Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (22/3)


Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώθηκαν τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  1182/11-01-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 22/03/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια στεφανιών καταθέσεων στις εκδηλώσεις Εορτασμού Εθνικών, Τοπικών και λοιπών Επετείων έτους 2022.

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια υλικών καθαριότητας του παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια υλικών, τοποθέτηση συναγερμού και υπηρεσιών φύλαξης του παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη παραλαβής της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας» ΑΜ:92/2019.

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιστηρίξεις Οδών» ΑΜ:81/2022.

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς - Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022.

ΘΕΜΑ 10ο
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης συμβάσεων του Δήμου Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου.

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού του διαγωνισμού της μελέτης «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147z αγροτεμαχίου του αγροκτήματος κοινότητας Πατρίδας».

ΘΕΜΑ 12ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου» ΑΜ:69/2017.

ΘΕΜΑ 13ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων» ΑΜ:34/2020.

ΘΕΜΑ 14ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Περίφραξη  αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Π.Λυκογιάννης» ΑΜ:168/2008.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή αποδυτηρίων και wc, γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και ΤΕΕ ειδικής αγωγής Βέροιας» ΑΜ:101/2020.

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου ορισμού δικηγόρου να παραστεί στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση της αριθμ. 393/2020 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης της Γ.Καρέντζου και λοιπών.

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο