16 Μαΐου 2017

Πως να προστατευτείτε από μονομερείς ενέργειες των Τραπεζών

Γράφει ο Παναγιώτης Δαβόρας*: Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών ενεργειών πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία με κάθε νόμιμο μέσον προσπαθούν να μειώσουν ή τουλάχιστον να αντισταθμίσουν τις ζημίες τους.

Η άγνοια των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος έχει φέρει σε πλεονεκτικότερο σημείο τις Τράπεζες. Όμως πολλές ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι Τράπεζες ακόμη και αν έχουν συμβατικό δικαίωμα (π.χ. συμψηφισμός απαιτήσεων με τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας) αντιβαίνουν σε απαγορευτικές διατάξεις νόμων αναγκαστικού δικαίου οι οποίες κατισχύουν σε κάθε περίπτωση.  Ταυτόχρονα εξαιτίας αυτών των μονομερών ενεργειών των πιστωτικών ιδρυμάτων ιδρύονται αξιώσεις αποζημίωσης υπέρ των συναλλασσομένων οι οποίες μπορούν να επιδικασθούν εάν προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.

Στην ΠΔΤΕ 2501/31.10.2002 (Πράξη Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος) θεσπίζονται οι διαδικασίες βάσει των οποίων οι συναλλασσόμενοι με τις Τράπεζες μπορούν να απευθύνουν σε αυτές τα  αιτήματα ή παράπονά τους. Την άνω διαδικασία έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στους συναλλασσομένους τα πιστωτικά ιδρύματα με τρόπο σαφή και κατανοητό. Οι συναλλασσόμενοι με τις Τράπεζες δύνανται να καταθέτουν εγγράφως τα αιτήματα και τα παράπονά τους. Τα, δε, πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων τους συναλλασσομένους και να τους παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες εντός ευλόγου χρόνου και πάντως όχι πέραν των 90 ημερών. Στην περίπτωση υποβολής παραπόνων ή εξέτασης διαφορών η απάντηση του πιστωτικού ιδρύματος πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιείται στον παραπονούμενο εντός 45 ημερών από τη λήψη των σχετικών καταγγελιών.

Επομένως το πρώτο βήμα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μας με πιστωτικό ίδρυμα είναι η υποβολή του αιτήματος ή παραπόνου μας εγγράφως κατά τρόπο σαφή και κατανοητό. Η αναφορά νόμων καθώς και νομολογίας δικαστηρίων προς επίρρωση του αιτήματός μας ίσως βοηθήσει καταλυτικά στην επίλυση της διαφοράς μας. Κατά την υποβολή του αιτήματός μας οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε αντίγραφο του προς κατάθεση εγγράφου μας και να ζητήσουμε να το σφραγίσει ο αρμόδιος υπάλληλος της Τράπεζας σε όλες τις σελίδες με την σχετική σφραγίδα με ένδειξη «ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ» και να αναφέρεται συγχρόνως η ημερομηνία κατάθεσης και ακολούθως η υπογραφή του.

Μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών, και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την πρώτη υποβολή του σχετικού παραπόνου σας στο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον δεν λάβατε έγγραφη απάντηση ή λάβατε αρνητική μπορείτε να προσφύγετε στον «Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών» (www.hobis.gr) ο οποίος θα αναλάβει να επιλύσει διαμεσολαβητικά την εν λόγω διαφορά σας με την Τράπεζα.  Η κατάθεση αιτήματος στον Μ.Τ.Ε.Υ. γίνεται συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο παραπόνων το οποίο παρέχεται στην ιστοσελίδα του και εγχειρίζοντας ταυτόχρονα τα σχετικά έγγραφα (το έγγραφο παραπόνων που καταθέσατε στην Τράπεζα, τυχόν απάντηση που σας κοινοποίησε κλπ). Με την υποβολή παραπόνου στον Μ.Τ.Ε.Υ. διακόπτεται η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως των σχετικών αξιώσεων στα αρμόδια δικαστήρια και για όσο διαρκεί η μεσολάβηση, ενώ οι προθεσμίες αρχίζουν να τρέχουν και πάλι από την ολοκλήρωση της μεσολάβησης.

* Ο Παναγιώτης Δημοσθ. Δαβόρας είναι δικηγόρος με έδρα τη Βέροια 

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Share:

ΠΑΡΑΓΩ


Φροντιστήριο ΕΝΑ στη Βέροια


Διαφημιστείτε στο InVeria.gr"Λαϊκά & Αιρετικά" στον ΑΚΟΥ 99.6ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

ΑΦΟΙ ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΜπέλλας Κρέας


Easy Education

Tsiflidis SecurityΕγγραφή στο newsletter