Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εισηγητών για Ημερίδα της ΕΜΙΠΗ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εισηγητών: Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα: Στ΄ Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας (1900-2000)...

Κατά την υπ’ αριθμ. 4/2011 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΜΙΠΗ αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μιας σειράς επιστημονικών ημερίδων με τον γενικό τίτλο «Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα». Η σειρά περιλαμβάνει χρονολογικές ενότητες που ασχολούνται με ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική – ρυμοτομία, την πολιτική, τους θεσμούς και οποιαδήποτε παράμετρο συνδέεται με τις παραπάνω συνισταμένες, στην επαρχία της Βέροιας.
Σκοπός των ημερίδων είναι αφ’ ενός η διερεύνηση και ανάδειξη – αξιοποίηση νέων ερευνητικών δεδομένων και αφ’ ετέρου το άνοιγμα της Εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, η οποία καλείται να συμμετάσχει σε έναν διάλογο για το πρόσφατο ιστορικό της παρελθόν, μέσα από τον οποίο θα μας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη της Βέροιας και την περιοχή της, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

Οι ημερίδες ακολουθούν χρονολογική διαίρεση. Μελλοντικά θα ακολουθήσει η οργάνωση ημερίδων και με θεματικό χαρακτήρα. Η έκτη Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας της ΕΜΙΠΗ θα αποτελέσει την τελευταία ημερίδα της σειράς «Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα», που ακολουθούν χρονολογική διαίρεση. Για τον λόγο αυτό, θα γίνονται δεκτές ανακοινώσεις που σχετίζονται με όλες της υποπεριόδους του 20ου αιώνα, από τις αρχές μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του. Η συμμετοχή των εισηγητών εξασφαλίζεται με τη μέθοδο της υποβολής αιτήσεως – περιλήψεως από μέρους των ενδιαφερομένων. Τα κριτήρια συμμετοχής, εκτός από τον καθαρά ακαδημαϊκό χαρακτήρα, θα κινούνται, παράλληλα, στο πλαίσιο της αναζήτησης πληροφοριών για την τοπική μικροϊστορία.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (26 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2016), κατά τις ημέρες Παρασκευή (απόγευμα) 30 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016. 

Υπεύθυνη για τη διασφάλιση του επιστημονικού υπόβαθρου της ημερίδας είναι Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους α) Ιάκωβο Μιχαηλίδη, Αν. Καθηγητή Α.Π.Θ., β) Ευστράτιο Δορδανά, Επικ. Καθηγητή ΠΑ.ΜΑΚ., γ) Ιωάννη Μπέτσα, Επίκ. Καθηγητή Π.Δ.Μ. και δ) Θεοδόση Τσιρώνη, Δρ. Ιστορίας Α.Π.Θ. Αρμόδια για την οργάνωση και διεξαγωγή της ημερίδας είναι Οργανωτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τα μέλη του Δ. Σ. της ΕΜΙΠΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλον αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους (βλ. συνέχεια), μέχρι την 31η Αυγούστου 2016, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα (βλ. και www.epimi.gr). Το θέμα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και στην περίληψη να αναφέρεται το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε καθώς επίσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στο φύλλο 29 του τετραμηνιαίου περιοδικού της ΕΜΙΠΗ «Χρονικά Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας». Εισηγητές οι οποίοι χρειάζεται να μετακινηθούν και να διαμείνουν στη Βέροια κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή, προκειμένου να εξεταστεί κάθε περίπτωση αναλόγως. Επόμενη ανακοίνωση θα αποσταλεί μαζί με το πρόγραμμα της ημερίδας στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και... 
μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο