Το θέμα της Ε.Β.Ζ. φέρνει με Ερώτησή της στη Βουλή η Φρόσω Καρασαρλίδου - Την Ερώτηση συνυπογράφουν 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ


ΔΤ: Ερώτηση προς τους  Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσε η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσω Καρασαρλίδου, ζητώντας  διευκρινίσεις για τη λειτουργία του εργοστασίου της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας, Την ερώτηση συνυπογράφουν 29 ακόμη βουλευτές, επισημαίνοντας την επείγουσα ανάγκη να δοθούν εγγυήσεις για τη λειτουργία της Βιομηχανίας.

Η κα Καρασαρλίδου, αφού αναφέρεται στο ιστορικό της Εταιρίας και στους όρους του σχεδίου  εξυγίανσης της ΕΒΖ επισημαίνει ότι προκύπτουν ζητήματα αθέτησης ουσιωδών όρων και υποχρεώσεων του εν λόγω μισθωτηρίου, ( μεταξύ ΕΒΖ και Royal Sugar) όπως η  μη απορρόφηση και μη πληρωμή της παραγωγής των τεύτλων του 2019, η μη υπογραφή από τους συμβαλλόμενους, πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής για την παράδοση των μισθίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και λοιπών αναλώσιμων υλικών της Βιομηχανίας, και η απομάκρυνση σκραπ, μηχανημάτων και  χρήσιμων υλικών, προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς να μεσολαβήσει οποιαδήποτε απογραφή, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι Royal Sugar ιδιοποιήθηκε υλικά συσκευασίας μεγάλης αξίας με λογότυπο της ΕΒΖ στα οποία συσκεύαζε ζάχαρη άγνωστης προέλευσης, που διακινούσε και εξακολουθεί να διακινεί στην αγορά πριν από την επίσημη ημερομηνία παράδοσης-παραλαβής του εργοστασίου που  ήταν η 18.12.2019.

Μάλιστα, σύμφωνα με  δημοσιεύματα, στις 17.12.2019 σε σύσκεψη στο γραφείο του κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφασίστηκε να γίνει «με κάθε επιφύλαξη» η παράδοση-παραλαβή των εργοστασίων της ΕΒΖ στη Royal Sugar

Στην Ερώτησή της η βουλευτής Ημαθίας, επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι η  παράνομη απομάκρυνση των παραπάνω υλικών μειώνει την αξία του ενεργητικού της παλιάς ΕΒΖ, με συνέπεια, οι φορείς που έχουν προσφύγει κατά της συμφωνίας εξυγίανσης και διεκδικούν χρήματα από την ΕΒΖ (Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικοί Φορείς ΔΕΠΑ, ΤΟΕΒ, απολυθέντες εργαζόμενοι) να λάβουν πενιχρές αποζημιώσεις.

.Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θέτουν ερωτήματα για τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας, τονίζοντας ότι επιδεινώνεται μια ήδη προβληματική κατάσταση στην Ημαθία, αλλά και τις  υπόλοιπες  τευτλοπαραγωγές περιοχές  της χώρας, η οποία πλήττεται από την αποβιομηχάνισή της, καθώς σε σύντομο χρόνο διέκοψε τη λειτουργία του και άλλο εργοστάσιο και εκτιμούν ότι αυτό  δεν αποτελεί ορθολογική αλλά μονοπωλιακή επιλογή, ενώ η διάτρητη συμφωνία μίσθωσης την καθιστά ευάλωτη σε πιθανή καταστρατήγησή της.

Για όλα αυτά, οι 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καλούν τους συναρμόδιους υπουργούς της Κυβέρνησης να απαντήσουν στα ερωτήματα που έθεσαν, όπως:-Νομιμοποιείται ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναλαμβάνει την ευθύνη  του διεκδικούμενου χρέους του εκλεκτού της ΝΔ κ. Καραθανάση, νόμιμου εκπροσώπου της Royal Sugar, έναντι της ΕΒΖ;

-Νομιμοποιείται  να αποφασίζει τη «με επιφύλαξη» διαδικασία παράδοσης-παραλαβής υλικών αξίας εκατομμυρίων ευρώ και την εν λευκώ παράδοση εργοστασίων στον εκλεκτό της ΝΔ κ. Καραθανάση, νόμιμο εκπρόσωπο της Royal Sugar, και εις βάρος των πιστωτών της ΕΒΖ;

-Γιατί συνεχίζεται η μεταφορά χρήσιμων μηχανημάτων, σπόρων και σκραπ εις βάρος των πιστωτών της ΕΒΖ και επ’ ωφελεία του μισθωτή; Γιατί δεν αναζητούνται οι ευθύνες από τη διοίκηση της ΕΒΖ η οποία, αν και είναι γνώστης της κατάστασης εξ αρχής, δεν προστατεύει το ενεργητικό της εταιρίας;

-Σκοπεύετε να προβείτε άμεσα στην παραβολή των εναπομεινάντων υλικών του εργοστασίου Πλατέος σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στους πίνακες των παραρτημάτων της σύμβασης και στην άμεση κοστολόγηση στην Συνεταιριστική Τράπεζα των αφαιρεθέντων υλικών; Στην περίπτωση αυτή πως θα κοστολογηθεί το αφαιρεθέν σκραπ που δεν περιγράφεται στα παραρτήματα και δεν μπορεί να αποτιμηθεί;

-Είναι σύμφωνο με την πολιτική σας το να καταστεί το εργοστάσιο μη λειτουργικό με την  αφαίρεση των χρήσιμων μηχανημάτων από την μισθώτρια εταιρεία; Εφόσον δεν είναι σύμφωνες με την πολιτική σας οι παραπάνω ενέργειες θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες;

-Νομιμοποιείται η μισθώτρια εταιρία να μην  υπογράψει με τους παραγωγούς τεύτλων τα συμβόλαια αγοράς για την απορρόφηση της παραγωγής του 2019; Γιατί δεν πλήρωσε την παραπάνω παραγωγή ζημιώνοντας έτσι τους παραγωγούς κατά 3,7 εκατομμύρια ευρώ;

-Περιλαμβάνεται το εργοστάσιο σπόρων στο Μίσθιο; Αν ναι, για ποιον λόγο υπεκμισθώθηκε και αυτό στην Royal Sugar στην τιμή του ενός, αφού ως γνωστό δεν πρόκειται να παράγει σπόρο. Αν όχι, τότε για ποιον λόγο η Royal Sugar εγκαταστάθηκε και σε αυτό το εργοστάσιο;

-Γιατί δεν έγινε καταγγελία  της συμφωνίας μίσθωσης και δεν ακολούθησε απομάκρυνση της Royal Sugar και αναζήτηση νέου ενδιαφερόμενου, αφού δεν τηρήθηκε η Συμφωνία μίσθωσης και σε τίποτα δεν εξυπηρετήθηκαν οι κοινωφελείς σκοποί της;

-Πως εξηγείτε το κλείσιμο ενός λειτουργούντος εργοστασίου και η ενεργοποίηση ενός παροπλισμένου εδώ και επτά χρόνια;

-Πότε προβλέπετε να εξοφληθούν οι οφειλές δεδουλευμένων προς τους εναπομείναντες εργαζόμενους της ΕΒΖ;

-Για ποιον λόγο χρησιμοποιείται από την Royal Sugar το brandname της ΕΒΖ αλλά χωρίς το προϊόν, με συνέπεια να προκαλείται σύγχυση και πιθανή πλάνη στο καταναλωτικό κοινό; Για ποιον λόγο -και παρά το γεγονός ότι είναι γνώστης της κατάστασης εξ αρχής-  η διοίκηση της ΕΒΖ κωφεύει και αδρανεί και δεν προστατεύει το ενεργητικό της σε βάρος των συμφερόντων των πιστωτών της αλλά και της ίδιας;

-Αναφορικά με την πρόσφατη επικυρωτική του σχεδίου εξυγίανσης της ΕΒΖ κρίση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που είχε καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς, πως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο για την επαναφορά της ΕΒΖ σε κερδοφορία, όταν ήδη αυτό έχει εγκαταλειφθεί συνεπεία της ενοικίασης των δύο εργοστασίων;


Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ Υπουργούς

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Αναγκαία και επείγουσα η παροχή διευκρινήσεων και εγγυήσεων σχετικά με τη λειτουργία του εργοστασίου της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας.

Στο σχέδιο εξυγίανσης της ΕΒΖ που υποβλήθηκε προς επικύρωση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προβλεπόταν η σύσταση 8 εταιριών ειδικού σκοπού στις οποίες θα μεταβιβαζόταν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της ΕΒΖ, ενώ στη μητρική εταιρία που πλέον θα ονομάζεται παλαιά εταιρία ΕΒΖ -Old Co- θα παρέμενε το υπόλοιπο ενεργητικό.

Στις 5.11.2019, η ΕΒΖ εκμίσθωσε με συνοπτική διαδικασία δύο εργοστάσιά της στο Πλατύ και στις Σέρρες στη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας η οποία τα υπεκμισθώνει στη Royal Sugar του κ. Καραθανάση. Όμως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχεδίου εξυγίανσης, η ΕΒΖ έχει κατά της Royal Sugar απαιτήσεις λογιστικής αξίας 1.722.806 ευρώ.

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε στον Τύπο το μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ ΕΒΖ, Τράπεζας Πειραιώς και Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. Με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα, προκύπτουν ζητήματα αθέτησης ουσιωδών όρων του εν λόγω μισθωτηρίου αναφορικά:

1. Με τη μη απορρόφηση και μη πληρωμή της παραγωγής των τεύτλων του 2019, υποχρέωση που απορρέει από το μισθωτήριο και την οποία μάλιστα η Royal Sugar αναφέρει στο από 6.11.2019 Δελτίο Τύπου της, αναρτημένο στον ιστότοπό της. Η μη εκπληρωθείσα εισέτι υποχρέωση της μισθώτριας υπολογίζεται στα 3.7 εκ. ευρώ.

2. Με τη μη υπογραφή από τους συμβαλλόμενους πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής για την παράδοση των μισθίων και του εντός αυτών μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και λοιπών αναλώσιμων υλικών. Αντιθέτως, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις 17.12.2019 σε σύσκεψη στο γραφείο του κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφασίστηκε να γίνει «με κάθε επιφύλαξη» η παράδοση-παραλαβή των εργοστασίων της ΕΒΖ στη Royal Sugar. Συνεπώς, δεν έγινε απογραφή και παράδοση-παραλαβή για τα αναλώσιμα υλικά, σπόρους κ.λπ. τα οποία παραμένουν στο ενεργητικό της παλιάς ΕΒΖ και η εκποίηση των οποίων προβλεπόταν να καλύψει μέρος του χρέους των πιστωτών της ΕΒΖ. Η λογιστική αξία των παραπάνω αποτιμάται σε 14.415.422 ευρώ, ενώ η πραγματική τους αξία αποτιμάται ακόμα μεγαλύτερη. Προκαλεί ερωτηματικά ότι εκπρόσωποι της Royal Sugar δήλωναν στον Τύπο στις 3.12.2019 ότι «η αποθήκη στο Πλατύ ήταν σχεδόν άδεια από εμπόρευμα». Επιβεβαιώνεται έτσι έμμεσα ότι η Royal Sugar είχε ήδη εγκατασταθείστους χώρους της ΕΒΖ πριν την διαδικασία παράδοσης-παραλαβής που έγινε επισήμως στις 18.12.2019.

3. Με το γεγονός ότι η Royal Sugar ήδη από την επομένη της υπογραφής του μισθωτηρίου και χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαδικασία παράδοσης-παραλαβής, εγκαταστάθηκε σε όλους τους χώρους του εργοστασίου συμπεριλαμβανομένου και του χώρου του εργοστασίου σπόρων (ξεχωριστή μονάδα από αυτή του εργοστασίου Πλατέος). Από τις πρώτες μέρες της εγκατάστασής της, και χωρίς να μεσολαβήσει οποιαδήποτε απογραφή, υπάρχουν μαρτυρίες ότι άρχισε να απομακρύνει από τις εγκαταστάσεις και με άγνωστη κατεύθυνση σκραπ, μηχανήματα και χρήσιμα υλικά. Επιπλέον, με την εγκατάστασή της, υπάρχουν μαρτυρίες ότι ιδιοποιήθηκε υλικά συσκευασίας μεγάλης αξίας με λογότυπο της ΕΒΖ στα οποία συσκεύαζε ζάχαρη άγνωστης προέλευσης, την οποία διακινούσε και εξακολουθεί να διακινεί στην αγορά ήδη από τις 02.12.2019, μολονότι η επίσημη ημερομηνία παράδοσης-παραλαβής του εργοστασίου ήταν η 18.12.2019. Επίσης, υπάρχουν τέλος μαρτυρίες ότι ιδιοποιήθηκε σπόρο μεγάλης αξίας τον οποίο μετέφερε σε δικές της αποθήκες και με τον οποίο εφοδιάζει τευτλοπαραγωγούς του νομού Σερρών. Η παράνομη απομάκρυνση των παραπάνω υλικών μειώνει την αξία του ενεργητικού της παλιάς ΕΒΖ που, όπως είναι φυσικό, θα έπρεπε να προορίζεται για κάλυψη μέρους των απαιτήσεων πιστωτών της. Συνέπεια αυτής της μείωσης είναι ότι οι φορείς που έχουν προσφύγει κατά της συμφωνίας εξυγίανσης και διεκδικούν χρήματα από την ΕΒΖ (Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικοί Φορείς ΔΕΠΑ, ΤΟΕΒ, απολυθέντες εργαζόμενοι) θα λάβουν πενιχρές αποζημιώσεις.

4. Με το ότι γίνεται χρήση, όπως προαναφέρθηκε, από τη Royal Sugar των υλικών συσκευασίας της ΕΒΖ αλλά κυρίως του brand name αυτής όμως όχι και του προϊόντος, με συνέπεια να προκαλείται στον καταναλωτή η πλάνη ότι δήθεν αγοράζει ελληνική ζάχαρη παραγωγής της ΕΒΖ η οποία εξ αντικειμένου και λόγω της ποιότητάς της και της φήμης της διατίθεται σε αυξημένη τιμή μολονότι αυτή είναι αγνώστου προελεύσεως και πιθανόν αμφιβόλου ποιότητας.

Επειδή είναι προφανές ότι:

Προκαλούνται -από τα ως άνω τεκταινόμενα- ερωτήματα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης των εγκαταστάσεων της ΕΒΖ.

Επιδεινώνεται μια ήδη προβληματική κατάσταση στην Ημαθία και των υπολοίπων περιοχών τευτλοπαραγωγης της χώρας, η οποία πλήττεται από την αποβιομηχάνισή της, καθώς σε σύντομο χρόνο διέκοψε τη λειτουργία του και άλλο εργοστάσιο.

Η μετατροπή ενός -μέχρι πρόσφατα- λειτουργούντος εργοστασίου σε αποθηκευτικό χώρο -χωρίς μάλιστα αποθηκευτικό υλικό, καθώς αυτό αφαιρείται- που δεν προβλεπόταν στη Συμφωνία και δεν περιεχόταν στις εξαγγελίες της Royal Sugar (του κ. Καραθανάση) δεν αποτελεί ορθολογική αλλά μονοπωλιακή επιλογή.

Δεν υλοποιείται ούτε κατ’ ελάχιστον η πολυδιαφημιζόμενη «λύση» για την ΕΒΖ, η δε διάτρητη συμφωνία μίσθωσης την καθιστά ευάλωτη σε πιθανή καταστρατήγησή της.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

1.    Νομιμοποιείται ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναλαμβάνει την ευθύνη  του διεκδικούμενου χρέους του εκλεκτού της ΝΔ κ. Καραθανάση, νόμιμου εκπροσώπου της Royal Sugar, έναντι της ΕΒΖ;

2.    Νομιμοποιείται ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αποφασίζει τη «με επιφύλαξη» διαδικασία παράδοσης-παραλαβής υλικών αξίας εκατομμυρίων ευρώ και την εν λευκώ παράδοση εργοστασίων στον εκλεκτό της ΝΔ κ. Καραθανάση, νόμιμο εκπρόσωπο της Royal Sugar, και εις βάρος των πιστωτών της ΕΒΖ;

3.    Γιατί συνεχίζεται η μεταφορά χρήσιμων μηχανημάτων, σπόρων και σκραπ εις βάρος των πιστωτών της ΕΒΖ και επ’ ωφελεία του μισθωτή; Γιατί δεν αναζητούνται οι ευθύνες από τη διοίκηση της ΕΒΖ η οποία, αν και είναι γνώστης της κατάστασης εξ αρχής, δεν προστατεύει το ενεργητικό της εταιρίας;

4.    Σκοπεύετε να προβείτε άμεσα στην παραβολή των εναπομεινάντων υλικών του εργοστασίου Πλατέος σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στους πίνακες των παραρτημάτων της σύμβασης και στην άμεση κοστολόγηση στην Συνεταιριστική Τράπεζα των αφαιρεθέντων υλικών; Στην περίπτωση αυτή πως θα κοστολογηθεί το αφαιρεθέν σκραπ που δεν περιγράφεται στα παραρτήματα και δεν μπορεί να αποτιμηθεί;

5.    Είναι σύμφωνο με την πολιτική σας το να καταστεί το εργοστάσιο μη λειτουργικό με την  αφαίρεση των χρήσιμων μηχανημάτων από την μισθώτρια εταιρεία; Εφόσον δεν είναι σύμφωνες με την πολιτική σας οι παραπάνω ενέργειες θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες;

6.    Νομιμοποιείται η μισθώτρια εταιρία να μην  υπογράψει με τους παραγωγούς τεύτλων τα συμβόλαια αγοράς για την απορρόφηση της παραγωγής του 2019; Γιατί δεν πλήρωσε την παραπάνω παραγωγή ζημιώνοντας έτσι τους παραγωγούς κατά 3,7 εκατομμύρια ευρώ;

7.    Περιλαμβάνεται το εργοστάσιο σπόρων στο Μίσθιο; Αν ναι, για ποιον λόγο υπεκμισθώθηκε και αυτό στην Royal Sugar στην τιμή του ενός, αφού ως γνωστό δεν πρόκειται να παράγει σπόρο. Αν όχι, τότε για ποιον λόγο η Royal Sugar εγκαταστάθηκε και σε αυτό το εργοστάσιο;

8.    Γιατί δεν έγινε καταγγελία  της συμφωνίας μίσθωσης και δεν ακολούθησε απομάκρυνση της Royal Sugar και αναζήτηση νέου ενδιαφερόμενου, αφού δεν τηρήθηκε η Συμφωνία μίσθωσης και σε τίποτα δεν εξυπηρετήθηκαν οι κοινωφελείς σκοποί της;

9.    Πως εξηγείτε το κλείσιμο ενός λειτουργούντος εργοστασίου και η ενεργοποίηση ενός παροπλισμένου εδώ και επτά χρόνια;

10. Πότε προβλέπετε να εξοφληθούν οι οφειλές δεδουλευμένων προς τους εναπομείναντες εργαζόμενους της ΕΒΖ;

11. Για ποιον λόγο χρησιμοποιείται από την Royal Sugar το brandname της ΕΒΖ αλλά χωρίς το προϊόν, με συνέπεια να προκαλείται σύγχυση και πιθανή πλάνη στο καταναλωτικό κοινό; Για ποιον λόγο -και παρά το γεγονός ότι είναι γνώστης της κατάστασης εξ αρχής-  η διοίκηση της ΕΒΖ κωφεύει και αδρανεί και δεν προστατεύει το ενεργητικό της σε βάρος των συμφερόντων των πιστωτών της αλλά και της ίδιας;

12. Αναφορικά με την πρόσφατη επικυρωτική του σχεδίου εξυγίανσης της ΕΒΖ κρίση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που είχε καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς, πως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο για την επαναφορά της ΕΒΖ σε κερδοφορία, όταν ήδη αυτό έχει εγκαταλειφθεί συνεπεία της ενοικίασης των δύο εργοστασίων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αποστόλου Ευάγγελος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παππάς Νικόλαος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέτυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου Ραλλία

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο