Αναδιαρθρώσεις Δανείων & Εξωδικαστικός Μηχανισμός - InVeria.gr - Ειδησεογραφικός Κόμβος Ημαθίας (Veria - Imathia News)

Αναδιαρθρώσεις Δανείων & Εξωδικαστικός Μηχανισμός


Η δεινή οικονομική συγκυρία που ταλανίζει τις επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, η πτώση των πωλήσεων, η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, η έλλειψη άμεσης ρευστότητας και η δυσκολία πρόσβασης σε νέες χρηματοδοτήσεις, δημιουργούν συνθήκες χρηματοοικονομικής ασφυξίας σε κάθε επιχειρηματία και κάθε εταιρία στην χώρα μας. 

Αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις να έχουν δημιουργήσει οφειλές προς Τράπεζες και Δημόσιο, εργαζομένους και προμηθευτές, οι οποίες τη συγκεκριμένη περίοδο δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν κανονικά. Από αυτήν την κατάσταση δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί και ο Νομός μας. 

Σκοπός
Σκοπός της όλης προσπάθειας είναι η αναδιάρθρωση της συνολικής οφειλής της επιχείρησης, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την αλλαγή των όρων των σημερινών δανειακών συμβάσεων, ούτως ώστε η επιχείρηση μέσω της εξοικονόμησης των χρεωστικών τόκων και των λοιπών παρελκόμενων τραπεζικών εξόδων να ανασάνει χρηματοοικονομικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσω συγκεκριμένων προτάσεων και διαδικασιών (έμμεση χρηματοδότηση).

Tα Δικηγορικά Γραφεία ΚΟΥΤΖΑΜΠΑΣΗΣ - ΓΚΙΚΑ, η ZKP CONSULTANTS σε συνεργασία με την EPIDOTIN με αποδεδειγμένη χρόνια εμπειρία και επιτυχία στην διαχείριση των κόκκινων δανείων μέσω διμερών συμφωνιών, οφειλέτη και Τραπεζών, προσφέρουν τα εξής:

• ΔΩΡΕΑΝ πρώτη ενημέρωση σχετική με διαδικασίες ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή σε διαφορετική περίπτωση, ενημέρωση του οφειλέτη της δυνατότητας ρύθμισης της οφειλής του μέσω διμερούς συμφωνίας. 
• Ειδικό τιμολόγιο χρέωσης  σημαντικά χαμηλότερο από τα τρέχοντα της αγοράς.
• Μεθοδολογία αφορούσα Τραπεζικά δάνεια
• Αρχική συνάντηση του ενδιαφερομένου στο χώρο του και ενημέρωση του σχετικά.

Δεύτερη φάση εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο:

• Ανάλυση όρων συνεργασίας με τον ενδιαφερόμενο
• Ανάθεση του έργου στην ομάδα συμβούλων.
• Εκπόνηση συνοπτικού επιχειρηματικού σχεδίου, εστιασμένο στις
απαιτήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων.
• Πρωταρχική σύνταξη αιτήματος.
• Συνάντηση με τη διοίκηση της επιχείρησης με σκοπό την οριστικοποίηση του αιτήματος και τις εναλλακτικές λύσεις.
• Διαπραγμάτευση με τα στελέχη της Τράπεζας
• Σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησης ανάλυση επιπτώσεων πιθανής αντιπρότασης.
• Επαναδιαπραγμάτευση του αιτήματος.
• Τελική απόφαση και υπογραφή νέων συμβάσεων.

Χρόνος
Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών, την ανάλυση των προβλέψεων και τη συγγραφή του αιτήματος, κυμαίνεται αναλόγως μεγέθους επιχείρησης και ύψους οφειλής από 2 έως 4 εργάσιμες εβδομάδες, από τη στιγμή που οι σύμβουλοι θα έχουν στη διάθεση τους το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων από πλευράς επιχείρησης.

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τις διαπραγματεύσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί λόγω πλήθους εξωτερικών παραγόντων.

Ο νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό σας δίνει την ευκαιρία να εξυγιάνετε την επιχείρησή σας απέναντι σε οφειλές προς Τράπεζες, Δημόσιο, Ιδιώτες και Εργαζομένους. Απευθυνθείτε σε εμάς για να το επιτύχετε

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΕΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57, ΒΕΡΟΙΑ
Τ.2331 0 22373

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΥΤΖΑΜΠΑΣΗΣ – ΓΚΙΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57, ΒΕΡΟΙΑ
Τ. 2331 505 858

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.