Στις 9.45 το πρωί θα ξεκινήσουν την Τρίτη (19/1) τα μαθήματα σε Νηπιαγωγεία - Δημοτικά - Ειδική Αγωγή του Δ. Βέροιας


Αργότερα θα ανοίξουν τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία και δομές Ειδικής Αγωγής του Δ. Βέροιας και  Βέροιας την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Βέροιας, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. 

Συγκεκριμένα, τα σχολεία θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους στις 09.45 το πρωί, αντί της συνηθισμένης πρωινής ώρας. 

Κλειστά θα παραμείνουν  το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων. 

Η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 94 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» με τις οποίες προστίθενται αρμοδιότητες στο άρ. 75, παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπό τον τομέα στ΄ («Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού»).
2.- Την υπ’ αριθ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του «Προγράμματος Καλλικράτης».
3.- Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στον Δήμο Βέροιας λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν.4625/2019.

Αποφασίζουμε

Το άνοιγμα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Βέροιας και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Βέροιας την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 09:45, και

Την αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια