8 Ιανουαρίου 2019

Κτηματολόγιο Βέροιας: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγράφων


Του Παναγιώτη Δαβόρα*: Η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, είτε σε αυτές εμφαίνεται ως ιδιοκτήτης έτερο πρόσωπο είτε αυτές έχουν την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης», είναι αποκλειστική και εφόσον δεν αμφισβητηθούν μετά την πάροδό της καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερόμενων με τις πρώτες αυτές εγγραφές ως δικαιούχων για τα δικαιώματα στα οποία αυτές αφορούν.
Τα ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «άγνωστου ιδιοκτήτη» μόλις παρέλθει η άνω αποκλειστική προθεσμία και καταστούν οριστικές οι αρχικές εγγραφές θα θεωρείται ότι ανήκουν πλέον κατά αμάχητο τεκμήριο στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Η περιοχή της Βέροιας ανήκει σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006, ήτοι πριν τις 2/8/2006. Η αποκλειστική προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών για αυτές τις περιοχές η οποία προβλέπεται στο αρ. 6 παρ. 2 περ. β’ του Ν 2664/1998 είναι δεκατέσσερα έτη και άρχεται από την ημερομηνία κήρυξης υπό κτηματογράφηση κάθε περιοχής. Για την περιοχή της Βέροιας η ημερομηνία κήρυξής της υπό κτηματογράφηση είναι η 18η Απριλίου 2005, οπότε σύμφωνα με τα ανωτέρω η προθεσμία αμφισβήτησης και διόρθωσης των πρώτων εγγραφών λήγει την 18η Απριλίου 2019.

Στις 24 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4585/2018 όπου στο αρ. 1 προβλέπεται η τροποποίηση του αρ. 6 Ν 2664/1998. Με τον νόμο αυτό προστέθηκε στο αρ. 6 του Ν 2664/1998 η νέα παράγραφος 4β όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τις 2/8/2006 η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του αρ. 6 Ν 2664/1998 είναι δεκαπέντε έτη, εφόσον δεν έχει λήξει μέχρι τις 30/11/2018. Ενώ για τις περιοχές όπου παρατάθηκε η αποκλειστική προθεσμία με το αρ. 126 του Ν 4514/2018 και το αρ. 18 του Ν 4551/2018 και δεν έληξε ως τις 30/11/2018, παρατείνεται περαιτέρω κατά τρεις μήνες.

Επομένως για την περιοχή της Βέροιας η αποκλειστική προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών δεν λήγει την 18η Απριλίου 2019, όπως προβλεπόταν πριν την ψήφιση του άνω νόμου, αλλά θα λήξει με την πάροδο δεκαπέντε ετών από την κήρυξή της υπό κτηματογράφηση, ήτοι θα λήξει την 18η Απριλίου 2020.

* Ο Παναγιώτης Δημοσθ. Δαβόρας είναι Δικηγόρος και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του ΥΔΑΔ με έδρα τη Βέροια 

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Share:

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

Easy Education

Tsiflidis SecurityΕγγραφή στο newsletter