Ποιμαντορική Εγκύκλιος Εράνου Αγάπης 2017 από τον Βεροίας Παντελεήμονα


† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 
πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Σέ λίγες ἡμέρες θά ἠχήσουν καί πάλι χαρμόσυνα οἱ καμπάνες τῶν Χριστουγέννων καί ἡ Ἐκκλησία μας θά μᾶς ἀπευθύνει διά τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου τήν πρόσκληση: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός». Ἄς μήν ψάχνουμε, ἀδελφοί μου, νά βροῦμε τόν δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντα Χριστό στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ὅπως τότε οἱ ποιμένες καί οἱ μάγοι. Ὁ Χριστός βρίσκεται ἀνάμεσά μας, βρίσκεται στά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας πού ἔχουν ἀνάγκη, πού πεινοῦν, πού διψοῦν, πού εἶναι ἀσθενεῖς, φυλακισμένοι, ἐγκαταλελειμένοι, ἀπογοητευμένοι· στά πρόσωπα αὐτῶν πού εἶναι ἄνεργοι, ἀνήμποροι, ξένοι καί μόνοι. Ὁ Χριστός βρίσκεται στά πρόσωπα τῶν μικρῶν παιδιῶν πού τούς λείπει ἡ στοργή καί ἡ θαλπωρή τῆς οἰκογένειας, πού στεροῦνται τή χαρά τῶν παιχνιδιῶν καί τῶν ἀγαθῶν τά ὁποῖα ἀπολαμβάνουν ἄλλα παιδιά. Ὁ Χριστός βρίσκεται, ὅπως ὁ ἴδιος μᾶς βεβαιώνει, στά πρόσωπα ὅλων αὐτῶν, τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν του, καί ἐκεῖ περιμένει νά μᾶς συναντήσει.
Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ὅταν τίς ἑπόμενες ἡμέρες θά χτυπήσουν τήν πόρτα σας οἱ κυρίες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς ἐνορίας σας γιά νά ζητήσουν τή βοήθεια καί τή συνδρομή σας στόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης πού καί φέτος, ὅπως καί κάθε χρόνο, διενεργεῖ αὐτές τίς ἡμέρες ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἀνοίξτε τήν πόρτα σας καί μαζί μέ αὐτή καί τήν καρδιά σας. Δῶστε ὅ,τι μπορεῖτε καί ὅσο μπορεῖτε μέ ἀγάπη. Προσφέρετε μέ ἀγάπη γιά τούς ἀδελφούς σας, ἔχοντας τή βεβαιότητα ὅτι προσφέρετε στόν Χριστό.
Γνωρίζουμε ὅτι ἡ οἰκονομική κρίση τῶν τελευταίων ἐτῶν ἔχει ὁδηγήσει σέ δυσχερῆ θέση πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, ἴσως καί σᾶς τούς ἴδιους. Ὅμως ἄς μήν τήν ἀφήσουμε νά μᾶς κάνει πτωχότερους καί στήν ἀγάπη καί στήν ἀλληλεγγύη πρός τούς ἀδελφούς μας, πού μπορεῖ νά ἔχουν περισσότερη ἀνάγκη ἀπό ἐμᾶς. Ἄς σπεύσουμε νά συναντήσουμε τόν Χριστό συνεισφέροντας στόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Καί προσφέροντας στούς ἀδελφούς μας, νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι δέν θά συναντήσουμε ἁπλῶς τόν γεννηθέντα Χριστό στά πρόσωπά τους, ἀλλά θά τόν ὑποδεχθοῦμε καί στήν ψυχή μας γιά νά μᾶς ἀναγεννήσει μέ τή χάρη του.

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο