Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις επί της Εγνατίας ΟδούΑπό την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής: Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων (πυκνής ομίχλης).  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Από έκδοση παρούσας μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων τον αποκλεισμό  της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, από Χ.Θ. H231+200 έως Χ.Θ. H227,000 (Ανισόπεδος Κόμβος Πολυμύλου), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα,  για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας.  

Α. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη, για την κυκλοφορία των οχημάτων,  τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, επί του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου. 

Β. Η τοποθέτηση και αφαίρεση των προβλεπόμενων κινητών πινακίδων θα πραγματοποιείται  με μέριμνα και ευθύνη της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Η σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας  που θα εφαρμόζονται θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης  Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την  απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20- 05-2011).  

Γ. Στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού που θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,  επιπλέον της στατικής σήμανσης θα εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των  ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και των Πινακίδων Καθορισμού  Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) των σηράγγων.
  
Δ. Επιπλέον, θα πρέπει: 

1. σε κάθε περίπτωση η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» να διασφαλίσει τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας,  

2. η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθ’ όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να συντηρεί και  να επιτηρεί την τοποθετούμενη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών  μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής,  

3. η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση να τοποθετηθεί πριν την έναρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να απομακρυνθεί μετά το πέρας αυτών με μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»,  

4. να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς,  

5. τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης,  

6. σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ  
Ταξίαρχος
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο