Αλεξάνδρεια: Έξαρση ξενοφοβίας και ρατσιστικών συμπεριφορών λόγω μόρφωσης προσφυγόπουλων

Όταν έφταναν οι πρώτοι πρόσφυγες σε οργανωμένη δομή στην Ημαθία, στις 25/3/2016 στην Αγ. Βαρβάρα Βέροιας, κάποια ακροδεξιά στοιχεία και κάποιοι κάτοικοι της περιοχής που τους ανέχτηκαν, αμαύρωσαν την εικόνα ολόκληρου του νομού, με τα... θεόπνευστα περί γουρουνοκεφαλών κλπ. 

Ωστόσο, από την επόμενη μέρα κιόλας, η εικόνα άλλαξε και φάνηκε το ανθρώπινο πρόσωπο της περιοχής.

Αντιθέτως, όταν ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες στην Αλεξάνδρεια, δεν υπήρξε καμία ακραία ενέργεια, γεγονός που όλοι επικροτήσαμε. 

Δυστυχώς, τα κακά ήρθαν ετεροχρονισμένα για την περιοχή. Μήνες μετά την πρώτη έλευση των προσφύγων, όταν ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί ένα στοιχειώδες πρόγραμμα εκπαίδευσης στα μικρά προσφυγόπουλα, ένας μετά τον άλλο οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής της Αλεξάνδρειας προάγουν την ξενοφοβία, άλλοι από έλλειψη παιδείας και βασικών γνώσεων και άλλοι - και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο - εμφορούμενοι από ρατσιστικά αισθήματα και φασιστικές αντιλήψεις.

Όπως διαβάζουμε σε τοπικά ΜΜΕ της Αλεξάνδρειας, οι ξενοφοβικοί και οι ρατσιστές δεν αποτελούν μειοψηφία. Αντιθέτως, μειοψηφία είναι όσοι θεωρούν πως το γεγονός ότι ένα παιδί είναι άλλης εθνικότητας ή/και θρησκείας δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και φορέας των... δέκα πληγών του Φαραώ και κάθε πιθανής ασθένειας.

Φωτεινά παραδείγματα, είναι πολλοί εκπαιδευτικοί - όχι όλοι, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας Διονύση Διαμαντόπουλου - ο οποίος, μάλιστα, δεν διστάζει στιγμή να ξεκαθαρίζει προς πάσα ξενοφοβική ή ρατσιστική ή απαίδευτη ή εν αγνοία φωνή ότι και υποχρέωση που απορρέει εκ του νόμου είναι, αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών και δική μας ηθική υποχρέωση να παράσχουμε, στο ελάχιστο, κάποια μορφή εκπαίδευσης σε αυτά τα ταλαιπωρημένα παιδιά.

Επί του θέματος, έχουν τοποθετηθεί και κάποιες συλλογικότητες της περιοχής, των οποίων τις ανακοινώσεις δημοσιεύουμε, με την σχετική επιστολή του Διονύση Διαμαντόπουλου προς τα σχολεία του νομού, που "υπενθυμίζει" το αυτονόητο στους δημόσιους λειτουργούς της εκπαίδευσης και το πρόσφατο "πόρισμα" υπέρ της ξενοφοβίας των συλλόγων γονέων - κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων της Αλεξάνδρειας, να προηγούνται.

Να τονιστεί πως δεν μιλάμε καν για κοινή φοίτηση των προσφυγόπουλων με τους μαθητές των σχολείων, αλλά για χρήση κάποιων αιθουσών κατά τις απογευματινές ώρες. Ευχόμαστε αντίστοιχα φαινόμενα να μην υπάρξουν και στη Βέροια...

Η επιστολή του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ&ΔΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μητροπόλεως 44
591 32 ΒΕΡΟΙΑ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Βέροια, 26-09-2016
Αριθ.Πρωτ.
Φ. 19.1/11371
**************** 
URL:http://dipe.ima.sch.gr
e-mail: mail@dipe.ima.sch.gr 
Πληροφορίες: Λαζαρίδου Ισαΐα
Τηλέφωνο:23310.26406, 24047, 24588 
FAX:23310.26406

ΠΡΟΣ:
Δ/ντές-ντριες και Προϊστ/νους-νες 
των Δημ. Σχολείων και Νηπ/γείων αρμοδιότητάς μας
ΚΟΙΝ.: 
1. Δήμο Βέροιας
(υπόψη κ.κ. Δημάρχου, Αντιδημάρχου Παιδείας και Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης)
2. Δήμο Αλεξάνδρειας
(υπόψη κ.κ. Δημάρχου, Αντιδημάρχου Παιδείας και Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης)
3. Σχολικούς Συμβούλους ΔΕ και ΠΑ Ημαθίας 
4. Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας 
(υπόψη κ. Προϊσταμένου ΕΠΚΑ)

ΘΕΜΑ: «Σχολική ένταξη προσφύγων μαθητών»

Ενόψει της ένταξης των προσφύγων μαθητών στις δομές της δημόσιας Εκπαίδευσης και με αφορμή ακραίες τοποθετήσεις, ακόμα και αντιδράσεις, που διατυπώθηκαν σε συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων και κυρίως σε έκτακτες συνελεύσεις Συλλόγων Γονέων, κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε την αυτονόητη διάκριση μεταξύ του δημιουργικού διαλόγου που έχει σκοπό τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών φοίτησης των παιδιών αυτών, και της αρνητικής στάσης απέναντι σε νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και κυρίως σε δικαιώματα παιδιών. 

Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας και προς ενημέρωση των μελών των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του σχολείου σας, το περιεχόμενο των κάτωθι νομοθετημάτων:

1. Νόμος 3386/2005 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄) Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια. 

Άρθρο 72: Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση
1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί.
2. Οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας.
3. Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον:
α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν.

2. Νόμος 4285/2014 (ΦΕΚ 191,τ.Α΄) νόμος κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 

Άρθρο 1: Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους 
παρ. 1: Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 - 20.000) ευρώ.

παρ. 5: Αν η πράξη των προηγουμένων παραγράφων τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, φυλάκιση έξι (6) μηνών έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως είκοσι πέντε χιλιάδων (10.000 -25.000) ευρώ και β) στην περίπτωση της παραγράφου 3, φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων (25.000 - 50.000) ευρώ.»

Με βάση τα ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή όλων στην τήρηση της σχετικής με το θέμα νομοθεσίας επισημαίνοντας πως, πέραν όλων των άλλων, οι πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στα Κέντρα Φιλοξενίας της Ημαθίας τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Ως εκ τούτου, οι εγγραφές των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία υποδοχής γίνονται με τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου εξαιρέσεις, όπου αυτό χρειαστεί, συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση του Δ/ντή του σχολείου και σε καμιά περίπτωση δεν τελούν υπό την διακριτική ευχέρεια ή τη διάθεση κανενός. Πολύ δε περισσότερο δεν επιτρέπεται από κανέναν και κυρίως από δημόσιους λειτουργούς, όπως είναι εν προκειμένω οι εκπαιδευτικοί, η εκδήλωση στάσεων ή συμπεριφορών που μπορεί να εκληφθούν ως ρατσιστικές ή ξενοφοβικές. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε το άρθρο 37 παρ.6 του "Καθηκοντολογίου", σύμφωνα με το οποίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν συζητούν θέματα τα οποία είναι δεν είναι σύννομα.
Της παρούσας εγκυκλίου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η επιστολή των Συλλόγων Γονέων - Κηδεμόνων Δ.Σ. Αλεξάνδρειας (από το xronikagr.blogspot.gr):

ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια, 27.09.2016
                                                                                               
Προς
Α. Τον  Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
Β.  Τον Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε. Ημαθίας
Κοιν.
Α.  κ. Δήμαρχο  Αλεξάνδρειας
Β. κ. Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Αλεξάνδρειας
Γ. κ.κ. Βουλευτές του Ν. Ημαθίας

Κύριοι,

Κατόπιν αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των επτά (7) Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολειών της πόλης μας, σας γνωστοποιούμε την πλήρη αντίθεσή μας στην φοίτηση των προσφύγων στα σχολικά κτίρια μας.
Η απόφασή μας αυτή πάρθηκε καθαρά και μόνο για λόγους υγιεινής, καθώς κανείς από τους αρμόδιους δεν μπορεί να μας πείσει ότι θα τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες για την διασφάλιση των παιδιών μας, ιδίως όταν υπάρχουν και άλλες εφικτές λύσεις (ήδη ελεύθερες σχολικές κτιριακές εγκαταστάσεις στην περιοχή μας που θα μπορούσαν κάλλιστα να φιλοξενήσουν τα προσφυγόπουλα).

Με τιμή
Οι πρόεδροι των  Δ.Σ. των Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημ. Σχολείων Αλεξάνδρειας

Βάνα  Δημητριάδου  (1ο Δ.Σ.- 5ο Δ.Σ.) (σσ: παραιτήθηκε πλέον)
Δέσποινα  Ζωγράφου (2ο Δ.Σ.)
Βαγγέλης Βολανάκης  (3ο Δ.Σ.)
Βαγγέλης  Ευαγγελόπουλος (4ο Δ.Σ.)
Κώστας  Βασιλείου (6ο Δ.Σ.)
Ελένη  Ευαγγελοπούλου (7ο Δ.Σ.)


Δελτίο Τύπου από "Αλληλέγγυους Αλεξάνδρειας", οι οποίοι κάνουν προσπάθεια να εξηγήσουν τα βαθύτερα αίτια αυτού του φαινομένου:

-Με αφορμή τα πρόσφατα άκρως λυπηρα φαινόμενα και συμπεριφορές που παρουσιάστηκαν απο γονείς,και τα θεσμικά τους όργανα στην Αλεξάνδρεια, σχετικά με την ένταξη των προσφυγοπουλων του 722 ΤΜΧ στα σχολεία μας,διαλέξαμε να σπάσουμε την σιωπή μας.

-Είμαστε απο αυτούς που στάθηκαν αλληλέγγυοι απο την πρώτη στιγμή που έφτασε αυτή η τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή μας.Απο αυτους που έγιναν και τότε αποδέκτες διαφόρων ξενοφοβικών και ρατσιστικών σχολίων απο την μία, αλλά και μιάς τεράστιας αποδοχής και στήριξης απο την τοπική κοινωνία απο την άλλη.

-Θεωρούμε οτι τα πρόσφατα γεγονότα είναι το φυσικό αποτέλεσμα της οργανωμένης απόσυρσης της Πολιτείας και των Δημοτικών παρατάξεων απο το πιο σοβαρό θέμα, την πιθανή ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία μας. Αυτό βέβαια δεν συνέβη σε μιά μέρα: όταν οι προαναφερόμενοι εκχώρησαν στήν κυριολεξία όλες τις αρμοδιότητες σε ξενόφερτες ΜΚΟ, αμφιβόλου πιστοποίησης και με εταιρικά χαρακτηριστικά, οι οποίες ουδεμία σύνδεση έχουν με την τοπική κοινωνία, έστηναν εκούσια το σκηνικό για τέτοιες συμπεριφορές και αντιδράσεις. Οταν με διάφορους τρόπους και τεχνάσματα αποθαρρύνονταν οι ντόπιοι εθελοντές, όταν δεν υπήρξε εξ αρχής ούτε ένα ουσιαστικό κάλεσμα σε μαζικούς φορείς ώστε να ανοίξει η συζήτηση, να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι πτυχές του θέματος,να φύγουν οι όποιες φοβίες με την φυσική επαφή με τα υποκείμενα, όλα τα πρόσφατα γεγονότα είναι απλά η λογική συνέχεια.

-Και η συγκεκριμένη συμπεριφορά έχει φυσικά πολιτικό πρόσημο: καθότι ως γνωστόν,οι ξενοφοβικοι έχουν πολλά "ψηφαλακια",και κάποιοι καθορίζουν και προσαρμόζουν την ψευδεπίγραφη στάση τους ανάλογα με αυτά.

-Μερίδιο ευθύνης φέρουν βέβαια και τα υψηλόβαθμα στελέχη της Παιδείας,τα οποία δεν μπορούν να πείσουν για το αγνό των προθέσεων τους για τα Προσφυγοπούλα,όταν οι ίδιοι για χρόνια σιωπούσαν για τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργούν τα σχολεία-αν δεν υπονόμευαν για χάρη της προσωπικής τους " αξιολόγησης " την ίδια την ύπαρξη κάποιων σχολείων.

-Μεγάλες ευθύνες φέρει και η εκκλησία:ακόμα και σήμερα ανέχεται κάποιους ιερείς να κάνουν κηρύγματα μίσους απο την ωραία πύλη διαφόρων εκκλησιών 'η σε δημόσιες εκδηλώσεις: μιλώντας για "αφελληνισμο" και "μουσουλμανοποίηση",ανοίγουν τον δρόμο σε πολιτικά εξαμβλωματα της ακροδεξιάς.

-Δείγμα γραφής αποτελεί επίσης το να επιβάλλεις τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ίδια ώρα που επικαλείσαι οτι είσαι θύμα του:και αναφερόμαστε σε όσα συνέβησαν στον συνοικισμό Αγίου Γεωργίου.

-Αντί όλης αυτής της παράνοιας και της ρητορικής μίσους,στο όνομα της καταγωγής και της κουλτούρας μας,απαιτούμε:

-την άμεση μετεγκατάσταση των προσφύγων σε σπίτια, ενοψει και του επερχόμενου βαρύ χειμώνα της Ημαθίας: μιά και τα χρήματα έρχονται σωρηδόν απο την ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ,αλλά δεν καταλήγουν τελικά στους πρόσφυγες.

-την ένταξη των προσφυγοπουλων στα σχολεία μας: διότι κάποιοι προφανώς ξεχνούν οτι είναι ΔΗΜΟΣΙΑ,και όχι προσωπικά τους φέουδα.

-την ένταξη των προσφύγων στην καθημερινότητα μας μέσω διαφόρων δράσεων,και για όσο καιρό μείνουν στην Ελλάδα,ενδεχομένως και για πάντα: μέχρι δηλαδή να εξαντληθούν τα όρια της υποκρισίας της ευρωπαϊκής ένωσης.

-Ολα αυτά τα λέμε γιατί κατανοούμε οτι με την χρόνια εφαρμοζόμενη πολιτική, ΛΙΓΟ  απέχουν οι μοίρες μας απο αυτές των προσφύγων. Και δεν ξεχνάμε τα παιδιά και τα αδέρφια μας που έγιναν μετανάστες,ιδιαίτερα τα τελευταία 6 χρόνια.

-Λαός που δεν διδάσκεται,'η ξεχνάει την ιστορία του,είναι καταδικασμένος να την ξαναυποστει.

Αλληλέγγυοι Αλεξάνδρειας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από τον ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας:

Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε στην Αλεξάνδρεια την απαρχή μιας φανερής ή συγκαλυμμένης ρατσιστικής υστερίας με αφορμή την ένταξη των προσφυγόπουλων σε σχολεία της πόλης μας.

Δυστυχώς η προσφυγική κρίση, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης, μετατίθεται και στην ελληνική κοινωνία που καλείται να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη μετακίνηση ανθρώπινου πληθυσμού στην Ευρώπη μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο.

Η τοπική κοινωνία έδειξε από την πρώτη στιγμή τον ανθρωπισμό της και την αλληλεγγύη της απέναντι στους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στην Αλεξάνδρεια. Σήμερα όμως, ορισμένοι εκμεταλλευόμενοι την άγνοια και την κακή πληροφόρηση σπέρνουν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό στους γονείς που αρνούνται το δικαίωμα των παιδιών αυτών στην εκπαίδευση.

Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, αφού οι διατάξεις της ισχύουν για όλα τα παιδιά που διαμένουν σε χώρα που έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης το 1951. Η παραπάνω Σύμβαση αφορά όλους τους τομείς της ζωής του παιδιού: υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.

Όπως έχουν διαβεβαιώσει όλοι οι αρμόδιοι φορείς , ιατρικοί και εκπαιδευτικοί σύλλογοι και διεθνείς οργανισμοί,τα απογευματινά τμήματα υποδοχής που θα δημιουργηθούν θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ομαλή και ασφαλή ένταξη των προσφυγόπουλων. Έτσι οι γονείς μπορούν να είναι ήσυχοι ότι τα παιδιά τους δεν κινδυνεύουν από την παρουσία των προσφυγόπουλων στα σχολεία.

Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας καλεί όλους τους φορείς του Δήμου μας, κοινωνικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς, συλλογικότητες και πολίτες να συμπράξουν με αίσθημα ευθύνης και ανθρωπισμού στην ουσιαστική αντιμετώπιση και διαχείριση της κατάστασης, κλείνοντας τα αυτιά τους στις σειρήνες της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.-- 

Με εκτίμηση το γραφείο τύπου της
 Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας

Πελοπονήσου 29 (έναντι τράπεζας Πειραιώς)
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333502588 & 6948759620


Δήλωση παραίτησης της Βάνας Δημητριάδου - Μπρουσκέλη, πρ. προέδρου Συλλόγου Γονέων - Κηδεμόνων 1ου - 5ου Δ.Σ. Αλεξάνδρειας:

Την παραίτηση της ανακοίνωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας, Βάνα Δημητριάδου-Μπρουσκέλη. H παραίτησή της ήρθε μετά την απόφαση της πλειοψηφίας του Συλλόγου Γονέων να μην επιτραπεί στα προσφυγόπουλα να φοιτήσουν στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

Μετά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην διάρκεια της συνέλευσης του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων προέκυψε μια, κατά τη γνώμη μου απόφαση που δεν συνάδει τόσο με την κείμενη νομοθεσία όσο και με την ανθρωπιά που πρέπει να μας διακρίνει στην πράξη και όχι στα λόγια.

Η απόφαση της συντριπτικής, δυστυχώς, πλειοψηφίας των γονέων που παραβρέθηκαν είναι να μην επιτραπεί να φοιτήσουν τα προσφυγόπουλα που φιλοξενεί η πόλη μας στο σχολικά συγκρότημα του 1ου δημοτικού σχολείου. Μια απόφαση που αν μη τι άλλο δεν εκφράζει τα δημοκρατικά αισθήματα που με διακατέχουν τόσο ως πολίτη αυτού του τόπου όσο και ως γιατρό που έχω ορκιστεί να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στους συνανθρώπους μου. Εξάλλου, αυτό έκανα ορισμένες φορές προς τους πρόσφυγες μαζί με τον σύζυγό μου και άλλους εθελοντές όταν οι πρόσφυγες είχαν εγκλωβιστεί στον ΣΕΑ Πλατάνου τον περασμένο Μάρτιο.

Δεν θέλω να αναφερθώ στις συνθήκες της γενικής συνέλευσης αναλυτικά αλλά πρέπει να επισημάνω ότι αυτή διεξήχθει κάτω από απειλές εναντίον μου και όσων ελαχίστων υποστηρίξαμε το αυτονόητο δικαίωμα να φοιτήσουν τα προσφυγόπουλα κάτω από τις διαδικασίες που το αρμόδιο υπουργείο έχει εκπονήσει. Απειλές και ύβρεις εναντίον μου διότι ορισμένοι είχαν αποφασίσει να μην κάνουν συζήτηση και να ζητήσουν να ενημερωθούν, αλλά προσήλθαν στο σχολείο για να προπηλακίσουν .

Επειδή εγώ και ορισμένοι άλλοι γονείς, δυστυχώς ελάχιστοι, υποστηρίξαμε όπως είπα παραπάνω το καθολικά αναγνωρισμένο δικαίωμα των παιδιών αυτών να φοιτήσουν όπως ο νόμος επιτάσσει, βρεθήκαμε μέσα σε μια δίνη που δεν ταιριάζει ούτε ανταποκρίνεται στον αξιακό μας κώδικα. Μετά από αυτά πιστεύω ότι είναι μονόδρομος η παραίτησή μου από την θέση της προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου-5ου  Δημοτικού Σχολείου. Είναι προφανές ότι δεν μπορώ να υλοποιήσω μια τέτοια απόφαση η οποία πέρα από το ότι δεν προβλέπεται από πουθενά, εξυπηρετεί μόνον λογικές που είναι ξένες σε μένα.


Δελτίο Τύπου από Αντιφασιστική - Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Αλεξάνδρειας:

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Καταγγέλλουμε την ρατσιστική υστερία- Απαιτούμε να εφαρμοστεί ο νόμος

Καταγγέλλουμε την ρατσιστική και ξενοφοβική υστερία που από ότι φαίνεται είναι ενορχηστρωμένη και εκτυλίσσεται μεθοδικά στην πόλη της Αλεξάνδρειας εναντίον του δικαιώματος στην φοίτηση των προσφυγόπουλων που φιλοξενούνται από τον Απρίλιο στο 722. Το αναφαίρετο δικαίωμα στη μόρφωση και στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών δεν μπαίνει σε καμιά διαβούλευση, συζήτηση και διαπραγμάτευση. Τα όποια «επιχειρήματα» ακούγονται δεν είναι τίποτα άλλο από επανάληψη των εμετικών θέσεων της ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και των διαφόρων ακροδεξιών κύκλων που αυτή την ώρα χαίρονται με την ξενοφοβική υστερία που έχει επικρατήσει στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

Προχτές ήταν η απόφαση της συνέλευσης του 1ου-5ου δημοτικού σχολείου και όπως μαθαίνουμε οι συγκεντρώσεις γονέων συνεχίζονται σε σχολεία της Αλεξάνδρειας και πιο συγκεκριμένα στο 3ο δημοτικό σχολείο. Εν όψει της σημερινής συγκέντρωσης, αλλά και όσων αν και εφόσον ακολουθήσουν, καλό θα ήταν να λάβουν υπόψη τους 

1. ότι δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της φοίτησης των προσφυγόπουλων κι

2. ότι σύμφωνα με τον νόμο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας οποιαδήποτε δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από το νόμο με βαριές ποινές. 

Αντιφασιστική- Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Αλεξάνδρειας


Ανακοίνωση από "Συσπείρωση Παρέμβαση εκπαιδευτικών - Εκπαιδευτικός Όμιλος Ημαθίας":

ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ  ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στις μέρες μας ζούμε το μεγαλύτερο κύμα βίαιης μετακίνησης πληθυσμών στην περιοχή μας από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου. Ιμπεριαλισμός και κεφάλαιο, έχοντας την απόλυτη στήριξη κρατών, κυβερνήσεων, διεθνών οικονομικών και στρατιωτικών οργανισμών, Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, δε διστάζουν να αιματοκυλήσουν τη γη. Περιοχές ολόκληρες σπαράσσονται από πολεμικές συγκρούσεις που αυτοί δημιουργούν ευνοώντας φυλετικές και θρησκευτικές αντιπαραθέσεις αλλά και φασιστικές οργανώσεις .Δεν είναι «ειρηνοποιοί» αλλά μακελλάρηδες των λαών για να ξεπεράσουν την κρίση τους  να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην αντίκρυ πλευρά της Μεσογείου αφανίζονται καθημερινά από τις βόμβες, τις ασθένειες, την πείνα, την καταστροφή. Εκατομμύρια δυστυχισμένοι παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς για να σωθούν αυτοί και οι οικογένειές τους, πολλές χιλιάδες ψάχνοντας καταφύγιο και διέξοδο κατέληξαν στη χώρα μας, έχοντας όνειρο ένα καλύτερο και ασφαλέστερο αύριο.
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπογράφοντας ολόψυχα τη συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας, έδειξαν το απάνθρωπο πρόσωπό τους. Έβαλαν οριστική ταφόπλακα σε ό,τι περιγράφει ο όρος «δικαιώματα προσφύγων», κουρέλιασαν τη συνθήκη της Γενεύης και όσα προβλέπονται διεθνώς. Παρουσιάζουν τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους στα μάτια του λαού μας ως εχθρό, κρύβοντας πως ο πραγματικός εχθρός είναι ο πόλεμος, η Ε.Ε. , το ΝΑΤΟ που τον εξαπολύουν, οι κυβερνήσεις που προωθούν αυτή τη δολοφονική πολιτική. Η αλήθεια όμως δεν κρύβεται για πολύ όσο κι αν το επιδιώκουν. Ξεπηδά από κάθε γωνιά, από παντού.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς, από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε και διαδηλώσαμε ενάντια στον πόλεμό τους. Σταθήκαμε αλληλέγγυοι στα θύματα των πολέμων, στους πρόσφυγες, κρατηθήκαμε μακριά από ρατσιστικές, αντιδραστικές και φασιστικές κραυγές. Οργανώσαμε βοήθεια, κάναμε εκδηλώσεις συμπαράστασης, κινητοποιήσεις. Αγωνιζόμαστε για να ενταχθούν τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών, ισότιμα, πλήρως χωρίς διαχωρισμούς και γκέτο στο δημόσιο σχολείο, γιατί γνωρίζουμε πως το σχολείο για να είναι σχολείο πρέπει να χωρά όλα τα παιδιά του κόσμου, αδιακρίτως.
Κυβέρνηση και υπουργείο προσανατολίζονται στη γκετοποίηση και στη μείωση του αριθμού των παιδιών που θα «εντάξουν» στα σχολεία. Γκετοποιούν και διώκουν από το δικαίωμα της μόρφωσης όταν οι «μονάδες εκπαίδευσης» προβλέπεται να λειτουργούν είτε απογευματινές ώρες είτε σε στρατόπεδα, καταυλισμούς ή άλλους ακατάλληλους για μόρφωση χώρους, μέσα σε άθλιες συνθήκες. Χρησιμοποιώντας μη μόνιμο προσωπικό, κυρίως με προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών , έστω και με αυξημένα προσόντα, για να χρυσώσουν το χάπι. Χρησιμοποιώντας εθελοντικό προσωπικό, εργαζόμενους σε ΜΚΟ που οσμίστηκαν χρήματα, εργαζόμενους σε ΕΣΠΑ κοινωφελούς ή και εθελοντικής εργασίας. Μας λένε πως αυτό θα συμβεί μονάχα για φέτος μα η αλήθεια είναι διαφορετική. Χιλιάδες μικρά παιδιά δε θα ενταχθούν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ στο δημόσιο σχολείο αλλά θα λάβουν , όσα λάβουν, υποβαθμισμένη εκμάθηση στοιχείων γλώσσας και εξάσκηση σε δραστηριότητες. Δεν τους ενοχλεί άλλωστε γιατί αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζουν και όταν πρόκειται για ελληνόπουλα.
Παράλληλα, έχοντας αφήσει μήνες τώρα τους χιλιάδες πρόσφυγες στη μοίρα και τη δυστυχία τους, να επιβιώνουν σε άθλιες συνθήκες, η κυβέρνηση και η πολιτική της ανοίγει διάπλατα το δρόμο σε κάθε λογής ρατσιστικές, αντιδραστικές και φασιστικές φωνές και οργανώσεις που βρίσκουν την ευκαιρία να δείξουν το μίσος και την απανθρωπιά τους, να ασκήσουν  τη μαύρη τους πολιτική. Να τρομοκρατήσουν και να φοβίσουν, να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και τους γονείς για το τι πρόκειται να συμβεί.
Δεν είναι μακρινό το Ωραιόκαστρο. Δεν είναι μακριά οι γονείς  σχολείων  της περιοχής μας που αντέδρασαν μπρος στο ενδεχόμενο «ένταξης», πέφτοντας θύματα του έντεχνα καλλιεργημένου φόβου, του αποπροσανατολισμού και της χολής που χύνουν οι κύκλοι αυτοί.

Όντας εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε και δεν πρέπει να στέκουμε απαθείς, αδιάφοροι μπρος σε τέτοια γεγονότα που φέρνουν στην επιφάνεια την οσμή και τις πιο άσχημες μνήμες του παρελθόντος, βρωμίζοντας το παρόν και το μέλλον μας. Δεν μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να μένουμε άφωνοι σε γεγονότα που διαμορφώνουν συνειδήσεις.
Παλεύουμε και διακηρύττουμε το απλό , το αυτονόητο
Τα σχολεία μας είναι φτιαγμένα για παιδιά. ΓΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ , ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ!
Είναι υποχρέωση της πολιτείας και του κράτους να παράσχει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ σε κάθε παιδί ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ Ή ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΟ. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις γι’ αυτό!
Ζητάμε την κανονική , την ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΑΞΗ  όλων των παιδιών στο κανονικό πρόγραμμα των σχολείων με εξασφάλιση από το κράτος όλων των προϋποθέσεων-οικονομικών, στεγαστικών, υγειονομικών ή άλλων- για όλα τα παιδιά. ΚΑΙ για τα ελληνόπουλα ΚΑΙ για τα προσφυγόπουλα!
Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε ρατσιστική, αντιδραστική, φασιστική φωνή. Καταδικάζουμε πρώτα και κύρια τους κύκλους και τις οργανώσεις που χύνουν στις μέρες μας το δηλητήριό τους, καταστρέφοντας μυαλά και συνειδήσεις!
Καλούμε κάθε γονιό ξεχωριστά, τους Συλλόγους Γονέων, τις Ενώσεις, την Ομοσπονδία να πράξουν το ίδιο. Να ορθώσουμε από κοινού μέτωπο ενάντια στο φίδι του φασισμού, κοινό μέτωπο για  πραγματική, σύγχρονη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως.
Καλούμε εκπαιδευτικούς, γονείς , εργαζόμενους να καταδικάσουν τους αίτιους αυτής της τραγικής κατάστασης, τον πόλεμο, όσους τον εξαπολύουν δημιουργώντας ανθρώπινες τραγωδίες, όσους με την πολιτική τους στηρίζουν και εξυπηρετούν την κατάσταση αυτή.

Ως Συσπείρωση Παρέμβαση εκπαιδευτικών-Εκπαιδευτικός Όμιλος Ημαθίας, έχοντας επίγνωση της κατάστασης ζητήσαμε επανειλημμένα τη σύγκληση του Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας  για να συζητήσει και να λάβει έγκαιρα αποφάσεις για το φλέγον αυτό θέμα που απασχολεί έντονα και την περιοχή μας. Δε μας είναι άγνωστοι οι λόγοι κι οι αιτίες που το Διοικητικό Συμβούλιο με ευθύνη συγκεκριμένων παρατάξεων κωλυσιεργεί . Ως παράταξη , ελλείψει απόφασης Δ.Σ. , δεν πρόκειται να συνηγορήσουμε και να μείνουμε απαθείς.


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και... 
μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο