Διπλή συνεδρίαση - με απολογισμό - θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (5/10)

Απολογισμό για το 2014 της Δημοτικής Αρχής Βέροιας και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (5/10), σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, στις 6 και στις 7 το απόγευμα, αντίστοιχα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Σε ειδική τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 5-10-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης θα είναι το εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βέροιας, διαχειριστικής περιόδου 2014.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Με 26 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με ώρα έναρξης στις 19:00.

Τα θέματα είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για επαναφορά στην προτέρα κατάσταση της πλατείας της Τ.Κ. Ασωμάτων
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί αιτήματος ομάδας πολιτών της περιοχής «Κυψέλη», για την υλοποίηση του έργου κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού.  
ΘΕΜΑ
3ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2015.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ», β) καταστατικού, γ) συμμετοχής του Δήμου στο κεφάλαιο της εταιρίας, δ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ., ε) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και στ) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης  
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη α) σχεδιασμού και κατασκευής διαδικτυακής πύλης (portal) τουριστικού περιεχομένου και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση Θεσσαλονίκης «PHILOXENIA» και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη ανανέωσης του συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος δημοτικού ακινήτου στη Δ.Ε. Μακεδονίδος στο Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.».
ΘΕΜΑ
8ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τα παραδοτέα της Β΄ φάσης της μελέτης «Νέα κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη α) δαπανών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας και β) διάθεσης των σχετικών πιστώσεων
ΘΕΜΑ
10ο:
Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.
ΘΕΜΑ
11ο :
Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 368/2012 απόφασης τους Δ.Σ., β) παραχώρησης της χρήσης αίθουσας του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Ν.Νικομήδειας στον Σύλλογο Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακές επιθεωρήσεις-προμελέτες ενεργειακής απόδοσης εκπαιδευτηρίων πόλης Βέροιας».
ΘΕΜΑ
14ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ.Παλατιτσίων».
ΘΕΜΑ
15ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης δημοτικού σχολείου Ταγαροχωρίου».
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της ερυθράς της οδού «Γλύπτη Ευάνδρου», στο Ο.Τ.625 (Περιοχή Γιοτζαλίκια)
ΘΕΜΑ
17ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την αναγκαιότητα διατήρησης οδού με αρ. αγροτεμαχίου 515 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Γεωργιανών
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού Ο.Γ.-Ρ.Γ. στα Ο.Τ. 551β, 551β΄, 551γ και 551η.
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη α) 2ου Α.Π.Ε., β) Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και γ) διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Δήμο Ούζιτσε Σερβίας, στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη κατάργησης τραπεζικών λογαριασμών του πρώην Δήμου Δοβρά
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 566/2015 απόφασης του Δ.Σ., για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στην Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Βέροιας
ΘΕΜΑ
24ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Φίλων Κλασσικού Αυτοκινήτου για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ
25ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του  Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
26ο :
Επί αιτήματος των «Γιατρών του Κόσμου» για την παραχώρηση της χρήσης α) της πλατείας Δημαρχείου και β) μέρους του ισογείου χώρου του  Δημαρχείου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο