Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας (30/12)


Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Βέροιας, σήμερα Τρίτη (30/12) και ώρα 11:30 το πρωί, στο Δημαρχείο της πόλης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια για Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Βέροιας για το έτος 2014-2015» και κατακύρωση ή μη της προμήθειας.

ΘΕΜΑ 2ο
Επί ένστασης διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού (Β΄ ΦΑΣΗ)».

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη παράτασης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών έτους 2013.

ΘΕΜΑ 4ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

ΘΕΜΑ 5ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα».

ΘΕΜΑ 6ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές μας υπηρεσίες».

ΘΕΜΑ 7ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθαν. Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ 8ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών ενταλμάτων προπληρωμής από τους υπαλλήλους του Δήμου Χριστίνα Παραθυρά & Ανδρέα Κυρατζή.

ΘΕΜΑ 9ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σωκράτη Δαλιγκάρο.

ΘΕΜΑ 10ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από τον υπάλληλο του Δήμου Σταύρο Τσαπραντζή.

ΘΕΜΑ 11ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Παρασκευή Αγγελή.

ΘΕΜΑ 12ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ.3443/2014 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση έφεσης κατά Ι. Μπαλούκα.

ΘΕΜΑ 14ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για την παράσταση του Δήμου Βέροιας ως πολιτικού ενάγοντος στη δίκη των  Ελ.Βαλαβάνη και Κ.Γιδιώτη.

ΘΕΜΑ 15ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΜΗΤΣΙΓΚΟΛΑ-Α.ΠΑΣΧΟΣ Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη δικαιολογητικών των δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή από τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και διάθεση πιστώσεων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο