βέροιας κατά Χ.Παπαδόπουλου και κατά της αριθμ.31/2011 απόφασης Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
8ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του δήμου να παραστεί στο Τριμ.Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Βέροιας κατά Γ.Αλιώση και λοιπών και κατά της αριθμ.161/2011 απόφασης Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
9ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του δήμου να παραστεί στο Τριμ.Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Βέροιας κατά Χ.Προυσανίδου και λοιπών και κατά της αριθμ.6/2011 απόφασης Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
10ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ.ΜΗΤΣΙΓΚΟΛΑ-Α. ΠΑΣΧΟΣ Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ
11ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Πολ.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αίτησης διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής Ι.Ματζίρη.
ΘΕΜΑ
12ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας, κατά τη συζήτηση αίτησης δικαστικής μεσολάβησης της Ε.Βαφείδου.
ΘΕΜΑ
13ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας, κατά τη συζήτηση αίτησης δικαστικής μεσολάβησης του Σ.Πασβαντίδη.
ΘΕΜΑ
14ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας, κατά τη συζήτηση αίτησης δικαστικής μεσολάβησης της εταιρείας «ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Στ. και ΣΙΑ Ε.Ε.».
ΘΕΜΑ
15ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας, κατά τη συζήτηση αίτησης δικαστικής μεσολάβησης του Α.Κουτσαντά.
ΘΕΜΑ
16ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ.27/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας (υπόθεση Χ.Λιόντου).
ΘΕΜΑ
17ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ.63/2013 απόφασης Τριμελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
18ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ.336/2013 απόφασης Τριμελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
19ο
Έγκριση ή μη της αριθμ.12/2014 Μελέτης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων δημοτικής ενότητας Βέροιας Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
20ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα 4ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
21ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης».
ΘΕΜΑ
22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου (Α’ φάση)».
ΘΕΜΑ
23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Σύνταξη πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 756 Εργοχωρίου».
ΘΕΜΑ
24ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ
25ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων Κ.Ο.Κ.».
ΘΕΜΑ
26ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».
ΘΕΜΑ
27ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα».
ΘΕΜΑ
28ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (απόφαση 125/2013 Πρωτοδικείου Βέροιας).
ΘΕΜΑ
29ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» και «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (απόφαση 38/2013 Ειρηνοδικείου Βέροιας).
ΘΕΜΑ
30ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» και «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ
31ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» και «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ
32ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Ε.Γκαραβέλη).
ΘΕΜΑ
33ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από τον υπάλληλο Στ.Τσαπραντζή.
ΘΕΜΑ
34ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από την υπάλληλο Μ.Τσιφλίδου.
ΘΕΜΑ
35ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από την υπάλληλο Π.Αγγελή.
ΘΕΜΑ
36ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών, επί ενταλμάτων προπληρωμής, από την υπάλληλο Α.Χατζηνικολάου.
ΘΕΜΑ
37ο
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος παγίας προκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο