Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας (23/12)


Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Βέροιας, την Τρίτη (23/12) και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο
Επικαιροποίηση άρθρων Ε.Σ.Υ. του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτ.Σχολείο Βέροιας».

ΘΕΜΑ 2ο
Ορισμός ή μη μελών και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και αξιολόγησης απευθείας ανάθεσης προμηθειών για το έτος 2015.

ΘΕΜΑ 3ο
Ορισμός ή μη μελών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών εργασιών του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2015.

ΘΕΜΑ 4ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα.

ΘΕΜΑ 5ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)» & «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

ΘΕΜΑ 6ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Χρεωλύσια Δανείων προς την Επενδυτική Τράπεζα» & «Χρεωλύσιο Δανείου 27225951 20 Εμπορικής Τράπεζας (Από Δήμο Μακεδονίδος)»

ΘΕΜΑ 7ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 8ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας».

ΘΕΜΑ 9ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

ΘΕΜΑ 10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων».

ΘΕΜΑ 11ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Διευθέτηση του πρανούς της 16ης Οκτωβρίου».

ΘΕΜΑ 12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ριζωμάτων».

ΘΕΜΑ 13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων καταστάσεων».

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων καταστάσεων».

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Δαπάνες μεταφοράς Περιπτέρων».

ΘΕΜΑ 16ο
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη εισήγησης-γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα ή μη νομικής υποστήριξης πρώην Δημάρχου και νυν δημοτικών συμβούλων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 17ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Τριμ. Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ως πολιτικός ενάγων κατά των εταιρειών "ENERGA" & "HELLAS POWER" (16-01-2015).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο