Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Αντικείμενο

Το πρόγραμμα αφορά 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών. Θα παρασχεθούν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε συγκεκριμένους κλάδους.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που:

·                 Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

·                Που έχουν γεννηθεί από 01/10/1971 έως 31/12/1990.

·                Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·               Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.

Υλοποίηση

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (trainingvoucher) και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

· Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 4 φάσεις (προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά τη λήξη της).

· Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.

· Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

· Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Αντικείμενα κατάρτισης

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης στους αντίστοιχους κλάδους:

Α. Mεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,

a)  Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

b)  Εργασίες Μόνωσης

c) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Β. Eπιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας

a)  Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

b)  Επαγγελματίας Καθαριστής

c)  Λινοθηκάριος

d) Οροφοκόμος

Γ. Tουρισμού-επισιτισμού

a)            Σερβιτόρος

b)            Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

c)            Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

d)            Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Κριτήρια Μοριοδότησης

Η κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων θα γίνει μέσω μοριοδότησης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μοριοδοτούνται οι μήνες ανεργίας, ένα μόριο ανά μήνα μέχρι 50 μήνες)

2. Ατομικό/ Οικογενειακό εισόδημα (φορολογικό έτος 2019)

3. Προγενέστερη εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 2.520€ .

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00ευρώ/ώρα)

Αίτηση Συμμετοχής

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6978897897 ή στο email: info@dictiosi.gr για περισσότερες πληροφορίες ή εναλλακτικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://www.dictiosi.gr/index.php/news/item/174-voucher30-49.html  Η ειδικά καταρτισμένη ομάδα μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας. 

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο