Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς (3-11/9)

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ: Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ καλεί:

α) Τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (Ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 

β) Τους υποψήφιους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

γ) Τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 

να υποβάλουν αιτήσεις, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών  για το σχ. έτος 2015 – 2016. 

Οι αιτήσεις των υποψήφιων αναπληρωτών που υποβλήθηκαν με τις  εγκυκλίους υπ αριθμ. α) 119392/Ε2/24-07-2015 (ΑΔΑ:69Ε3465ΦΘ3-Ε9Ι), β) 128727/Ε1/12-08-2015 (ΑΔΑ:6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6),  γ) 125082/Ε2/04-08-2015 (ΑΔΑ : Ψ1Ξ8465ΦΘ3-ΥΤ8) δεν ισχύουν και οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση από 03-09-2015 έως 11-09-2015

Για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας: 
α) Δεν απαιτείται η εκ νέου κατάθεση ήδη προσκομισθέντων δικαιολογητικών. 
β) Δεν υφίσταται η υποχρέωση υποβολής της νέας αίτησης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και την αρχική αίτηση όπως καταχωρήθηκε στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Είναι σαφές ότι δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν υποβάλλει αίτηση με την προηγούμενη – ανάλογη – διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις-δηλώσεις στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Μούμογλου 1 στη Βέροια, από 03-09-2015 μέχρι 11-09-2015 από τις 08.30 έως τις 14.00.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο