Συνεδριάζει την Πέμπτη 19/6 το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. ΜακεδονίαςΣυνεδριάζει την Πέμπτη 19/6 το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας...

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιουνίου  2014, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 23ης/30-10-2013 συνεδρίασης  Περιφερειακού   Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής:  Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. 

Θέμα 2o: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το α’ τρίμηνο του 2014.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 3o: 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2014.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 192664(2209)/20-05-2014 έγγραφο).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 199595(2269)/27-05-2014 έγγραφο).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 214956(2380)/03-06-2014 έγγραφο).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 7ο: Θέσπιση για πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2014 (από 01-06-2014 έως 31-12-2014) στον Φορέα 0721 ΚΑΕ 1232 .
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 8ο: Έγκριση για συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. της 16-06-2014.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 9ο : Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 20/2011 και 58/2013 αποφάσεων του Π.Σ.Κ.Μ. και λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση υπογραφής επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 10ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργων της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 11ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας».
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 12ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργων της  Π.Ε. Πέλλας (σχετ. η με αρ. πρ. 191852/523/20-05-2014 εισήγηση). 
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 13ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργων της  Π.Ε. Πέλλας (σχετ. η με αρ. πρ. 166764/449 /09-05-2014 εισήγηση). 
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 14ο: Τρόπος επιλογής εργοληπτικών – μελετητικών επιχειρήσεων για τα έργα του    τεχνικού προγράμματος 2014 Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 15ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: ‘’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ)’’.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 16ο: Έγκριση τρόπου Ανάθεσης της : “Επικαιροποίηση  - συμπλήρωση μελετών Αλιευτικού Καταφυγίου Τρίγλιας – Τουριστικού καταφυγίου Αμμουλιανής”. 
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 17ο: Τρόπος δημοπράτησης έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 18ο: Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση μονάδας χαμηλής όχλησης εργαστηρίου παραγωγής πάγου,  του ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΘΩΜΑ,  σε αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Κασσάνδρας στο νομό Χαλκιδικής.
Εισηγητής:  Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 19ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, εργοστασιακής μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς, ιδιοκτησίας Δάφνης Μουτάφη, στην εκτός σχεδίου περιοχή Ολύνθου (αρ. κληροτεμαχίου 1205) Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, της Π.Ε. Χαλκιδικής. 
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 20ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Καλυβών «Ελαιόκτημα», στην εκτός σχεδίου περιοχή  Καλυβών (αρ. κληροτεμαχίου 434β) Δ.Ε Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, της  ΠΕ Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 21ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και του Δήμου Κασσάνδρας με θέμα «Αποκατάσταση ζημιών αστικού οδικού δικτύου Δήμου Κασσάνδρας». 
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 22ο: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 114/10-04-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΦ7ΛΛ-ΗΔΠ) απόφασης Π.Σ.Κ.Μ. και εκ νέου έγκριση για την απευθείας ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής (ΑΝΕΤΧΑ) έρευνας της τουριστικής αγοράς Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 23ο: Ανάκληση  των αρ. 98/28-03-2014 και 113/10-04-2014 αποφάσεων του Π.Σ.Κ.Μ. περί  Έγκρισης δαπάνης για πάγια χορηγήματα καθαριότητας κατ’ αποκοπή της ΠΕ Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 24ο: Θέσπιση παγίου χορηγήματος καθαριότητας κατ’ αποκοπή των υπηρεσιών της ΠΕ Χαλκιδικής για διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2014.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 25ο: Ανάκληση της 94/28-3-2014 απόφασή του Π.Σ.Κ.Μ. περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Π.Κ.Μ. και στην Π.Ε.Δ.  
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 26ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 219518(2458)/10-06-2014  έγγραφο).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 27ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας  Κιλκίς 2014 χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 28ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Κιλκίς (σχετ. αριθμ. πρωτ. 223350(3158)/10-06-2014 έγγραφο).
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 29ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας  Πιερίας 2014 χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 30ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας(σχετ. αριθμ. πρωτ. 217890(2860)/04-06-2014 έγγραφο).
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 31: Έγκριση 1ης Τροποποίησης  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας  Χαλκιδικής 2014 χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο