Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Παρασκευή (18/12) - Θα πάρει αποφάσεις και για αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών


Τακτική συνεδρίαση, σε διαφορετική από τις συνηθισμένες ημέρα, θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (μέσω τηλεδιάσκεψης), την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, στις 5 το απόγευμα. 

Η συνεδρίαση, που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, θα έχει 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, πολλά εκ των οποίων αφορούν την αναπροσαρμογή ή μη διαφόρων δημοτικών τελών. 

Αναλυτικά τα θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο 
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 188/2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 2ο 
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του α) ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου και β)  τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά της Κοινότητας Ριζωμάτων. 

ΘΕΜΑ 3ο 
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού. 

ΘΕΜΑ 4ο
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 5ο 
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.

ΘΕΜΑ 6ο
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.

ΘΕΜΑ 7ο 
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης και του τέλους εισόδου οχημάτων στο πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο. 

ΘΕΜΑ 8ο 
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία της Κοινότητας Βέροιας και στις λοιπές Κοινότητες του Δήμου. 

ΘΕΜΑ 9ο 
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής. 

ΘΕΜΑ 10ο
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

ΘΕΜΑ 11ο
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.

ΘΕΜΑ 12ο
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.

ΘΕΜΑ 13ο
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

ΘΕΜΑ 14ο 
Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»

ΘΕΜΑ 15ο 
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου

ΘΕΜΑ 16ο 
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Δ΄ κατανομή έτους 2020).

ΘΕΜΑ 17ο 
Έγκριση ή μη οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 18ο 
Έγκριση ή μη του φακέλου μελέτης του έργου «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου Κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Πατρίδας»

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου»

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο «Δ.Βικέλας»

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες  εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμης δημότισσας

ΘΕΜΑ 23ο 
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής εξέτασης και κηδείας οικονομικά αδύναμης δημότισσας
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια