Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (Τετάρτη 13/6)


Με 42 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

Αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας» στα πλαίσια της πρόσκλησης «Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας», β) τεχνικού δελτίου της πράξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη α) Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Βέροιας, β) υποβολής του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συμφώνου των Δημάρχων, γ) ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Εφαρμογής Ενεργειακής Πολιτικής και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη συμπερίληψης των έργων «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας» και «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.
ΘΕΜΑ
4ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ
5ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. α) για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 ως 31/3/2018 (Α΄ Τριμήνου 2018)
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Ριζωμάτων στο Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και β) μερικής τροποποίησης των υπ’ αριθ. 604/2011, 761/2011, 503/2016 και  434/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη α) κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου στην Τ.Κ. Παλατιτσίων και β) απομάκρυνσης του κουβουκλίου.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας του 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας του εθίμου του Κλήδονα
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη α) συνέχισης υλοποίησης της αρχικής σύμβασης και β) ορισμού εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης και διαμόρφωσης ρέματος εντός οικισμού Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δοβρά»
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2016)»
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση έργου ανάπλασης»
ΘΕΜΑ
17ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας»
ΘΕΜΑ
18ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316».
ΘΕΜΑ
19ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική διαμόρφωση νεκροταφείων Διαβατού»
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 8ου νηπιαγωγείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.»
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία – Παράρτημα Ημαθίας
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας φιλοξενίας  ομάδας εθελοντών γιατρών Γερμανικής Φιλοζωικής Οργάνωσης
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Μακεδονίδος & Βεργίνας»
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη α) κοπής δύο (2) ατόμων φλαμουριάς και τεσσάρων (4) ατόμων πεύκου και β) φύτευσης τριών (3) νεαρών ατόμων κυπαρισσοειδών,  πέριξ και εντός του προαύλιου χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη α) κοπής ενός (1) ατόμου ελάτης επί της οδού Περγάμου 15 στην πόλη της Βέροιας και β) φύτευσης καλλωπιστικών θάμνων.
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου κυπαρισσοειδούς επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 18-20 στη Δ.Κ. Μακροχωρίου.
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. των Δ.Τοσουνίδη και Ι.Δημητριάδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Π.Μπούθα από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Κρητικών Ν.Ημαθίας, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης ημερίδας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 353/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας στον Δήμο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της «Ημέρας της Πόλης», β) μετακίνησης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, γ) εξόδων μετακίνησης, δ) δαπάνης, ε) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και στ) ψήφισης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ
41ο :
Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας του οικισμού Κομνηνίου
ΘΕΜΑ
42ο :
Επί αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Κ.Βερμίου


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο