Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τροχαίας για εργασίες συντήρησης "Κουστοχώρι-Κάτω Βέρμιο"


Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας αναφέρει:
Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών που αφορούν αποξηλώσεις χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, καθώς επίσης εργασίες τοποθέτησης νέων στηθαίων ασφαλείας από Χ.Θ. 17+400 έως Χ.Θ. 18+000 της επαρχιακής οδού Ε.Ο. 2 Τμήμα Διασταύρωση Κουστοχωρίου έως Κάτω Βέρμιο (οι μετρήσεις ξεκινούν από τη διασταύρωση με Ε.Ο.4).

Αποφασίστηκε ότι: 

Τη Δευτέρα 01-10-2018 και Τρίτη 02-10-2018, θα εφαρμόζεται στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας στα τμήματα της ανωτέρω οδού, με ελάχιστο πλάτος έκαστης λωρίδας τα 2,75m. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 50 μέτρων και συγχρόνως, σε όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα υπάρχουν δύο [02] σηματωροί, εκατέρωθεν του εργοταξίου. 

Η σήμανση θα είναι σύμφωνη με το τυπικό σχέδιο 2.2.2 για Υπεραστικές οδούς (εκτός αυτοκινητόδρομων) / Εργοτάξια μικρής Διάρκειας / Στένωση λωρίδας σε οδό με μικρή κυκλοφορία,
προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της οδού και του εκπονούντος έργου, σήμανση η οποία θα τοποθετείται πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνεται με το πέρας αυτών.

α) Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου, έκαστη ήμερα πραγματοποίησης των εργασιών, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κλπ).

β) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, θα εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω με α/α 2 σχετική συνημμένη Τεχνική Έκθεση και Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, μελέτη η οποία είναι βασισμένη στην Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β ́ 20-05-2011).

γ) Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τις συνημμένες εγκεκριμένες μελέτες από τον ανάδοχο του Έργου, με μέριμνα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει: 

1) Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

2) Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

3) Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των ατόμων με Αναπηρία.

4) Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.

5) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).

6) Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του έργου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΥΛΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο