Πανηγύρισε ο Αγ. Σεραφείμ Σάρωφ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου


Με πολικές θερμοκρασίες (-21) βαθμών Κελσίου και σε ένα κάτασπρο από τα πολλά χιόνια περιβάλλον  γιορτάστηκε στο Σέλι η μνήμη του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, προστάτη των "Χιονοδρόμων". Το πρωί της Παρασκευής, 2 Ιανουαρίου 2015, τελέσθηκε στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο χώρο του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) Σελίου, πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τελέστηκε μνημόσυνο για τα αποβιώσαντα ιδρυτικά , διοικητικά, επίτιμα και τακτικά μέλη του Συλλόγου Χιονοδρόμων – Ορειβατών Βεροίας.
Στον εορτασμό συμμετείχαν και φέτος, νέοι και νέες από τα κατηχητικά σχολεία  της Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, για τους οποίους ο Μητροπολίτης στη συνέχεια έκοψε βασιλόπιτα, ενώ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το χιόνι παίζοντας διάφορα παιχνίδια.

Η ομιλία του Μητροπολίτη


«Γῆν ἐπί πᾶσαν τῶν ἀρετῶν σου ὁ φθόγγος ἐξελήλυθε καί πᾶσα Ἐκκλησία … τιμᾶ σε, θεοφόρε».

Ἑορτάζουμε σήμερα, ἀδελφοί μου, τόν ἅγιο Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, ἕνα ταπεινό καί σεμνό ἀσκητή πού ἔζησε γιά χρόνια στή μόνωση καί τήν προσευχή, ἔφθασε σέ ὕψη ἁγιότητος, καί ἀξιώθηκε μεγάλης τιμῆς καί εὐλογίας ἀπό τόν Θεό.

Ἡ ἀπόσταση ὅμως πού χωρίζει ὅλους ἐμᾶς πού ἀγωνιζόμαστε καθημερινά στόν κόσμο μέ τόν μεγάλο αὐτό ἀσκητή, δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιά νά διδαχθοῦμε καί νά ἐμπνευσθοῦμε καί ἐμεῖς ἀπό τή ζωή του, ἀλλά καί γιά νά μιμηθοῦμε κάποιους ἀπό τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους προόδευσε ἐκεῖνος πνευματικά.

Διότι στήν ἁγιότητα δέν φθάνει κανείς ἀμέσως οὔτε ξαφνικά, ἀλλά βαδίζει πρός αὐτήν μέ μικρά καί προσεκτικά βήματα, μέ τήν καθημερινή προσπάθεια καί τήν ἄσκηση.

Γι᾽ αὐτό ἄς ἀκούσουμε, ἀδελφοί μου, καί ἐμεῖς σήμερα, τί ἔλεγε ὁ ἅγιος Σεραφείμ σχετικά μέ τήν πνευματική πρόοδο σέ κάποιον μαθητή του, γιά νά διδαχθοῦμε ἀπό τή δική του μέθοδο καί ἐμπειρία.

«Ὅλοι οἱ ἅγιοι», ἔλεγε, «τούς ὁποίους ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μᾶς ἄφησαν τή ζωή τους ὡς παράδειγμα πρός μίμηση· ὅλοι ἦσαν ὁμοιοπαθεῖς μέ μᾶς ἄνθρωποι, ἀλλά, μέ τήν ἀκριβῆ ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, πέτυχαν τήν τελείωση καί τή σωτηρία, ἔλαβαν χάρη, ἀξιώθηκαν ποικίλων δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί κληρονόμησαν τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Καί ἐνώπιον τῆς οὐρανίου βασιλείας ὅλη ἡ δύναμη αὐτοῦ τοῦ κόσμου εἶναι μηδέν. Ὅλες οἱ ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου αὐτοῦ δέν εἶναι οὔτε σκιά αὐτῶν πού ἔχουν ἑτοιμασθεῖ στίς οὐράνιες μονές γιά ὅσους ἀγαποῦν τόν Θεό· ἐκεῖ ὑπάρχει αἰώνια χαρά καί πανήγυρις.

Ἀλλά γιά νά ἐλευθερωθεῖ τό πνεῦμα μας, νά ὑψωθεῖ ἐκεῖ καί νά τρέφεται μέ τή γλυκυτάτη συνομιλία μέ τόν Κύριο, πρέπει νά ταπεινωθοῦμε μέ τήν ἀγρυπνία, τήν προσευχή καί τή μνήμη τοῦ Κυρίου. Γι᾽ αὐτό τόν λόγο ἐγώ, ὁ πτωχός Σεραφείμ», συνέχιζε ὁ ἅγιος, «μελετῶ τό Εὐαγγέλιο κάθε ἡμέρα. Τήν Δευτέρα διαβάζω τό κατά Ματθαῖον εὐαγγέλιο ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τό τέλος· τήν Τρίτη τό κατά Μᾶρκον· τήν Τετάρτη τό κατά Λουκᾶν· τήν Πέμπτη τό κατά Ἰωάννην· τίς δέ ὑπόλοιπες ἡμέρες τίς Πράξεις καί τίς ἐπιστολές τῶν Ἀποστόλων· καί οὔτε μία ἡμέρα δέν παραλείπω νά διαβάσω τό Εὐαγγέλιο καί τόν Ἀπόστολο τῆς ἡμέρας καί τοῦ Ἁγίου. Μέ ὅλα αὐτά ὄχι μόνον ἡ ψυχή ἀλλά καί τό σῶμα μου τέρπεται καί ζωογονεῖται· ἔτσι συνομιλῶντας μέ τόν Κύριο, μνημονεύοντας τή ζωή καί τά πάθη του, δοξολογῶντας Αὐτόν ἡμέρα καί νύκτα, αἰνῶ καί εὐχαριστῶ τόν Λυτρωτή μου γιά ὅλα τά ἐλέη του, τά ὁποῖα ἐξέχεε στό ἀνθρώπινο γένος καί σέ μένα τόν ἀνάξιο».

Νά, ποιά εἶναι, ἀδελφοί μου, ἡ ἁπλῆ ἀλλά σωτήρια μέθοδος τοῦ ἁγίου Σεραφείμ. Δέν εἶναι κάποια δύσκολη πνευματική ἄσκηση. Δέν εἶναι κάτι πού ἀπαιτεῖ κόπο ἤ ἐμπειρία πνευματική. Δέν εἶναι κάτι πού χρειάζεται νά εἶναι κανείς μοναχός ἤ ἀσκητής γιά νά τό ἐφαρμόσει στή ζωή του. Εἶναι κάτι πού μπορεῖ νά κάνει ὁ καθένας μας, καί οἱ νεώτεροι καί οἱ μεγαλύτεροι, καί ὅσοι ἐργάζονται καί ὅσοι σπουδάζουν. Ὅλοι μποροῦμε νά τό κάνουμε, ἀρκεῖ νά τό θελήσουμε καί νά τό ἀποφασίσουμε. Ἀρκεῖ νά βάλουμε πρόγραμμα στή ζωή μας τή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τή μελέτη τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, τήν ἐντρύφηση στά ἱερά κείμενα τῶν Εὐαγγελίων καί τῶν ἐπιστολῶν τῶν ἁγίων ἀποστόλων.

Διαβάζουμε καθημερινά τόσα πράγματα, ἀδελφοί μου, στίς ἐφημερίδες, στό διαδίκτυο, στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. Διαβάζουμε τόσα πολλά χρήσιμα ἀλλά καί ἄχρηστα, σπαταλῶντας πολλές φορές τόν χρόνο μας ἀλλά καί τήν ψυχή μας, γιατί ὁρισμένα ἀπό αὐτά μᾶς δέν μᾶς ὠφελοῦν καί δέν μᾶς ἀναπαύουν. Δέν ἀξίζει τόν κόπο νά διαβάζουμε καί τό Εὐαγγέλιο, πού ὄχι μόνο μᾶς ἀναπαύει ἀλλά καί μᾶς ὠφελεῖ ψυχικά καί πνευματικά, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει καί ὁ ἅγιος Σεραφείμ ἀπό τήν προσωπική του ἐμπειρία;

Καί καθώς βρισκόμαστε στήν ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς καί τιμοῦμε σήμερα τή μνήμη τοῦ ἁγίου Σεραφείμ, ἄς ἀποφασίσουμε νά ἀκολουθήσουμε τή δική του μέθοδο, καί ἄς βάλουμε τή μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου στό καθημερινό μας πρόγραμμα, συστηματικά καί μέ συνέπεια. Καί θά δοῦμε καί ἐμεῖς τόν ἑαυτό μας νά προοδεύει πνευματικά καί νά προάγεται στήν ἀρετή, ὅπως συνέβη καί μέ τόν ἑορταζόμενο ἅγιο Σεραφείμ, ἡ χάρη τοῦ ὁποίου εὔχομαι νά συνοδεύει τήν προσπάθειά μας καί τή ζωή ὅλων μας τή νέα χρονιά.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο