Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Μ. Αλεξάνδρου στη Βέροια (15/2)Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής: Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια  εργασιών φορτοεκφόρτωσης αντικειμένων,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων, σε τμήμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου, έμπροσθεν υποκαταστήματος τράπεζας EUROBANK (τρεις (3) θέσεις  στάθμευσης), την Τρίτη 15-02-2022 και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 17:00΄. 

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,  καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (3)  σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ  905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  

Β. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής  μεταφοράς.  

Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής  Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης.  

Δ. Επιπλέον:  
1. η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών και  θα απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών από τον αιτούντα τις εργασίες, με μέριμνα,  εποπτεία και επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.  

2. σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ο αιτών  οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα  και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.  

3. να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,  από και προς τους χώρους εργασιών.  

4. τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων  σήμανσης.  

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109  του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και  την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την  τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των  παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.  
                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                              Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ  
                                      Ταξίαρχος 
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο