Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας (7/4/2014)Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας (7/4/2014)...

Με 37 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, τη Δευτέρα 7 Απριλίου, στις 8 μ.μ.

Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. 7η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων-δράσεων της ομάδας εθελοντισμού του Δήμου, έγκριση δαπανών καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014

3. Λήψη απόφασης για προμήθεια ή μη ειδών διατροφής για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 18ης Μαίου 2014 και 25ης Μαίου 2014-Διάθεση σχετικής πίστωσης

4. Αποδοχή και απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών και κάλυψη δαπανών υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών των έκτακτων μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

6. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας παιδιών με ειδικές ανάγκες του Δήμου μας και παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών σε θερινή κατασκήνωση

7.Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νησελίου» προς ενίσχυση  πολιτιστικής  δραστηριότητας

8. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Εκπολιτιστικού  Συλλόγου Θρακιωτών Μελίκης ¨ΤΟ ΚΩΣΤΗ¨» προς ενίσχυση  πολιτιστικών   δραστηριοτήτων

9. Λήψη κατ' αρχήν απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας  στην κοινή πρόταση των Φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας που πρόκειται να υποβληθεί, μετά την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης, στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4 : “Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” για τη Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΑΓΚΑΘΙΑΣ» (A.M. 69/2011)                             
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΑΓΚΑΘΙΑΣ» (A.M. 70/2011)                              

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 35/13)

13. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Διαχείρισης Φερτών Υλών Αλιάκμονα στα Διοικητικά Όρια  του Δ. Αλεξάνδρειας: Υδραυλική Μελέτη»

14. Διαβίβαση ενστάσεων στο έργο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» 

15. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Κλειδίου.

16. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Πλατάνου.

17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή και Αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας».                

18. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ»

19. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ»

20. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

21. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή και Αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

22. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου πρώην Δημοτικών Σφαγείων Αλεξάνδρειας (Τμήμα υπ'αρ 468 αγροτεμαχίου)»

23. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της προτάσεως– εισηγήσεως των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών της ΕΠΑΣ Αλεξάνδρειας για την ίδρυση Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στην πόλη της Αλεξάνδρειας  

24. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Εσπερινού Λυκείου στην πόλη της Αλεξάνδρειας

25. Χρησιμοποίηση της υπ' αριθ. 04/2013 άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχει η Κασσέρη Μαρία του Παύλου από τον υιό της Τσιατσμά Γεώργιο του Σάββα

26. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

27. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

28. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαικών αγορών

29. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της τράπεζας Ελλάδος

30. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του χώρου έμπροσθεν του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για διοργάνωση έκθεσης πασχαλινών ειδών και κατασκευών από το Μικτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες “Τα παιδιά της Άνοιξης”, από 12 έως και 17 Απριλίου 2014 

31. Έκδοση ψηφίσματος υπέρ της επαναφράς του καθεστώτος για την ερασιτεχνική αλιεία στο Θερμαικό όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 373/85

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση  και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας υλικών φαρμακείου για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού για το έτος 2014

33. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 22/2014 απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 7.884,36 ευρώ (Β΄Δόση Β+Γ τριμήνου 2013) και 9.010,70 (Γ΄Δόση Β+Γ Τριμήνου 2013) για την υλοποίηση του προγράμματος <Βοήθεια στο Σπίτι>-4η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014»

34.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 24/2014 απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨»

35. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25/2014 απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο«Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 10.349,92 ευρώ από τον Δήμο Αλεξάνδρειας σύμφωνα με την 98/2014 απόφασή του για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτ騻- 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨»

36. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 26/2014 απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο«Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 450,00 ευρώ από ΙΚΑ Αλεξάνδρειας που αφορά επιστροφή προστίμων- 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας"»

37. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 27/2014 απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 2.654,54 ευρώ από ΙΚΑ Αλεξάνδρειας που αφορά επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών- 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας"»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο