Η Ι.Σ. της Εκκλησίας Ελλάδος για τη συνάντηση "Μαρτύρων του Ιεχωβά" στην ΑθήναΗ Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συνάντηση των "Μαρτύρων του Ιεχωβά" στην Αθήνα...

Εγκύκλιο με αφορμή την Ετήσια Συνέλευση των "Μαρτύρων του Ιεχωβά" που πραγματοποιείται από σήμερα 27 Ιουνίου έως και την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014, στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (δείτε το σχετικό θέμα), εξέδωσε στις αρχές Ιουνίου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Mέσω της Εγκυκλίου, αφού ξεκαθαρίζεται ο σεβασμός στο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, υπενθυμίζεται ποιοι είναι οι λεγόμενοι "Μάρτυρες του Ιεχωβά" και εφιστά την προσοχή προς όλους, ενώ παράλληλα προτρέπει τους πιστούς "κατά τίς συγκεκριμένες ἡμέρες νά προσευχηθοῦμε θερμῶς στόν Κύριο νά φωτίσει τούς πεπλανημένους ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παγιδευθεῖ στά δίκτυα μετοχικῆς ἑταιρείας μέ θρησκευτικό προσωπεῖο...". 

Ολόκληρη η εγκύκλιος:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2951/4.6.2014
Πρός
Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα : «Περί τῆς ἐτησίας Συνελεύσεως Περιφερείας τῶν λεγομένων "Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ"»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Πραγματοποιεῖται στήν Ἀθήνα, στό τέλος τοῦ τρέχοντος μηνός Ἰουνίου, ἡ ἐτήσια Συνέλευση Περιφερείας τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ».

Δεδομένου ὅτι στήν Πατρίδα μας εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καί σεβαστή ἡ θρησκευτική ἐλευθερία, τήν ὁποία σέβεται πρωτίστως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέ ἀφορμή τήν προαναγγελθεῖσα συνέλευση, στό πλαίσιο τῆς ἐν Χριστῷ ποιμαντικῆς εὐθύνης της γιά τήν προφύλαξη τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος ἀπό τή δράση τῶν διαφόρων αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι στήν Ἁγία Γραφή χαρακτηρίζονται ὡς «λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. 20, 29), ἐπιθυμεῖ νά σᾶς ὑπενθυμίσει τά ἀκόλουθα:

α) Οἱ διδασκαλίες τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» τῆς μετοχικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά» ἀποτελοῦν, κατά τά νεώτερα χρόνια, ἐπανεμφάνιση πλήθους αἱρετικῶν δίδασκαλιῶν, οἱ ὁποῖες ἐμφανίσθηκαν ἀνά τούς αἰῶνες. 

β) Ἡ μετοχική ἑταιρεία «Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἔχει κατ' ἐπανάληψη δυσφημήσει τή χώρα μας σέ διεθνές ἐπίπεδο ὡς χώρα στήν ὁποία δῆθεν δέν γίνεται σεβαστή ἡ θρησκευτική ἐλευθερία.

γ) Εἶναι ἡ αἱρετική ὀργάνωση πού δέν διστάζει, ὄχι μόνο νά καλλιεργεῖ μισαλλοδοξία καί φανατισμό, ἀλλά καί ἀπροκαλύπτως στό ἐπίσημο περιοδικό ὄργανό της στό παρελθόν ἔχει διατυπώσει τήν ἀδιανόητη θέση ὅτι προσδοκᾶ οἱ ὀπαδοί της «πράγματι νά πλύνουν τούς πόδας των στό αἷμα τῶν ἐχθρῶν των» (Σκοπιά 1.2.1968, σ. 83).

δ) Εἶναι ἡ αἱρετική ὀργάνωση ἡ ὁποία δέν διστάζει νά παρουσιάζει ὡς δῆθεν θέλημα τοῦ Θεοῦ καί θέσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπόψεις ἀκραῖες, ἐπικίνδυνες καί ἀντιεπιστημονικές. Μόνον ἔτσι λ.χ. μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ἡ θέση τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά» νά ἀρνεῖται τή μετάγγιση αἵματος σέ βρέφη, παιδιά, ἐνήλικες καί ἡλικιωμένους, ἀκόμη κι ὅταν κινδυνεύει ἡ ζωή τους.

ε) Εἶναι ἡ ὀργάνωση ἡ ὁποία, ὡς μετοχική ἑταιρεία, ἄν καί διαθέτει τεράστιο μηχανισμό ἐσόδων, δέν συντηρεῖ οὔτε ἕνα φιλανθρωπικό ἵδρυμα ἀνακουφίσεως πασχόντων συνανθρώπων μας.

στ) Εἶναι ἀκόμη ἡ αἱρετική ἐκείνη ὀργάνωση ἡ ὁποία κατά καιρούς συνηθίζει νά μεταβάλλει τίς διδασκαλίες της. Στό πλαίσιο αὐτό, ἐνῶ ἐσχάτως χρησιμοποιεῖ τόν τίτλο «Χριστιανοί Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», δέν πιστεύει στόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Ἀληθινό Θεό καί ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν πρέπει νά προσεύχονται      σ᾿ Αὐτόν (Σκοπιά, 15.4.1995, σ. 30).

ζ) Ἡ ὀργάνωση αὐτή χρησιμοποιεῖ ἐντόνως ἀπαξιωτικό καί μειωτικό λόγο γιά ὁλόκληρο τόν χριστιανικό κόσμο καί ὄχι μόνο γι᾿ αὐτόν.

η) Εἶναι ἡ αἱρετική ὀργάνωση ἡ ὁποία δέν δίστασε νά διατυπώσει στό παρελθόν πληθώρα ψευδοπροφητειῶν σχετικῶς μέ τήν Δευτέρα Παρουσία καί τό τέλος τοῦ κόσμου, μέ ἀποτέλεσμα ὄχι μόνο νά ἀποδεικνύεται μόνιμος ψευδοπροφήτης, ἀλλά καί νά τήν ἐγκαταλείψουν, ἰδίως μετά τήν τελευταία ψευδοπροφητεία τοῦ 1975, ἑκατοντάδες χιλιάδες μέλη της ἀνά τήν ὑφήλιο.

Ἔχοντας αὐτά ὑπ᾿ ὄψιν, καί. ἐπιπλέον συνεκτιμῶντες, ὅπως ἔχει ἀποδείξει ἡ διεθνής ἐμπειρία στό παρελθόν, ὅτι συγκεντρώσεις, ὅπως οἱ προγραμματιζόμενες ἀπό τήν ἑταιρεία «Σκοπιά» νά πραγματοποιηθοῦν στό Ὀλυμπιακό Στάδιο τόν Ἰούνιο τοῦ 2014, συνδυάζονται μέ εὐρύτατης κλίμακας πολυεπίπεδες, προπαγανδιστικές καί διαφημιστικές ἐνέργειες, σᾶς προτρέπομε πατρικῶς, ὅπως ἐπιβάλλει τό ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό ἦθος, νά ἀγνοήσετε τίς τυχόν προκλήσεις ἤ τίς ποικίλες προσηλυτιστικές μεθοδεύσεις, ἀποφεύγοντας συγχρόνως οἱασδήποτε μορφῆς ἀκραία συμπεριφορά.

Κατά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἀποτελεῖ διαχρονικῶς τό ἀκατάλυτο Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου καί τόν μοναδικό χῶρο σωτηρίας. Γιά τόν λόγο αὐτό, σᾶς προτρέπομε κατά τίς συγκεκριμένες ἡμέρες νά προσευχηθοῦμε θερμῶς στόν Κύριο νά φωτίσει τούς πεπλανημένους ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παγιδευθεῖ στά δίκτυα μετοχικῆς ἑταιρείας μέ θρησκευτικό προσωπεῖο, ὥστε νά γνωρίσουν τό Φῶς τής Ἀληθείας, ὁμολογοῦντες πίστη στόν Θεάνθρωπο καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό.

†Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
†Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ
†Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Προκόπιος
†Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
†Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
†Ὁ Γρεβενῶν Σέργιος
†Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
†Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
†Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
†Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
†Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
†Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
†Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
†Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

 1. Ηλ. Βιβλίο: "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ"

  Bρειτε το εδω:

  http://www.scribd.com/doc/230625875/%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%99%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%92%CE%91?post_id=1248701326_10204036881542865#_=_

  και εδω:

  http://issuu.com/jonimmortal/docs/___________________________________

  Το βιβλίο με στοιχεία ΜΕΣΑ απο την ΙΔΙΑ την Οργάνωση ''Σκοπιά'', απο αλλαγές δογμάτων,και απο ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙΣ-που έκαναν και κάνουν στην Αγία Γραφή! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ! Κατεβάστε το,προωθήστε το,εκτυπώστε το,διαδώστε το!

  Περιεχόμενα

  1) Πού Είναι οι Νεκροί; Τι Μας Διδάσκει η Αγία Γραφή;

  2) Νέα Εποχή-Νέα Τάξη Πραγμάτων

  3) Η Σχέση Της Σκοπιάς Με Τις Αλλες Θρησκείες

  4) Κυβερνών Σώμα

  5) Eίναι Οι Χριστιανοί...'' Ειδωλολάτρες'';

  6) Η ''Οργάνωση'' Εχει Αλλάξει Ευαγγέλιο ή Δόγματα;

  7) Σε Ποιό Όνομα Βαπτίζεστε;

  8) Ποιοί Είναι Οι ''Αποστάτες'';

  9) Η Δευτέρα Παρουσία Έγινε Το 1914!

  10) Η Μέθοδος Της ''Αποκοπής'' Που Αναφέρεται Μέσα Στη Γραφή;

  11) ''Ωρες-Υπηρεσία Αγρού,Σκαπανείς-Καταγραφή Επιδόσεων'' κτλ...

  12) Το Όνομα ''Ιεχωβά'' Είναι Λάθος!

  13) Μετάγγιση Αίματος:Απαγορεύεται Απο Τη Γραφή;

  14) Οι ''Εκλεκτοί'' Του Αρμαγεδδών''

  15) Γίνονται Σήμερα Θαύματα;

  16) Ποιά Είναι H Βαβυλώνα η Μεγάλη;

  17) Επιτρέπεται Ο Νηπιοβαπτισμός;

  18) Πρέπει Ο Χριστιανός Να Νηστεύει;

  19) Τα Σκάνδαλα Των ''άλλων'' Και οι... ''Καθαροί Μάρτυρες''

  20) Καταστροφή Της Ιερουσαλήμ - 607 Π.κ.Χ, ή 587 π.Χ;

  21) ''Θα Γνωρίσετε Την Αλήθεια (Της Σκοπιάς), και Η Αλήθεια Θα Σας Ελευθερώσει'';

  22) Τί Σημαίνει ''Μάρτυρας'';

  23) Μάρκετινγκ και Οργάνωση

  24) Στρατός και Χριστιανισμός: Είναι Ασύμβατα;

  25) Αποκρυφιστικές - Σατανικές Διδασκαλίες

  26) Μετάφραση ή...Παράφραση Νέου Κόσμου;

  27) Είναι Χριστιανοί ή Όχι;

  28) Φιλανθρωπία και ''Σκοπιά''

  29) Τίμιος Σταυρός:Καύχημα ή Όνειδος για Κάθε Χριστιανό;

  30) Τιμή Αγίων

  31) Οι Αιρετικοί και η Παναγία

  32) Ιερά Παράδοση, ή ''Παραδόσεις Ανθρώπων'';

  33) Ψευδοπροφήτες

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το σχόλιό σας για την ανάρτηση (παρακαλούμε να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας)

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο