Δεκατρείς προτάσεις ύψους 24,2 εκατ. ευρώ κατέθεσε ο Δήμος Βέροιας στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης»


Δελτίο Τύπου από Δ. Βέροιας:

Ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» κατέθεσε δεκατρείς (13) προτάσεις οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των προσκλήσεων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), συνολικού προϋπολογισμού 24.277.866,15€.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν:

Πρόσκληση ΑΤ01: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΟΜΝΗΝΙΟΥ (ΜΠΟΥΡΑ) ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΛΟΓΡΙΑ» προϋπολογισμού 3.260.000€.

Πρόσκληση ΑΤ02: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού 6.836.965,13€ (χωρίς ΦΠΑ) που περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων στους οικισμούς Αγίου Γεωργίου και Τριλόφου.

Πρόσκληση ΑΤ03: «Προμήθεια και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 3.098.264,00€. Αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συλλεκτών που θα εγκατασταθούν στον περιβάλλοντα χώρο της Ε.Ε.Λ., οι οποίοι θα συνδέονται μέσω μετατροπέων με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ για ενεργειακό συμψηφισμό.

Πρόσκληση ΑΤ04: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής πράσινων Βιοαποβλήτων στον Δήμο Βέροιας», προϋπολογισμού 2.151.160,84€ για την προμήθεια ολοκληρωμένων έξυπνων συστημάτων κάδων (Γωνιών ανακύκλωσης).

Πρόσκληση ΑΤ05: «Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Αγίας Μαρίνας και Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας», συνολικού προϋπολογισμού 533.000,00€.

Πρόσκληση ΑΤ06: «Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 1.979.922,75€ έργο που περιλαμβάνει αντικατάσταση του συνθετικού τάπητα στο γήπεδο Δ. Βικέλας (πρώην ΕΑΚ) και μελέτη για την ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην είσοδο της πόλης της Βέροιας.

Πρόσκληση ΑΤ07: «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης» προϋπολογισμού 1.265.000,00€. Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση κτιρίου συνολικού εμβαδού 935,75τ.μ. στην περιοχή της Κυψέλης Βέροιας, ώστε να καταστεί λειτουργικό για τη στέγαση βρεφικού σταθμού με δυναμικότητα 96 βρεφών. 

Πρόσκληση ΑΤ08: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του Κορωναϊού COVID-19» προϋπολογισμού 1.327.947,33€ η οποία αφορά στην προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού και υπηρεσιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου.

Πρόσκληση ΑΤ09: «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 620.000,00€ σχετικά με την «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Πατρίδας» και τη «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

Πρόσκληση ΑΤ10: «Συντήρηση ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», προϋπολογισμού 431.000,00€ που περιλαμβάνει ολοκλήρωση κατασκευών στο 1ο δημ. Σχολείο Βέροιας, κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής του δήμου Βέροιας και ηλεκτροφωτισμό γηπέδου ποδοσφαίρου Μακροχωρίου.

Πρόσκληση ΑΤ11: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης τις 52.682,10€. Το περιεχόμενο του έργου αφορά στον Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο Κρίσιμων Υποδομών Δήμου Βέροιας όπως επίσης και σε δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στο Δήμο Βέροιας. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου υποέργου προβλέπεται χρηματοδότηση έως 620.000,00€ για την υλοποίηση των μελετών στα κτίρια που έχουν επιλεγεί κατά τον δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο.

Πρόσκληση ΑΤ12: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Βέροιας», συνολικού προϋπολογισμού 1.631.344,00€ για την Προμήθεια δέκα (10) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, δέκα (10) σταθμών Φόρτισης αυτών, μίας πλατφόρμας διαχείρισης Οχημάτων και σταθμών Φόρτισης και μίας υβριδικής μονάδας ΑΠΕ για χρήση ΑΠΕ στη Φόρτιση.

Πρόσκληση ΑΤ14: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 1821-1912», προϋπολογισμού 470.580,00€ αντικείμενο του οποίου είναι η υλοποίηση ενός συνεκτικού σχεδίου δράσεων στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Από τις παραπάνω προτάσεις, όπως είναι ήδη γνωστό, έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» που περιλαμβάνει και την κατασκευή εξωτερικών δικτύων για τη μεταφορά, μέσω δύο αντλιοστασίων, των λυμάτων των οικισμών Τριλόφου, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Μαρίνας (Δ.Ε. Δοβρά Βέροιας) μέχρι την Ε.Ε.Λ., προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε. Δοβρά, δυναμικότητας 4.000 ισοδύναμων κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, υπογραμμίζει: «Πρόκειται για ένα ουσιαστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τους Δήμους. Η πρόκληση για τον Δήμο Βέροιας ήταν να γίνουν οι σωστές μελέτες και η κατάλληλη προετοιμασία, ώστε να υποβάλλουμε άμεσα ολοκληρωμένες προτάσεις, αξιοποιώντας όλους τους άξονες του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» προκειμένου να προχωρήσουμε τη φιλόδοξη προσπάθειά μας για έργα υποδομής στην πόλη και στα χωριά. Εκτιμώ πως με το καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση των Δήμων σε συνδυασμό με τον στρατηγικό μας σχεδιασμό ως δημοτική αρχή, και με την αμέριστη στήριξη των υπηρεσιών του Δήμου μας, μέχρι το τέλος της θητείας μας θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε ένα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο προς όφελος των δημοτών».
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο