Μηνύματα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Μηνύματα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στέλνουν φορείς της εκπαίδευσης και της Αυτοδιοίκησης, ενώ ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἄρχισε γιά τήν Ἐκκλησία μας τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος, ἡ ἀρχή τοῦ ὁποίου συνέπιπτε γιά πολλούς αἰῶνες μέ τήν ἀρχή τοῦ ρωμαϊκοῦ καί τοῦ βυζαντικοῦ ἔτους, τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἀλλά καί μέ τήν ἔναρξη ἑνός νέου κύκλου στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἑνός νέου κύκλου στήν ζωή τῆς φύσεως καί στήν παραγωγική δημιουργία μέ τήν ὁποία συνδέεται στενά ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων. 
Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Ἀποτελεῖ καί αὐτή ἕνα νέο κύκλο στή ζωή σας, στή ζωή τῶν μαθητῶν καί τῶν καθηγητῶν, τῶν μικρότερων καί τῶν μεγαλύτερων. Ἀποτελεῖ ἕνα νέο κύκλο πνευματικῆς σπορᾶς, τῆς σπορᾶς τῆς γνώσεως, τῆς σπορᾶς τῆς παιδείας καί τῆς μορφώσεως. Ἀποτελεῖ ἕνα κύκλο πνευματικῆς καλλιεργείας, πού χρειάζεται κόπο καί φροντίδα καί προσπάθεια γιά νά καταλήξει στήν καρποφορία καί τή συγκομιδή τῶν καρπῶν πού ὅλοι προσδοκοῦμε καί εὐχόμαστε.
Στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ νέου κύκλου βρίσκεσθε καί σεῖς σήμερα· καί μαζί σας καί ἐμεῖς, ὁ ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μας, πού προσευχόμαστε γιά σᾶς καί σᾶς συνοδεύουμε μέ τίς εὐχές μας. Γνωρίζουμε καί γνωρίζετε ὅτι ἡ προσπάθεια δέν εἶναι πάντοτε εὔκολη. Χρειάζεται ἐπιμονή καί ὑπομονή γιά τή μάθηση καί τή γνώση. Χρειάζεται ἀποφασιστικότητα καί θέληση γιά νά νικήσει κανείς τήν ἀδράνεια καί τή νωθρότητα καί νά ἀφοσιωθεῖ στή μελέτη. Χρειάζεται δύναμη καί ἐπιβολή στόν ἑαυτό του γιά νά μήν ἐγκαταλείψει τήν κόπο τῆς μελέτης, γιά νά μήν προτιμήσει τόν εὔκολο δρόμο τῆς ἥσσονος προσπαθείας. Γιατί μόνο μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις μπορεῖ κανείς νά δρέψει στό τέλος τοῦ χρόνου τούς καρπούς, μπορεῖ νά χαρεῖ γιά τήν ἐπιτυχία, μπορεῖ νά νιώσει τήν ἱκανοποίηση ὅτι ἐπέτυχε τόν στόχο του πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό νά προαχθεῖ στή γνώση καί τήν καλλιέργεια τῆς προσωπικότητός του.
Πολλές φορές ὁ κόπος πού ἀπαιτεῖ ἡ μάθηση καί ἡ γνώση σᾶς φαίνεται πολύς. Σκεφτεῖτε ὅμως πόσα παιδιά στήν ἡλικία σας θά ἤθελαν νά πηγαίνουν σάν καί σᾶς στό σχολεῖο καί νά ἀφοσιώνονται στή μελέτη καί στή μάθηση, ἀλλά δέν ἔχουν αὐτή τή δυνατότητα, γιατί δέν ἔχουν σχολεῖα· γιατί εἶναι ἀναγκασμένα νά ἐργάζονται γιά νά ζήσουν τόν ἑαυτό τους καί τήν οἰκογένειά τους· γιατί ζοῦν σέ ἐμπόλεμες περιοχές· γιατί ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τήν χώρα τους καί νά φύγουν κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες πρόσφυγες ἤ μετανάστες καί νά ἀναζητήσουν μιά καινούργια πατρίδα· γιατί ἡ ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους δέν θά τούς βρεῖ στήν φιλόξενη αὐλή καί τίς αἴθουσες τοῦ σχολείου τους ἀλλά ἴσως σέ κάποια σκηνή, σέ κάποιο κέντρο ὑποδοχῆς ἤ κάπου ἀλλοῦ, χωρίς καμία δυνατότητα νά συνεχίσουν τό σχολεῖο καί νά μορφωθοῦν.
Σέ σύγκριση μέ τίς δυσκολίες αὐτῶν τῶν παιδιῶν, πού δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε, καθώς περνοῦν δίπλα μας, καθώς ζοῦν ἀνάμεσά μας, οἱ ὅποιες δυσκολίες μπορεῖ νά συναντήσετε ἐσεῖς στήν προσπάθειά σας νά ἀποκτήσετε τή γνώση μοιάζουν μέ μία εὐχάριστη ἀπασχόληση γιά τήν ὁποία θά πρέπει νά εἶστε χαρούμενοι καί εὐγνώμονες καί στόν Θεό καί στούς γονεῖς καί στούς δασκάλους καί καθηγητές σας οἱ ὁποῖοι κοπιάζουν μαζί σας γιά νά σᾶς προσφέρουν τή γνώση καί τή μόρφωση. 
Καί εὔχομαι πατρικά καί ἐγκάρδια ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σᾶς συνοδεύει στήν προσπάθειά σας καί τή νέα σχολική χρονιά, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς κατευθύνει στήν ἀληθινή γνώση καί τήν ἀρετή.
Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

† Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

***

 Μήνυμα Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας:
«Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές, μαθήτριες και γονείς,
με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2015-16,θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για μια δημιουργική σχολική χρονιά.
Ξεκινάτε μια νέα σχολική χρονιά. Είναι ευκαιρία να θέσετε καινούργιους στόχους, να οργανώσετε τις δραστηριότητές σας και τη μελέτη σας για να κερδίσετε το στοίχημα της επιτυχίας σε όλους τους τομείς.
Το σχολείο θα σας δώσει τα ερεθίσματα, για να αναπτύξετε την προσωπικότητά σας και να καλλιεργήσετε το πνεύμα σας, όμως εξαρτάται από εσάς πως θα τα αξιοποιήσετε.
Οι καθηγητές , παρά τις αντιξοότητες , καλούνται να κάνουν την υπέρβαση και να συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην υλοποίηση του παιδαγωγικού έργου.
Μπροστά στην ιδιαίτερη σημαντικότητα αλλά και τη δυσκολία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας συνεχίζει να είναι κοντά στους εκ[παιδευτικούς, στους μαθητές και στις οικογένειες τους, συνεργάτης και αρωγός στον ωραίο αγώνα σας, ώστε με επιμονή και το συντονισμό όλων, το ταξίδι της γνώσης να είναι όμορφο και οι στόχοι να κατακτώνται.
Η μόρφωση είναι ένα αγαθό που μένει ακόμα και αν όλα τα υλικά αγαθά χαθούν.
Αγωνιστείτε λοιπόν τον ωραίο αγώνα της γνώσης με στόχους και όραμα για μια καλύτερη ζωή.
Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και επιτυχία.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

***

Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Με αφορμή τη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, αποστέλλει το παρακάτω μήνυμα:
«Εύχομαι σε όλα τα μέλη της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας του Δήμου Βέροιας να έχουν μια καλή και γόνιμη σχολική χρονιά με υγεία, πρόοδο και πολλές επιτυχίες.
Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αποτελεί την τυπική αφετηρία των προσπαθειών των μαθητών στη δύσκολη αλλά ταυτόχρονα συναρπαστική διαδρομή προς την κατάκτηση της γνώσης.
Ακόμη μια χρονιά ξεκινά γεμάτη όνειρα, αγωνία και στόχους για χιλιάδες μαθητές. Θα ήθελα να ευχηθώ προσωπικά σε κάθε μαθήτρια και μαθητή αλλά και στους γονείς τους να επιδείξουν την απαραίτητη υπομονή, αφοσίωση και πίστη για την ευόδωση των στόχων τους.
Ο Δήμος Βέροιας, μέσω των υπηρεσιών και των Σχολικών Επιτροπών του, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής ώστε να διεξαχθεί ομαλά και φέτος η εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε γωνιά του δήμου.»

***

Χαιρετισμός Δημάρχου Νάουσας Νίκου Κουτσογιάννη:

Ξεκινά σε λίγες ώρες  μια νέα σχολική χρονιά, ένα ακόμη συναρπαστικό ταξίδι, επένδυση στη ζωή και τη δημιουργία. Εύχομαι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς μια νέα χρονιά γεμάτη γνώση και όμορφες στιγμές.
Προτεραιότητα της δημοτικής μας αρχής θα είναι και φέτος η συνεχής προσπάθεια να δημιουργήσουμε το καλύτερο περιβάλλον και τις ιδανικότερες συνθήκες, μέσα στις οποίες θα φοιτούν οι μαθητές μας. Θα είμαστε διαρκώς παρόντες δίπλα στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι διευθυντές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι σύλλογοι γονέων-κηδεμόνων και οι σχολικές επιτροπές με τους δημοτικούς υπαλλήλους, ώστε να διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα τη λειτουργία των σχολείων.
Καλή σχολική χρονιά!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο