Κλειστή μέχρι το πρωί της Τρίτης (14/10) η Ανοίξεως - Δείτε που


Κλειστό θα παραμείνει τμήμα της λ. Ανοίξεως, στη Βέροια, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Καρακωστή (ύψος Ναού Αγ. Αναργύρων) έως και τη συμβολή της με την οδό Εληάς, λόγω εργασιών τοποθέτησης κυβόλιθων, για την κατασκευή διαβάσεων πεζών.

Αναλυτικά, η απόφαση της Α.Δ. Ημαθίας έχει ως εξής:

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια του έργου «Κατασκευή διάβασης πεζών από τσιμεντοκυβόλιθους στην οδό Ανοίξεως» από εκδόσεως παρούσης έως και την Τρίτη 14-10-2014 και ώρα 07.00 ́ επί της ενταύθα οδού Ανοίξεως,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία παντός είδους οχήματος στην ενταύθα οδό Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό Μερκ. Καρακωστή έως τη συμβολή της με την οδό Εληάς, από εκδόσεως παρούσης έως την 07.00 ́ ώρα της Τρίτης 14-10-2014.

Άρθρο 2ο

-Προκειμένου ενημερώνονται οι οδηγοί οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, θα τοποθετηθεί σχετική σήμανση στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ανοίξεως καθώς και Ανοίξεως και Μπιζανίου, καθότι η κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων καθίσταται αδύνατη πέραν της οδού Μπιζανίου.

-Ακόμη, προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ενταύθα οδό Κωτουνίου, σχετική σήμανση πληροφόρησης θα τοποθετηθεί στη συμβολή οδών Ανοίξεως και Καρακωστή. 

-Οι ρυθμιστικές και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες βάσει της ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502-09/07/2003 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ, με μέριμνα της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.».

-Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας λάβει πρόσθετα μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας, κατόπιν αυτοψίας του χώρου.

Άρθρο 3ο

-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

-Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νικόλαος ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
Ταξίαρχος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο