7 Μαρτίου 2018

Δασικοί Χάρτες και υποβολή αντιρρήσεων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε


Γράφει ο Παναγιώτης Δαβόρας*: Από την ανάρτηση των δασικών χαρτών δίδεται η δυνατότητα να υποβληθούν αντιρρήσεις για αμφισβητούμενες εκτάσεις από όποιον αποδεικνύει έννομο συμφέρον.

Οι αντιρρήσεις είναι έγγραφες και ως λόγοι προβάλλονται μόνον όσοι αφορούν την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εκτάσεων οι οποίες εμφανίζονται στον συγκεκριμένο δασικό χάρτη. Η υποβολή αντιρρήσεων κατά δασικού χάρτη γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και δια μέσου της ηλεκτρονικής σελίδα του Κτηματολογίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας 105 ημερών από την ανάρτησή του, παρατεινόμενη κατά 20 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού. Έπειτα πρέπει να αποσταλεί και φυσικός φάκελος με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πληρωμή του αναλογούντος τέλους και του εννόμου συμφέροντος στην οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο εντός 10 ημερών  από της παρελεύσεως της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής τους (σφραγίδα ταχυδρομείου). Στον φυσικό φάκελο που θα αποσταλεί αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις και ο αριθμός πρωτοκόλλου που πήρε η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων.

Εκείνο το οποίο πρέπει να τονισθεί είναι ότι στις αντιρρήσεις πρέπει να αναγράφονται επί ποινή απαραδέκτου οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση που αμφισβητείται και, εφόσον έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση στη συγκεκριμένη περιοχή, κτηματολογικό απόσπασμα του ακινήτου επί του οποίου απεικονίζεται η έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναφέρουν στις αντιρρήσεις τους και εάν επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από τεχνικό σύμβουλο, όταν αυτές θα εξετασθούν αρμοδίως. Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, εκτός του ότι δύναται να συμπεριληφθούν στον φυσικό φάκελο που θα αποσταλεί, είναι δυνατόν να κατατεθούν και κατά την εξέταση των αντιρρήσεων. Ακριβή αρίθμηση των κατά νόμω απαραίτητων δικαιολογητικών και των ειδικών τελών, τα οποία πρέπει να καταβληθούν, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του Κτηματολογίου.

Μετά την μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη δεν επιτρέπεται αναμόρφωσή με την επιφύλαξη της ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών ενώπιον του ΣτΕ. Επειδή οι αντιρρήσεις δεν συνιστούν ενδικοφανή προσφυγή, όπως ήδη έχει νομολογηθεί και από το ΣτΕ, η μη υποβολή τους δεν στερεί το δικαίωμα ασκήσεως της προαναφερόμενης αιτήσεως ακυρώσεως. Όμως, η υποβολή των αντιρρήσεων είναι προς το συμφέρον των ενδιαφερομένων, διότι μπορούν να δικαιωθούν νωρίτερα από άποψη χρόνου και σαφώς με λιγότερο (υποπολλαπλάσιο) κόστος. Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, για να μη βρεθούν στη θέση να προσφύγουν στο ΣτΕ για τη δικαίωσή τους, να απευθύνονται σε Δικηγόρους, οι οποίοι θα συνεργαστούν με κατάλληλους τοπογράφους, ώστε όχι μόνον να καταγραφούν ορθά οι νομικοί λόγοι των αντιρρήσεων, αλλά και να αποτυπωθούν σωστά οι συντεταγμένες των αμφισβητούμενων εκτάσεων στους δασικούς χάρτες.* Ο Παναγιώτης Δημοσθ. Δαβόρας είναι Δικηγόρος και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του ΥΔΑΔ με έδρα τη Βέροια 


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Share:

ΠΑΡΑΓΩ


Φροντιστήριο ΕΝΑ στη Βέροια


Διαφημιστείτε στο InVeria.gr"Λαϊκά & Αιρετικά" στον ΑΚΟΥ 99.6ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

ΑΦΟΙ ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΜπέλλας Κρέας


Easy Education

Tsiflidis SecurityΕγγραφή στο newsletter