Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (10/10)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την ερχόμενη Δευτέρα (10/10), 18 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα:
ΘΕΜΑ
1ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά της με αρ. πρωτ. 32536/14-9-2016 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 ως 23/5/2018», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και της Ανώνυμης Εταιρίας «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.), γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 384/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας αναβάθμισης εφαρμογής λογισμικού.
ΘΕΜΑ
6ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη και εξοπλισμός νέας υδρευτικής γεώτρησης και σύνδεση με τον υδατόπυργο στην Τ.Κ. Κουλούρας».
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη αλλαγής κατηγορίας της υπ’ αριθ. 590/1994 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Ν.Παπχιάνου.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης και απαλλαγής από τα τέλη άρδευσης του Ν.Παπαδόπουλου.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Κ.Παπαφώτη.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ε.Κακούλη
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Σ.Χερίδου.
ΘΕΜΑ
14ο :
Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης φωτογραφικής έκθεσης για την απελευθέρωση της Βέροιας από τους Γερμανούς και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου και αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Βόλο και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
17ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του  Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
18ο :
Επί αιτήματος του μη κερδοσκοπικού Ν.Π.Ι.Δ. «Ε.Σ.Υ.-Ελλήνων Συνέλευσις Βέροιας» για τη δυνατότητα δόμησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων στον Δήμο, την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την ανακούφιση των δημοτών από τα δεινά της οικονομικής κρίσης.
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο