Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας (26/02)

Συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015 κι ώρα 20:00 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση με είκοσι επτά (27) θέματα ημερησίας διάταξης. Ακολουθεί η λίστα των θεμάτων που θα συζητηθούν:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη της Επιχείρησης (άρθρο 77 3052/2010)

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρφωσης και μεταφοράς απορριμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για το έτος 2015” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

3. Λήψη απόφασης περί οριστικής παραλαβής του Υποέργου 3 “Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

4. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της προτάσεως – εισηγήσεως της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, για τις μεταβολές των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016

5. Έγκριση ή μη της αριθ. 12/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί απο το δημοτιικό προυπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012»

6. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην τράπεζα πληροφοριών “Δομική Ενημέρωσης Α.Ε. για το έτος 2015”

7. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών “ΔήμοςΝΕΤ-Δημοτέλεια” για το έτος 2015

8. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου έτους 2015 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2015

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών

10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Προμήθειας “Προώθηση Εναλλακτικής Μορφής Μετακίνησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας με την προμήθεια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων”

11. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Επικάλυψη τσιμενταυλάκων και πλακοστρώσεις στα ΤΔ Λουτρού και Νησίου” (ΑΜ 197/2010 πρώην ΤΥΔΚ)

12. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Μακεδονικού Αγώνα στην Δημοτική Κοινότητα Μελίκης” (ΑΜ 35/2014)

13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίου στην ΤΚ Πλατάνου “ (ΑΜ 10/2014)

14. Έκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των ιδιοκτητών:α) Ιδιοκτησίας (Α), β) Ιδιοκτησίας (Β), γ) Ιδιοκτησίας (Γ) και δ) Ιδιοκτησίας (Δ), από δημοτική οδό

15. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αλεξάνδρειας, για το έτος 2015

16. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός του κατ/τος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της Μαντζίλα Καλλιόπης του Χριστόδουλου

17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος

18. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ' αριθ. 35 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

19. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του υπ' αριθ. 1 & 20 (ενιαίο κατάστημα) Δημοτικής Αγοράς Αλεξάνδρειας

20. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των μισθωμάτων των υπ' αριθ. 14, 28, 23, και 4 & 17 (ενιαίο κατάστημα), καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

21. Λήψη απόφασης για την αίτηση του Α.Σ. Επισκοπής “Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

22. Tροποποίηση της υπ'αριθ. 278/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:”Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας

23. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 439/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και παραγωγικών τάξεων, για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 Ν.1566/1985)

24. Αλλαγή Μέλους Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ” και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 395/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

25. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων

26. Aνανέωση ή μη άδειας επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών

27. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών στον Κυριαζίδη Νικόλαο του Αντωνίου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο