Ανακοινώσεις του Δ. Βέροιας για θέματα περιβάλλοντος, προγραμμάτων κ.α.


Παρακάτω παρατίθενται ανακοινώσεις που εστάλησαν από το γραφείο Τύπου του Δ. Βέροιας την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, προς ενημέρωση των πολιτών:

Δελτία Τύπου από Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας: 

«Οι κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελούν επικίνδυνο απόβλητο»
 
     Οι κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελούν επικίνδυνο απόβλητο και η διαχείριση τους αποτελεί υποχρέωση των χρηστών, σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους παραγωγούς φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
     Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τους,  στα σημεία πλήρωσης των ραντιστηκών βυτίων με νερό, στις άκρες των δρόμων ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και καύση τους, ρυπαίνουν το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα και μολύνουν τα υπόγεια ύδατα. Αποτελούν δε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σε μια ευρύτερη περιοχή.
     Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 30.000 ευρώ, για υποβάθμιση περιβάλλοντος και πρόκληση κίνδυνων για τη δημόσια υγεία.
     Παρόλο που οι Δήμοι δεν έχουν αρμοδιότητα για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, ο Δήμος Βέροιας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, εφαρμόζει από το έτος 2016 Πιλοτικό Πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πραγματοποιώντας δύο συλλογές κατ΄έτος, όπου παραγωγοί παραδίδουν τους ειδικούς σάκους με τις πλυμένες συσκευασίες πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
    Συγκεκριμένα μέσω : 
της διαδικασίας του τριπλού ξεπλύματος των πλαστικών φιαλών, αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου τους στο βυτίο, 
τη διατήρηση της κενής πλαστικής συσκευασίας σε ειδικό σάκο (διαχωρίζοντας τα πώματα από τη συσκευασία, την οποία τρυπάμε για ασφάλεια), 
και της παράδοσης τους σε σημεία συλλογής που ανακοινώνονται ή στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν ειδικό κάδο συλλογής,
εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση του επικίνδυνου αυτού αποβλήτου, η προστασία της δημόσιας υγείας και δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να το διαχειριστούν ως μη επικίνδυνο.
     Η διαχείριση των συσκευασιών σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αποτελεί επιτακτική ανάγκη και η συμμετοχή ΟΛΩΝ είναι απαραίτητη.
     Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε  ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακυκλώσιμων Υλικών,  σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), το Σύλλογο Γεωπόνων Νομού Ημαθίας και την αρωγή του ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, θα προγραμματίσει, για έκτη χρονιά, περί τα μέσα Ιουνίου,  την 1η συλλογή συσκευασιών γεωργικών φαρμάτων του τρέχοντος έτους.
     Το πρόγραμμα συλλογής των συσκευασιών θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον έντυπο & ηλεκτρονικό Τύπο καθώς επίσης θα αναρτηθεί στα Δημοτικά Καταστήματα των Κοινοτήτων του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν οι χρήστες για την παράδοσή τους.
     Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων να αποθηκεύουν προσωρινά τις πλαστικές συσκευασίες των φυτοφαρμάκων στους ειδικούς σάκους (διαφανείς νάιλον σακούλες) που διατίθενται από την Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακυκλώσιμων Υλικών (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50634, 50595) ή τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να τα παραδώσουν κατά την ημέρα συλλογής τους.  
 
«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…»

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος 
& Πολιτικής Προστασίας 
Παπαδόπουλος Βασίλειος

 
***

«Ανακυκλώνουμε σωστά (;) »

      Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικά προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν οι σύγχρονες κοινωνίες καθώς αντιλαμβάνονται πλέον πως τα απόβλητα δεν αποτελούν ένα άχρηστο βάρος αλλά ένα πολύτιμο πόρο που αν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να δώσει πολλαπλά οφέλη. 
      Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, η επανάχρηση, η ανακύκλωση και γενικότερα η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων  διότι επιτυγχάνουν οικονομικά οφέλη, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
      Η εφαρμογή της ανακύκλωσης στηρίζεται στην  υπευθυνότητα του πολίτη για το διαχωρισμό των αποβλήτων και την απόρριψή / παράδοση τους στους αντίστοιχους κάδους / αποδέκτες ανάλογα με το είδος τους.
      Όσον αφορά την ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ) η διάθεση των αποβλήτων πραγματοποιείται ακολουθώντας τις ακόλουθες οδηγίες :
Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας (από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, λευκοσίδηρο και αλουμίνιο) από τα υπόλοιπα απορρίμματα στο νοικοκυριό. 
Καθαρίζουμε τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. 
Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο στον μπλε κάδο 
Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες αλλά τα ρίχνουμε χύμα.
     Συγκεκριμένα στο μπλε κάδο απορρίπτουμε τα ακόλουθα υλικά συσκευασίας :
Συσκευασίες από Αλουμίνιο, όπως,  αναψυκτικά, μπίρες, κ.ά.
Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο, όπως,  από γάλα εβαπορέ, τόνο, τοματοπολτό, κ.ά. 
Συσκευασίες από Πλαστικό, όπως,  μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, απορρυπαντικά, σαμπουάν, πλαστικές σακούλες, κ.ά. 
Συσκευασίες από Γυαλί, όπως, μπουκάλια και βαζάκια από χυμούς ή τρόφιμα, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, κ.ά. (Σημειώνεται ότι τα μπουκάλια από γυαλί μπορούν να απορρίπτονται και στους ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ που είναι τοποθετημένοι σε σημεία του Δήμου).
Συσκευασίες από Χαρτί, όπως, από γάλα, χυμούς, τρόφιμα, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες, Χαρτοκιβώτια, κ.ά.

     Όσα υλικά δεν αναφέρονται παραπάνω, όπως, πλαστικές ταινίες, χαρτί που περιέχει πλαστικό (περιοδικά),  ζελοφάν, διατίθενται στους πράσινους κάδους, ενώ υλικά όπως το φελιζόλ, αφρολέξ, δεματοποιούνται και επικοινωνούμε με την υπηρεσία για τον τρόπο διαχείρισής τους.

     Σημειώνεται ότι στον μπλε κάδο απαγορεύεται η απόρριψη σκουπιδιών, κλαδιών, χόρτων και μπαζών, διότι καταστρέφουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και αυξάνεται το ποσοστό του υπολείμματος που καταλήγει σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

     Όσο αφορά άλλα ανακυκλώσιμα υλικά όπως, ρούχα, μπαταρίες συσκευών, τηγανέλαια, απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους που είναι τοποθετημένοι σε περιοχές του Δήμου, ενώ οι  ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές συλλέγονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακυκλώσιμων Υλικών κατόπιν ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας 23313 50634, 50595). 
 
     Εφαρμόζοντας την ανακύκλωση μειώνεται ο όγκος των αποβλήτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή και τα οφέλη που προκύπτουν  δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά, καθώς η μείωση του όγκου των αποβλήτων οδηγεί και σε μείωση του κόστους της μεταφοράς και της διάθεσής τους.      

Ανακυκλώνουμε σωστά γιατί
«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο ...»

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος 
& Πολιτικής Προστασίας 
Παπαδόπουλος Βασίλειος

***

Από το γραφείο Τύπου του Δημάρχου: 

Κων/νος Βοργιαζίδης: «Μειώνεται η γραφειοκρατία και καταργείται το χαρτί» 
Ψηφιακή διακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων του Δήμου Βέροιας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ»

Στην καθολική ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΙΡΙΔΑ» προχωρούν το επόμενο διάστημα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας. Με την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων αξιοποιείται ένα ψηφιακό σύστημα του δημοσίου για το οποίο δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ, το οποίο υποστηρίζεται από στελέχη του δημοσίου τομέα, σταματώντας πλέον τη διακίνηση χαρτιού καθώς όλα τα έγγραφα πλέον θα διατίθενται ηλεκτρονικά. 
Σε συνέχεια της διαδικασίας εγκατάστασης, εκπαίδευσης και προετοιμασίας οργανωτικής δομής την Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Διευθυντής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ. Εσωτερικών, κ. Άγγελος Κουλός και ο Διευθυντής Πληροφορικής και Επικοινωνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, κ. Χρήστος Ζώτος συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Βέροιας, κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη. Νωρίτερα πραγματοποίησαν σύσκεψη με τους Προϊσταμένους και τους Διευθυντές των τμημάτων του Δήμου Βέροιας, υπό τον Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας, κ. Καλλίστρατο Γρηγοριάδη.
Στο πλαίσιο του Συστήματος «ΙΡΙΔΑ», όλες οι υπηρεσίες του δήμου θα καταρτίζουν, συντάσσουν, υπογράφουν, διακινούν και αρχειοθετούν ψηφιακά όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα και εσωτερικά διακινούμενα υπηρεσιακά έγγραφα, αλλά και έγγραφα που θα αποστέλλουν προς τους φορείς που χρησιμοποιούν την «ΙΡΙΔΑ», εξοικονομώντας χιλιάδες ευρώ ετησίως, εξυπηρετώντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με ταχύτητα.
«Ο Δήμος Βέροιας περνά στην εποχή όπου η γραφειοκρατία μειώνεται και η χρήση χαρτιού καταργείται. Η μηδενική επιβάρυνση του δήμου από τη χρήση του δωρεάν πληροφοριακού συστήματος της “ΙΡΙΔΑΣ” και η παράλληλη εξοικονόμηση πόρων, συνεισφέρει ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος» σημειώνει ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.
«Με την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων και διαφάνεια όπως επίσης και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Ο Δήμος Βέροιας θα αυξήσει τη δυναμική του ως κέντρο μεταφοράς τεχνογνωσίας στην Κεντρική Μακεδονία, αποτελώντας έναν από τους τρεις πρώτους δήμους στην συγκεκριμένη περιφέρεια που χρησιμοποιεί την “ΙΡΙΔΑ” για τη μετάβασή του στη νέα ψηφιακή εποχή» υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας, κ. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης.
Η «ΙΡΙΔΑ» αποτελεί ένα σύγχρονο, ισχυρό, αποτελεσματικό και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα που φιλοξενείται στην κυβερνητική υποδομή G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της συνεργασίας των στελεχών της Ομάδας Υποστήριξης της «ΙΡΙΔΑΣ» του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του ΥΠΕΣ, της Ομάδας Ανάπτυξης της ΙΡΙΔΑΣ του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και των υπηρεσιών του δήμου.


Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθ. 7/24-5-2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 110/2021 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με μεγάλη έκπληξη και ανησυχία ενημερώθηκε πρόσφατα από εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ) ότι επίκειται το κλείσιμο 75 καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς σε όλη τη χώρα. 
Την τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα, διέκοψαν τη λειτουργία τους 2.300 καταστήματα, αριθμός που ισοδυναμεί σε 57% του συνολικού αριθμού τραπεζικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, ο αντίστοιχος αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων μειώθηκε κατά 50% ή περίπου κατά 30.000 περίπου. 
Η δραματική αυτή μείωση του αριθμού τραπεζικών καταστημάτων, εκτός από τον τεράστιο αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και το αρνητικό αποτύπωμα στα επίπεδα απασχόλησης της χώρας, επιπλέον, δημιούργησε συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού ενός αξιοσημείωτου αριθμού πολιτών σε πολλές απομακρυσμένες και όχι μόνο περιοχές της χώρας, εξέλιξη που αντιτίθεται με τις προβλέψεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ορίζεται ρητά ότι «κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες όπως μεταξύ άλλων… οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες..».
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες έχουν διευρυμένο οικονομικό ρόλο στην κοινωνία κι αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες συνιστούν, με τη σειρά τους, τη ραχοκοκαλιά των τοπικών οικονομιών, μια περαιτέρω συρρίκνωση του τραπεζικού κλάδου θα δημιουργούσε δυνητικά επιπλέον αποεπένδυση και οικονομική ανισορροπία, επιδρώντας μεσοπρόθεσμα αρνητικά στην απασχόληση των τοπικών κοινωνιών αλλά και στα επίπεδα πρόσβασης των πολιτών σε βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 
Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ) στην προσπάθεια να εμποδίσει την περεταίρω συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας, ανατρέποντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς 2021-2024 για απομείωση 75 καταστημάτων σε όλη τη χώρα».    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ


Δελτίο Τύπου από Δημοτική Κοινότητα Βέροιας: 

Στα πλαίσια της ημέρας περιβάλλοντος στις 5/6/2021 οι εθελοντικές ομάδες καθαριότητας της Βέροιας συνεργάζονται και οργανώνουν δράση καθαρισμού των παράδρομων της περιφερειακής οδού με σημείο συνάντησης κάτω από το γήπεδο του μπάσκετ της Εληάς στις 17:00. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των δημοτών στην ελαχιστοποίηση απόρριψης σκουπιδιών εκτός κάδων αλλά και στην επισήμανση του έργου του εθελοντισμού και την διαφορά που μπορεί να κάνει στην κοινωνία μας.
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας,
σύμφωνα και με την υπ.αρ. 12/2021 απόφασή του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Να στηρίξει την εθελοντικής δράση που θα πραγματοποιηθεί στις 5/6/2021 από τις εθελοντικές ομάδες καθαριότητας.
β)  Καλεί όσους  Δημότες θέλουν να συμμετέχουν στην δράση 


Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Βέροιας:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 09/06/2021 και από ώρα 10:00 έως 11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο
Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Ταμειακού Απολογισμού έτους 2020 του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη Τοπικής παρέμβασης στην Πλατεία Ωρολογίου Βεροίας.
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας Ημαθίας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη.
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΒΕΡΟΙΑΣ».
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για λειτουργικά έξοδα (προμήθεια υλικών καθαριότητας) του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, έντυπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για εγκατάσταση πινακίδας σήμανσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ασύρματου συναγερμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 11ο
Αποδοχή ή μη δωρεάς φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας από την εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ.
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχων για τη «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία – πλαίσιο για δύο έτη».
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου».
ΘΕΜΑ 19ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».
ΘΕΜΑ 20ο
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 148 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Λαζοχωρίου.
ΘΕΜΑ 21ο
Αποδοχή ή μη της Ένωσης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ  Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» για τον διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ1Β του οικισμού Βεργίνας και ΠΕ2Β του οικισμού Παλατιτσίων» σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Αθλητισμού για την υλοποίηση της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης» Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. και της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του έργου  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)».
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Βέροιας (2018)».
ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Στ.Βαλαβανίδη.
ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Ι.Πουλιόπουλου.
ΘΕΜΑ 28ο
Επί αιτήματος Δ.Ι.  για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ 29ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ 30ο
Άσκηση ή μη κλήσης για επαναφορά της από 15/3/2018 (αρ.κατάθ. 26/2018) Έφεσης του Δήμου Βέροιας (Απόφ.701/2021).
ΘΕΜΑ 31ο
Άσκηση ή μη κλήσης για επαναφορά της από 26/8/2019 (αρ.κατάθ. 76/ΕΦ/2019) Έφεσης του Δήμου Βέροιας (Απόφ.906/2021).
ΘΕΜΑ 32ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 158/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 33ο
Ανάκληση ή μη της αριθμ. 102/2021 απόφασης Ο.Ε. "Αποδοχή δωρεάς συνεταιριστικών μερίδων από την Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης ΒΕΡΜΙΟΝ»".
ΘΕΜΑ 34ο
Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο