Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας - 27 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη


Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας ανακοινώθηκε ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  1182/11-01-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ (δια ζώσης) συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 05/04/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Αποδοχή ή μη όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 του Πράσινου Ταμείου, υποβολής αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βέροιας», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βέροιας», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή ή μη όρων συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου χώρου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Πρόσκλησης με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης, έγκριση υποβολής πρότασης, ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών, βεβαίωση χρηματοδότησης μη επιλέξιμων δαπανών και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 44/2022 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. «ΚΑΠΑ», περί έγκρισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026.

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» ΑΜ:137/2020.

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας-Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας του 1ου Δημ.Σχολείου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)» ΑΜ:118/2020.

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» ΑΜ:155/2021.

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» ΑΜ:35/2018.

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας» ΑΜ:2/2021.

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου της μελέτης «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147Ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος κοινότητας Πατρίδας».

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη μεταλλικού στεγάστρου γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίας Μαρίνας».

ΘΕΜΑ 12ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ.Μαρίνας και μεταλλικής κλίμακας Αγίας Κυριακής Δήμου Βέροιας» ΑΜ:5/2018.

ΘΕΜΑ 13ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Αντιστηρίξεις Οδών» ΑΜ:81/2022.

ΘΕΜΑ 14ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς - Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» ΑΜ: 82/2019.

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., ανάλωσης επί έλασσον δαπάνης και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2020)» ΑΜ:73/2020.

ΘΕΜΑ 17ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης Τ.Δ. Λυκογιάννης» ΑΜ:5/2009.

ΘΕΜΑ 18ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Δ.Κ. Βεργίνας» ΑΜ:119/2018.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Αποκατάσταση βλαβών τσιμενταυλάκων Τ.Κ. Πατρίδας)» ΑΜ:109/2020.

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας» ΑΜ:58/2019.

ΘΕΜΑ 21ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο