Στην Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» θα συμμετάσχει ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας


ΔΤ από Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας: Ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του Καταστατικού του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας  στην έκτακτη Γενική Συνέλευση  που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Ιουνίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας. 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχτηκε ομόφωνα ο κ.Νίκος Ουσουλτζόγλου. Στην εισήγησή του ο κ. Ουσουλτζόγλου αναφέρθηκε στο έγγραφο της ΕΣΕΕ που έστειλε σε όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους και με το οποίο ζητά την τροποποίση  των καταστατικών προκειμένου να συμμετέχουν στην Δράση: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

Η Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων σε εμπορικές περιοχές των πόλεων όλης της χώρας, με στόχο:

Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασηςκαι την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από σχήματα που θα αποτελούνται από Ο.Τ.Α. β’ βαθμού (Δικαιούχοι) και τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους (Συνδικαιούχοι). Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ
Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου έως 400.000 ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 29η Ιουνίου 2018 και η καταληκτική ημερομηνία η 24η Σεπτεμβρίου 2018. 

Καταλήγοντας ο κ. Ουσουλτζόγλου αναφέρθηκε στα άρθρα του Καταστατικού που πρέπει να τροποποιηθούν ώστε ο Εμπορικός Σύλλογος να συμμετέχει στην συγκεκριμένη Δράση. Πρόκειται για τα άρθρα 2, 3, και 11, που έχουν σχέση με τον Σκοπό και τους οικονομικούς πόρους του Συλλόγου.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποίηση των παραπάνω άρθρων του Καταστατικού του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο