Από 24/2 οι αιτήσεις για 2.970 θέσεις εποχικών εργατών στην Ημαθία

ΔΤ: Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ημαθίας (Βενιζέλου 89, Βέροια) ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι από την Τρίτη, 24/02/2015 θα παραλαμβάνει αιτήσεις εργοδοτών που ενδιαφέρονται να μετακαλέσουν εποχικούς εργάτης γης (και κτηνοτροφίας) ανώτατης διάρκειας απασχόλησης έξι (6) μηνών, για το έτος 2015. 

Σύμφωνα με την αριθ. οικ. 6855/105/2015 (ΦΕΚ Β’ 250/19-02-2015) κοινή υπουργική απόφαση, ο ανώτατος αριθμός μετακαλούμενων εργατών έχει οριστεί στους 2.970 ενώ επισημαίνεται με έμφαση ότι προβλέπεται η τήρηση αυστηρής χρονολογικής σειράς στην παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτημάτων μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων εργασίας.  

Ενδεικτικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον εργοδότη είναι τα εξής (αναλυτικά, δες αρθ. 13, ν.4251/2014):
Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 ευρώ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους.
Σύμβαση εργασίας, υπογεγραμμένη από τον ίδιο και θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Το έντυπο Ε1 από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία φαίνεται η καλλιεργήσιμη έκταση ή το ζωικό κεφάλαιο.
Υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης στον εργαζόμενο κατάλληλου καταλύματος. 
Αποδεικτικό πληρωμής στον ΟΓΑ των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου διμήνου εργασίας.

Το θεσμικό πλαίσιο των μετακλήσεων, καλύπτεται από την ακόλουθη νομοθεσία:

αρθ. 11, 13, 18α, ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80/01-04-2014) (προγραμματισμός και διαδικασία μετάκλησης)
ΚΥΑ οικ.66224/2014 (ΦΕΚ Β’ 7/08-01-2015) (καθορισμός ειδικότερων διαδικαστικών ζητημάτων)
ΚΥΑ οικ.6855/105/2015 (ΦΕΚ Β’ 250/19-02-2015) (ανώτατος αριθμός εποχικών εργατών για τα έτη 2015 και 2016).

Τέλος, ενημερώνεται το κοινό ότι στην Υπηρεσία διατίθενται ειδικά έντυπα για το σκοπό αυτό ενώ πληροφορίες παρέχονται τόσο τηλεφωνικά (23310-77541/23364/28754) όσο και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση gemats@damt.gov.gr

Μ.Ε.Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο