Δύο συνεχόμενες και... τελευταίες συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο ΒέροιαςΔύο συνεχόμενες και... τελευταίες συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας!

Δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις, τις τελευταίες προ των εκλογών, θα πραγματοποιήσει την Μ. Δευτέρα 14 Απριλίου 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, στις 2.30 μ.μ. και στις 3 μ.μ., αντίστοιχα. Στην πρώτη συνεδρίαση θα υπάρχει ένα θέμα, σχετικά με την κατανομή χώρων προβολής των συνδυασμών και στην δεύτερη, θα συζητηθούν 45 θέματα, σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

Ώρα 14:30:

ΘΕΜΑ Κατανομή των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για την προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων και καθορισμός του τρόπου χρήσης τους, κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Ώρα 15.00:

ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για τον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Αγρ/κής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του υπ’ αριθ 18α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Βέροιας
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 463 στο Σύλλογο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «Πρωτοβουλία για το Παιδί».
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού αξίας ρυμοτομούμενων τμημάτων οικοπέδου ιδιοκτησίας Ε. Φλαμπουλίδου κλπ.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας με μειοδοτική δημοπρασία για την ασφάλιση τριών δημοτικών κτιρίων.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και καθορισμός αριθμού μαθητών.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη α) λύσης της σύμβασης μεταξύ του Δ.Βέροιας και της εταιρίας «ΜΕΓΚΑ ΓΚΡΑΦΙΚΑ ΕΠΕ» και β) διαγραφής των οφειλών για τα έτη 2011-2012.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Π.Γκιουλέκα.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του καταργημένου Δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Κουμαριάς.
ΘΕΜΑ
12ο :
Επί αιτήματος του εκπολιτιστικού και μορφωτικού συλλόγου Βεργίνας «Οι Αιγές» για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρων του δημοτικού καταστήματος Βεργίνας.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη καταρχήν δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 530 της πόλης Βέροιας, στο Μορφωτικό-Αθλητικό Σύλλογο Βέροιας «Η Καλλιθέα».
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης α) του υπ’ αριθ. 95 οικοπέδου και β) του υπ’ αριθ. 168 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Διαβατού στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Διαβατού
ΘΕΜΑ
15ο :
Επί αιτήματος του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου του δημοτικού καταστήματος Μακροχωρίου.
ΘΕΜΑ
16ο :
Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασωμάτων για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου του δημοτικού καταστήματος Ασωμάτων.
ΘΕΜΑ
17ο :
Επί εισήγησης Ο.Ε. της Δ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του  Δήμου έτους 2013.
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης ημερίδας του Δήμου με το ΓΕ.Ω.ΤΕ.Ε., το σύλλογο Γεωπόνων Ημαθίας και την Ελληνική Φυτιατρική Εταιρία και β) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ
22ο :
Επί αιτήματος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Εθελοντική Δράση «ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
23ο :
Επί αιτήματος της ΛΕ.ΜΟ.Β. για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ωρολογίου.
ΘΕΜΑ
24ο :
Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 651/2013 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία».
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους ανταποδοτικών τελών άρδευσης έτους 2012 της Δ.Ε. Μακεδονίδος.
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης «Εκπόνηση μελέτης μεταλλικού φορέα του διατηρητέου κτιρίου Καραναστάση», μεταξύ του Δ.Βέροιας και του Κ.Τάτση.
ΘΕΜΑ
29ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Πατρίδας Δήμου Δοβρά».
ΘΕΜΑ
30ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια».
ΘΕΜΑ
31ο :
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο.
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων πόλης και Δ.Ε.»
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη δεύτερης παράτασης του χρόνου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια-εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος κλιματισμού στο Δημαρχείο Βέροιας και αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος κλιματισμού».
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων πόλης και Δ.Ε.»
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση & αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 4ο Δημ. Σχ. Βέροιας (Υποέργο: Χρωματισμοί εξωτερικών χώρων)».
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού μεταφοράς λυμάτων στο χώρο επεξεργασίας τους» (Α.Μ. 94/2008 ΤΥΔΚ του πρώην .Μακεδονίδος)
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών πρόσβασης στο 3ο και 4ο Λύκειο».
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κι επισκευή οδών Τοπικών Κοινοτήτων».
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
44ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων».
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Πλουτάρχου».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο