Οι 7 Άξονες της ΝΔ για την επόμενη μέρα

Από τη ΝΟΔΕ Ημαθίας εστάλη η παρακάτω ανακοίνωση, με τα κύρια σημεία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας:


Νέο μοντέλο διακυβέρνησης
Η χώρα μας χρειάζεται σήμερα ένα νέο μοντέλο πιο αποτελεσματικής διακυβέρνησης, που να εγγυάται σταθερότητα και να φέρνει επενδύσεις, επιχειρήσεις και θέσεις δουλειάς. Ένα νέο μοντέλο που να βελτιώνει καθημερινά την πραγματική οικονομία.
Σχεδιάζουμε:
Εθνική Ομάδα Διακυβέρνησης
 • Μια κυβέρνηση που να διασφαλίζει σταθερότητα και ομαλότητα.
 • Να επιδιώκει συνεννοήσεις και συνεργασίες με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και τους θεσμικούς φορείς.
 • Μια κυβέρνηση με ικανούς, άξιους και αποφασισμένους να προωθήσουν τις αναγκαίες αλλαγές.
Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης
 • Μια ομάδα από στελέχη με ειδική γνώση και εμπειρία.
 • Μια ομάδα με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων που πιστεύουν στη διασφάλιση της παρουσίας μας στην Ευρώπη.
 • Θέλουμε τη συμμετοχή των στελεχών που διαπραγματεύτηκαν την τελευταία συμφωνία και ξέρουν τι υπάρχει πάνω και τι κάτω από το τραπέζι.
 • Η διαπραγμάτευση θα είναι συνεχής. Θα αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος, στις βελτιώσεις, αλλά και στο δημόσιο χρέος.
 Ομάδα Εθνικού Σχεδιασμού
 • Μια ομάδα που συγκροτείται από εκπροσώπους φορέων, επιστήμονες και τεχνοκράτες.
 • Σκοπός της να καταρτίσει και να παρουσιάσει μέχρι την Άνοιξη του ’16 ένα συγκροτημένο σχέδιο, που να αφορά όλους τους τομείς και όλες τις περιφέρειες της χώρας.
 • Ένα σχέδιο που να έχει μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
 • Ένα σχέδιο που δεν θα αλλάζει, ως προς τους βασικούς στόχους του, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση.

ΟΙ 7 ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άξονας 1ος – Αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία
Μέσα από τις αλλαγές, βασικός μας στόχος είναι να ανοίξουμε τον δρόμο για νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας.
Αυτό θα επιτευχθεί με:
 • Νέα ανακεφαλαιοποίηση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων των μη συστημικών και των συνεταιριστικών, προκειμένου να ανακάμψει η ρευστότητα.
 • Ολοκλήρωση της παρούσας αξιολόγησης, ώστε να αποδεσμεύσουμε την επόμενη δόση, ύψους 3 δις ευρώ, που θα διατεθεί για την αποπληρωμή οφειλών Δημοσίου προς ιδιώτες.
 • Αξιοποίηση του «πακέτου Γιούνκερ», ύψους 35 δις ευρώ.
 • Αλλαγές που διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, περιορισμός της γραφειοκρατίας και ενίσχυση της διαφάνειας.
 • Μείωση του κόστους παραγωγής και των τιμών και ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.
 • Πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.
 • Σχεδίαση της φορολογικής πολιτικής: απλούστευση του φορολογικού συστήματος, διασφάλιση της σταθερότητάς του και εξορθολογισμός της φορολογικής διοίκησης. Επιπλέον, σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών, σε συνάρτηση με την ανάκαμψη της οικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Άξονας 2ος – Λύση στο πρόβλημα του χρέους
Ο δεύτερος άξονας του Σχεδίου μας στόχο έχει να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα βιωσιμότητας του Δημόσιου Χρέους.
Αυτό θα επιτευχθεί με:

 • Τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, που θα αποτυπώνεται στο νέο Προϋπολογισμό και θα επιβεβαιώνεται σε μηνιαία βάση. Η σταθεροποίηση θα έχει στόχο τη βελτίωση των όρων της συμφωνίας. Βελτίωση που μπορεί να αφορά, τόσο στη μείωση των φόρων, όσο και στην ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.
 • Μείωση των δαπανών που θα οδηγήσει σε μείωση των φόρων. Με πρόταση για τη μείωση λειτουργικών δαπανών 150 εκ. ευρώ, μπορούμε να καταργήσουμε το ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση.
 • Ενεργοποίηση ενός Δημοσιονομικού Συμβουλίου, για τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών.
Άξονας 3ος – Παραγωγική Ανασυγκρότηση
Πρόκειται για ένα Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, κεντρικός στόχος του οποίου είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας.
Αυτό θα επιτευχθεί με:
 • Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και σύνδεσή του με τις ανάγκες της αγοράς.
 • Επένδυση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.
 • Θεσμοθέτηση οργάνου για θέματα καινοτομίας, προκειμένου να στηριχθεί η νεανική επιχειρηματικότητα.
 • Αναβάθμιση του Τουρισμού.
 • Αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας μέσα από τη μεταποίηση και την προώθηση της παραγωγής στις διεθνείς αγορές.
 • Παροχή κινήτρων που θα προσελκύσουν κεφάλαια και θα τονώσουν την απασχόληση στον τομέα της Ναυτιλίας.
 • Επίσπευση της διαδικασίας για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου της χώρας.
 Άξονας 4ος – Αναμόρφωση του Κράτους
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικότερο Κράτος με λιγότερους φόρους.
Αυτό θα επιτευχθεί με:

 • Την προώθηση της ηλεκτρονικής διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη δημιουργία ενός πλαισίου αξιοκρατίας.
 • Ενοποίηση των λειτουργιών πληροφορικής, ώστε να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ΚΕΠ.
 • Το σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών, στη βάση του ισχύοντος πλαισίου, που εμείς θεσπίσαμε.
 • Την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με τα διεθνή πρότυπα.

Αλλαγές που στόχο έχουν την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

Άξονας 5ος – Κοινωνική Συνοχή
Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω την εργασίας και των επενδύσεων.
Για να επιτύχουμε τον στόχο μας:
 • Προχωρούμε στην ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ.
 • Προχωρούμε στην άμεση εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης, που αφορούν τουλάχιστον 150.000 συμπολίτες μας το χρόνο.
 • Αναλαμβάνουμε την ολοκλήρωση του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε πιλοτικά το 2014.
 Στο χώρο της Υγείας, συνεχίζουμε τις αλλαγές που μεταφέρουν το βάρος στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Βελτιώνουμε έτσι τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και εξορθολογίζουμε τις δημόσιες δαπάνες.
Άξονας 6ος – Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα
Στόχος της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την Εξωτερική Πολιτική, είναι να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα και να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας, ως χώρας-κλειδί για την ειρήνη στην ταραγμένη γειτονιά μας.
Επιτυγχάνουμε τον στόχο μας με:
 • Διεύρυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.
 • Σε ό,τι αφορά τα δίκαια και τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Αταλάντευτη θέση μας είναι η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.
 • Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ένα θέμα εισβολής και κατοχής, επιμένουμε στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ.
 Ασφάλεια και Μετανάστευση
 • Στο ζήτημα της μετανάστευσης, πιστεύουμε πως η λύση είναι ανάγκη να χαρακτηρίζεται από ανθρωπισμό και δεν μπορεί παρά να είναι διεθνής. Επιδιώκουμε την ανάληψη δράσης από πλευράς ΟΗΕ και λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε.
 • Η χώρα μας -χωρίς άλλη καθυστέρηση- οφείλει να αξιοποιήσει τους πόρους που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του ζητήματος.
Άξονας 7ος – Συνταγματική Αναθεώρηση
 • Βασική προτεραιότητά μας είναι οι θεσμικές αλλαγές που θωρακίζουν τη Δημοκρατία, αντιμετωπίζουν χρόνιες αγκυλώσεις και υπηρετούν βασικά ζητούμενα της εποχής μας, όπως η πολιτική σταθερότητα, η κοινωνική συνοχή, η οικονομική ανάπτυξη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο